Hønsehus med smarte detaljer

Det er hyggelig å holde høner i hagen, og et flott hønsehus er et morsomt gjør det selv-prosjekt. Denne konstruksjonen er enkel og laget med tanke på smarte detaljer. Det gjør livet godt for hønene, og samtidig lettere for eierne deres.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
En uke
Pris
3000 kroner

Intro

4 STILIGE DETALJER

Hønsehus: Enkel tilgang til eggene

Vi har designet hønsehuset slik at at vi kan samle inn egg uten å skulle gå inn i huset. Dermed unngår vi å forstyrre hønene mer enn høyst nødvendig.

Hønsehus: Utvendig heismotor

Trappen til hønsegården kan heves og senkes med et smart heisesystem. Det gjør at vi kan heise trappen uten å gå inn i hønsehuset eller hønsegården.

Hønsehus: Hønsetrapp og dør i ett

Fra huset har hønene tilgang til gården via en trapp. Vi har frest spor i trappen, så hønene ikke sklir. Når trappen heves, er det stengt inn til hønsehuset.

Hønsehus: Enkelt fundament

Vi har brukt en smart jordskrue til å heve hønsehuset over bakken. Det gjør det vanskelig for rev og andre skadedyr å få tilgang til hønsehuset.

Hønsehuset er et stort prosjekt, men konstruksjonen er enkel og med det riktige verktøyet kan de fleste være med. I byggeveiledningen får du en komplett materialliste og en detaljert tegning over alle delene til hønsehuset. Du kan se hvordan du:

 • sager, maler og freser treet
 • bygger hønsehusets sokkel
 • skrur fundamentet i jorden
 • monterer sidebekledningen
 • skjærer til døren
 • bygger hønsegården

Veiledning

01
Treet sages, freses og males 5 Trinn

Vi kapper materialene til hønsehuset og hønsegården. Listene lages av 21 x 95 mm terrassebord, som gir hønsehuset en bindingsverksstil. Listene skal deles på langs. Presisjon er viktig.

Vi maler i tillegg alle delene til hønse huset før vi setter det sammen, fordi det er enklest å gjøre det først.

1

Listene (C) sages til. Treet på sidene er høvlede 21 x 95 mm terrassebord. De deles på langs med en dykksag.

2

Fresebanen sikres. Listenes skarpe kant fjernes med en overfres. En skrue sikrer at listen ikke sklir mens vi freser den.

3

Kantene freses. En overfres med et stål til runding av hjørner, med en diameter på 12 mm, fjerner de skarpe kantene.

4

Treet males. Listene males hvite, og veggene males røde. Vi bruker heldekkende trebeskyttelse, som påføres med rull.

5

Mal alt to strøk. Alt det andre røde males i samme omgang - det er listene til hønsegården og sokkelen til hønsehuset.

02
Sokkelen til huset settes sammen 4 Trinn

Hønsehuset skal hvile oppå et funda ment av solide jordskruer, som vi skrur rett ned i bakken.

Vi bygger en sokkel av 48 x 98 mm, og oppå den monterer vi en plate av kryssfinér. Den blir hønsehusets gulv.

Sokkelen lages av trykkimpregnerte materialer. Du trenger kun å male ytter­ siden av sokkelen, ikke innsiden.

1

Sokkelen skrus sammen av de langsgående (A) og de tverrgående (B) delene. Bruk 5 x 100 mm skruer. Bruk to skruer i hver ende på de tverrgående delene.

2

Gulvplaten (H) skjæres til. Fjern først noten på den ene kanten med en dykksag. Da får du en rett kant å måle ut fra. Sag til kryssfinérplaten så den passer til sokkelen.

3

Gulvplaten (H) monteres på sokkelen. Platen skrus fast med 5 x 50 mm skruer. Kryssfinérplaten stabiliserer sokkelen.

4

Kantene rettes til. Til slutt avfases kantene med en liten høvel. Kantene på platen males røde senere.

03
Fundamentet skrus ned i bakken 5 Trinn

Skruefundamentet, jordskruene, gir et stabilt og enkelt fundament til mindre bygninger som et hønsehus.

De smarte skruene er enkle å skru ned i bakken, men det kan være en utfordring å få dem til å stå rett, slik at fundamentet blir i vater. Du må prøve deg frem, og skru forsiktig på skruene.

6

Mål ut til fundamentet. Forbor med et 12-15 mm murbor. Da er det enklere å få skruene ned i bakken.

7

Skru ned skruen. Trykk skruen ned, samtidig som du skrur den. Bruk en passe planke stump til å hjelpe deg å skru.

8

Sjekk om jordskruene er i vater. En halv runde gir cirka 2 cm, så det kan ta litt tid å få skruene i vater.

9

Sokkelen heves litt. Disse jordskruene er laget til 148 mm bjelker, så det er nødvendig å klosse opp litt.

