Ny fasade på den gamle porten

Er den gamle garasjeporten slitt og kjedelig, er det nesten alltid enklere og billigere å pusse opp fronten enn å skifte ut hele porten.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 helg
Pris
1.000 kroner

Intro

Denne gamle garasjeporten så sliten ut, så noe måtte vi gjøre med den. Hengsler og oppheng var det ingenting galt medt, så porten kunne fint pusses opp. Den trengte bare ny fasade.

Denne porten har ingen karm. Dørene er hengslet fast i sidene. Men den metoden vi bygger etter, kan brukes på de fleste garasjeporter av tre: Først fjerner vi alt som stikker ut, slik at vi får en jevn flate å jobbe på. På denne flaten monterer vi en ramme av tynne avstandslister. De skal bare sikre at den nye bordkledningen ventileres på baksiden. Avstandslistene skal plasseres slik at skruene får tak i den solide konstruksjonen bak platene i fronten.

Utenpå rammen av avstandslister, setter vi på ny panel. Panelbordene grunnes og males før de monteres.

FØR

ETTER

Veiledning

01
Klar for nye bord 5 Trinn

Før du skrur fast noe på den gamle garasjeporten, skal du ha en ren og jevn overflate å arbeide på. Håndtak, og andre deler som stikker ut, fjernes. Før porten rengjøres, bør du kontrollere om alt gammelt treverk fortsatt er friskt, eller om det er noe som skal skiftes.

De nye panelbordene skal vi montere loddrett. For å unngå råte i endene setter vi et bredt bord på tvers nederst. Bordet blir tett mot bakken, og vil fort bli fuktig. Vi velger derfor å bruke et impregnert bord. Mellom panelbordene og dette impregnerte bordet bør det være en luftespalte på minst 5 mm. Dermed vil panelbordene være hevet over bakken, og samtidig være ventilert på baksiden.

1

Alle deler på porten som stikker ut fjernes. Deretter rengjøres porten med et vaskemiddel som f erner både skitt, alger og sopp. Hvis det også er råte i noe av treverket, skal de råtne delene f ernes.

2

I bunnen av porten monterer vi et trykkimpregnert bord. Bordet sitter tett mot bakken og fungerer som “of erbord”. I stedet for å skifte ut alle de loddrette bordene når det etter hvert blir råte, er det kun of erbordet som må skiftes.

3

Tynne avstandslister skrus på. De plasseres der de kan få tak i en lekt under frontkledningen. Avstandslistene skal sikre at den nye kledningen ventileres på baksiden. Da holder den lenger.

4

Nå kan du sage panelbordene på mål - du kjenner lengden, og kan regne ut hvor mange bord som skal brukes for å dekke hele fasaden.

5

Alle bord grunnes og males. Men først skal alle kvister på panelbordene forsegles med kvistlakk. Hver kvist skal ha minst to lag lakk. Det skal hindre at harpiks trenger ut og misfarger malingen.

02
Paneler porten 5 Trinn

Panelbordene kommer fort på plass. Det eneste som skal skjæres til i bredden, er det siste bordet mot midten. Underveis er det en god idé å sjekke om det blir konflikter når dørene åpnes.

På toppen av selve garasjeporten setter vi pyntelister. Det gir en helt rett kant. Også i midten - i skjøten mellom de to dørene - setter vi en pyntelist. Den skal være gul på det øverste stykket (som panelbordene) og grå på det nederste (som det impregnerte bordet).

Omrammingene må du regne med å tilpasse, slik at de passer hos deg. Her måtte vi avfase kanten på det øverste bordet en del for å få det til å passe.

1

Første panelbord skrus fast i hengselsiden, slik at du kan sjekke om porten kan åpnes helt. Sett på omram-mingslisten i siden før du sjekker. Bruk en avstandskloss i bunnen mot “of erbordet”.

2

De neste panelbordene bankes på plass før de skrus fast. Bruk en bit fra et panelbord som bankekloss.

3

Siste bord skjæres til. Det vil nesten alltid være for bredt, slik at det må kappes til på mål før det monteres.

TIPS: Bordet må gjerne sages slik at det er litt for bredt - du må uansett regne med å måtte høvle det til når det er montert.

4

Til slutt setter vi på pyntelister og omramminger. I stedet for en tradisjonell gjærskjøt, har vi valgt å legge litt snekkerglede i det øverste bordet i omrammingen. Vi måtte avfase bordet litt, for å få porten til å passe i toppen.

5

Listen i midten maler vi først når den er skrudd fast. Da er det enklere å male en fin kant mellom den gule toppen og den grå bunnen.

Materialer

• 1 bunnbord, her 28 x 145 mm impregnert furu
• Panelbord, her 12 x 95 mm rundfaspanel
• Avstandslister, her 11 x 48 mm fyr
• Omramminger
• Pyntelister
• Grunnrens
• Kvistlakk
• 4 x 45 og 4 x 55 mm Climate-skruer
• Grunningsolje
• Maling eller trebeskyttelse

Spesialverktøy

• Kapp-/gjærsag

Tidsforbruk

Kan klares i løpet av ei helg, hvis du bruker lakk og maling med korte tørketider.

Pris

Cirka 1000 kroner

Vanskelighetsgrad

Omrammingen rundt porten kan være litt utfordrende, men ellers skal du bare måle, sage, male og skru.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...