10

Skru fast sokkelen. Med et 6 mm bor forborer vi til franske treskruer på 8 x 40 mm. Skruene skrus fast med pipe og skralle. Bruk en skive mellom de franske treskruene og beslaget.

04
Sidekledningen monteres 11 Trinn

Sidene på hønsehuset består av plater av kryssfinér, samt de listene av terrassebord som vi har delt på langs tidligere. De røde sidene og de hvite listene skaper et inntrykk av et bindingsverkshus.

Vi sager et hull i den ene siden på hønsehusets sider. Det gjør vi for å få tilgang til verpekassen, slik at vi kan samle egg uten å gå inn i huset.

1

Sag åpningen til hønene i endesiden (J). Åpningen skal være 20 cm bred og 40 cm høy. Hullet sages ut med en stikksag, som du kan lage fine, runde hjørner med.

2

Hjørnelistene (C) festes til sokkelen. Listene festes med to 4,5 x 60 mm skruer i sokkelen. I tillegg skrur vi en 5 x 100 mm skrue på langs i endeveden på sokkelen.

3

Første plate (J) settes fast. Platen med hønse-åpningen er den første siden som kommer på plass. Platen skrus fast i hjørnelistene (C) med 4 x 30 mm skruer.

4

Den midterste listen monteres. Listen sitter 2 cm til høyre for åpningen. Da er det plass til at trappen kan heises opp slik at åpningen lukkes.

5

Listen skrus fast fra baksiden. Midtlisten merkes opp med en loddrett linje, og skrus fast fra baksiden, inne i hønsehuset.

6

Verpekassen modifiseres. Verpekassen er kjøpt ferdiglaget, men vi endrer litt på eggskuffen, slik at den kan tømmes utenfra.

7

Hullet til skuffefronten lages i den ene siden (K). Det skal tilpasses verpekassen du velger å bruke. Hullet lages 35 cm fra underkanten, ettersom verpekassen skal heves cirka 30-40 cm fra gulvet.

8

Støttelist monteres. I underkanten av hullet setter vi fast en 60 cm lang list. Det er den verpekassen skal hvile på.

9

Monter fronten på skuffen. Kryss­ finérstykket, som vi sagde ut av siden (K), monteres nå som front på eggskuffen. Skru på en liten trekloss som håndtak.

10

Verpekassen festes til veggen. Det er en fordel å være to om å få kassen på plass, slik at den kan skrus fast helt rett.

11

De siste sidene (K + J1) skrus på. Den andre langsiden og siden med døren mon­ teres til hjørnelistene, på samme måte som de andre sidene.

05
Døren skjæres til 3 Trinn

1

Døren tegnes opp på endestykket (J1). Døren er også med avrundede hjørner - litt større enn åpningen til hønene. Rundingen skal derfor også være større. Åpningen er 62 x 105 cm.

2

Døren støttes med lister. Kryssfinérdøren er tynn, så på de tre sidene skal det settes fast en list for å støtte døren.

3

Døråpningen (J1) skrus fast. Når den er saget ut, er åpningen litt for fleksibel nederst. Derfor festes den nederste delen av åpningen med en skrue skrått ned i gulvet.

06
Taket tilpasses hønsehuset 5 Trinn

Hønsehuset skal selvfølgelig ha et tak. Taket er en enkel konstruksjon av lekter og kryssfinér, som vi kler med et enkelt takbelegg fra Icopal.

Taket blir helt flatt, men takflaten er så liten, at vinden fint blåser av det lille vannet som samler seg på den.

1

Taket (L) sages til. En 12 mm kryssfinér-plate blir til tak på hønsehuset. Takplaten er 12,5 cm bredere enn huset på alle sider.

2

Kantene stabiliseres med lister. Listene er de samme som brukes til hjørnelister. De skrus fast fra oversiden med 4 x 30 mm skruer i de ytterste, og 4 x 40 mm i de innerste listene.

3

Takfotbeslaget spikres fast. Vi bruker korte pappspiker. Beslagene spikres fast 3 cm fra kanten. Da treffer spikerne ned i den flate kantlisten på undersiden.

4

Takbelegget legges ut. Skjær det til med en hobbykniv. Den ene kanten på belegget er selvklebende. De andre sidene på det limes fast med taklim.

5

Takbelegget presses fast. Det skal sitte i spenn til limet tørker, før taket skrus fast i alle hjørne- og sidelistene (C).

07
Hønsegården settes sammen 6 Trinn

Hønsegården vår er bygget til fem høner. Det betyr at det blir plass nok når vi lager gården av 120 cm brede moduler. Hvis du har planer om å ha flere enn fem høner, skal modulene være større.

Vi lager modulene av lekter og hønsenetting. Hønsegården får også et tak av hønsenetting, slik at rovfugler ikke kan angripe hønene.

1

Modulene skrus sammen med 5 x 100 mm skruer. Skruene skal være rustfrie. Før modulene settes sammen med hønsenetting, skal de ha et ekstra strøk maling.

2

Plasseringen bestemmes. Modulen mot huset har en åpning, slik at hønene kan komme seg ut. Når plasseringen er fastsatt, kan modulen skrus sammen.

3

Bunnlekten (N) monteres. Den loddrette lekten (M) settes fast, og lekten som skal hindre hønene å gå ut under gulvet på huset, tilpasses og skrus på.

4

Trappen (P) skrus fast. Trappen rekker ikke helt ned til bakken, men skal hvile på et lektestykke. Trappen lages av 12 mm kryss finér, og vi freser 6 mm dype spor i den.

5

Døren til hønsegården skrus sammen. Skåten monteres på en vannrett lekt. Døren monteres med to hengsler.

6

Hønsegården skrus sammen. I hjørnene skrus modulene fast til 2 stk. 48 x 48 mm lektestumper i en lengde på 12 cm. Takmodulen skrus fast på samme måte.

Materialer

HØNSEHUS 48 x 98 mm trykkimpregnert furu:

 • 2 sokkeldeler, à 160 cm (A)
 • 4 sokkeldeler, à 75,4 cm (B)

21 x 95 mm terrassebord:

 • 14 bindingsverkslister à 146 cm (C)
 • 2 taklister à 185 cm (D)
 • 2 taklister à 101,2 cm (E)
 • 2 taklister à 160 cm (F)
 • 3 taklister à 85,8 cm (G)

12 mm kryssfiner:

 • Gulvplate, 160 x 85 cm (H)
 • Sider à 160 x 120 cm (K)
 • Endestykke med hønseåpning, 120 x 85 cm (J)
 • Endestykke med dør, 120 x 85 cm (åpning blir 62 x 105 cm) (J1)
 • Takplate, 185 x 110 cm (L)
 • Hønsetrapp, 62 x 20 cm (P)

Diverse:

 • 7 takfotbeslag à 100 cm
 • Takbelegg
 • Taklim
 • Pappspiker
 • jordanker til fundament
 • Franske treskruer, 8 x 40 mm 5 x 100, 5 x 50, 4,5 x 60, 4 x 30 mm
 • Skiver til de franske treskruene
 • A4-skruer (syre- og rustfaste):
 • Verpekasse til to høner
 • Falurød maling
 • Hvit maling
 • Dryppkant til dør
 • Hullplater til ventilasjon

HØNSEGÅRD 48 x 48 mm impregnerte lekter

 • 22 lekter til hønsegård à 120 cm (M)
 • 1 bunnlekt, 75,4 cm (N)
 • 2 loddrette lekter til dør, 98 cm (Q)
 • 2 vannrette lekter à 50 cm (R)
 • 1 tverrstiver, 41 cm (S)

Diverse

 • Hønsenetting med 50 mm masker
 • A4-skruer (syre- og rustfaste): 5 x 100 mm
 • Skåte til døren

SPESIALVERKTØY

 • Dykksag med føringsskinne
 • Overfres
 • Høvel

Tidsforbruk

Cirka en uke.

Pris

Dette hønsehuset kan du bygge for under 3000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Hønsehuset er et stort prosjekt, men konstruksjonen er enkel. Med det riktige verktøyet kan de fleste henge med på dette.

Tegning

3D-modell

3D-modell

Hønsehus med smarte detaljer

Med uttrekkbar eggskuff og en løftbar hønsetrapp er det enkelt å holde høns.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Løftet opp med jordskruer

Hovedhuset er løftet opp fra bakken og står på jordskruer.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Uttrekkbar eggskuff

Inne i huset går skuffen frem og tilbake på to skinner.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Fleksibel hønsetrapp

Hønsetrappen er montert med to hengsler og kan løftes opp og beskytte hønene om natten.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Forsterket bunnramme

Under bunnen i hovedhuset sitter to tverrstivere som støtter vekten.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Enkel tilgang

Døren på enden av huset hviler på lister inne i selve konstruksjonen.

Åpne 3D-modellen

Video

TEKNIKK: Montering av jordskrue

Bruk vateret ofte - da blir skruen helt loddrett

TEKNIKK: Svill mellom jordskruer

Med kiler får du få svillen til å ligge helt vannrett

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

VERKTØY: Slik bruker du stikksagen

I denne videoen lærer du alt om om stikksagens muligheter, sagblad og funksjoner. Med riktig innstilling, kan sagen klare nesten alle oppgaver: kurvede snitt, rette snitt, vinklede snitt og raske, grove snitt. Og med riktig sagblad kan du sage i både tre, plast, metall og sårbare overflater.

TIPS: Rent snitt med stikksagen

TIPS: Skjær enkelt gjennom takbelegg

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...