Bygg med magiske bord

Med to enkle typer bord kan barna selv bygge hus, båter, fly og alt hva fantasien ellers kan fostre av idéer. Det eneste du som voksen trenger å gjøre, er å lage bordene ferdig i standardlengder.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
1.600 kroner

Intro

For de voksne som har mistet barn-dommens naive fantasi, ser det kan-skje mest ut som en bunke bord. Men i barnas glade verden er det en magisk bunke, som kan trylle fram spennende byggverk. Den ene dagen et leke-hus med takterrasse, neste dag et fly, en butikk eller kanskje et sjørøverskip.

Barna har bruk for to typer bord i for-skjellige lengder: byggebord og gulvbord. Byggebordene er dem man bygger vegger og lignende av, mens gulvbordene for eksempel kan fungere som gulv eller tak. Det kan velges bord i dimensjon etter eget ønske, høvlet eller ru, dyre eller billige. Likevel bør de være av en rimelig kvalitet og solide, uten at de blir for tunge å håndtere for barna. Vi har valgt 23 x 98 mm forskalingsbord i gran, som er høvlet på ei flate og begge kanter (Vi kunne laget systemet for 19 x 98 mm utvendig kledningsbord, men prisen er det dobbelt). Rue overflater gir vi en omgang med slipepapir for å fjerne de verste ujevnhetene. Da alle bordene skal ha samme tykkelse og bredde og være uten skjeve kanter, velger vi dem enkeltvis fra stabelen hos byggvarehandleren. Vi velger passende lengder slik at svinnet reduseres til et minimum.

Når børnene først har fanget systemet i de magiske brædder, går det stærkt. Så skal der bygges, bygges til og bygge om i et væk. Og det er kun en fordel at være flere om byggeopgaverne

Veiledning

01
Byggebord 6 Trinn

Hvor den fantasifulle anvendelse ikke krever stor nøyaktighet, men kun barnlig fantasi, så må derimot produksjonen av de magiske bordene utføres med den største nøyaktighet.

Bordene skal sages i tre lengder, og «hakk» (utsparinger) og spor skal skjæres i nøyaktig avstand og dybde.

Med en god porsjon tålmodighet kan bordene lages enkeltvis med hjelp av vinkel, håndsag og stemjern. Men det går en hel del raskere med ei kappsag: Med flere bord spent sammen kan vi lage nøyaktige utskjæringer av utsparingene i flere bord samtidig.

1

Kappsaga kapper bordene i riktig lengde i lyntempo. Ved hjelp av en oppklossing som hever bordene i plan med kappsagas dreiebord, og en «stoppekloss» kan det sages 2-3 bord i riktig lengde ad gangen.

2

Skarpe hjørner bør rundes eller når kappsaga stilles på 45 grader, og stoppeklossen føres fram, slik at hjørnene kappes med én centimeter.

3

Spenn sammen 8-10 bord, og merk opp til utsparingene med vinkel og blyant. Det vinkles opp hele veien rundt om de sammenspente bordene.

4

Sirkelsagsbladet innstilles på 24 mm’s skjæredybde. Det skjæres ét spor i hver side av oppmerkningen og et eller to mellom dem.

5

De ferdigsagde sporene gjør det lett å gjøre ferdig utsparingene med et stemjern. Fjern treet mellom sporene, og rens opp i bunnen av utsparingene.

6

Lag en prøvemontering med de første ferdigsagde bordene. Sjekk at utsparingene passer, slik at de kan «flettes» sammen uten å klemme, og at dybden passer, så byggebordene stables kant mot kant. Legg merke til de avrundede hjørnene.

02
Gulvbord 1 Trinn

Gulvbordene, som også kan brukes til tak eller som den vannrette del av en benk eller kjøpmannsdisk, er bare for-synt med et spor i hver ende - og et i midten på de lengste bordene.

Sporenes bredde er et par millimeter bredere enn et byggebordets tykkelse, som derfor kan hvile nede i sporet. (Vær oppmerksom på det, hvis du avviker fra oppskriften og velger en annen materialtykkelse.)

Dessuten er prisipppet det samme som med byggebordene: Kantene skje-res av, så barna ikke slår seg, og sporene utføres på samme måte med kappsag og stemjern.

1

Spor på undersiden av gulv-bordene, D og E, er 6 mm dype. Sirkelsagsbladet stilles til 6 mm’s skjæredybde og sager en rekke hjelpespor, før det ferdige sporet ferdiggjøres med stemjern.

Tidsforbruk

Cirka 2 dager til den viste mengden bord.

Pris

Cirka 1.600 kroner til den viste modellen.

Vanskelighetsgrad

Er du omhyggelig og nøye, er det lett. Arbeidet med stemjernet krever øvelse.

Tegning

De forskjellige bordtypene

Det skal brukes byggebord i tre leng-der: 180 cm, 102,1 cm og 24,5 cm. De lengste byggebordene (A) er forsynt med utsparinger i hver ende samt et i midten. De mellomlange bygge-bordene (B) har utsparing i hver ende, mens de korteste byggebordene(C) bare har et enkelt hakk midt på.

Gulvbordene lager vi i to lengder: 180 cm (D) og 102,1 cm (E). De forsy-nes med henholdsvis to og tre spor på bordenes flate side. Sporene er et par millimeter bredere enn byggeborde-nes kanter, slik at byggebordene og gulvbordene kan settes sammen.

De forskjellige bordtypene

En stige til de store høyder

For å kunne komme på besøk på husets lekre «takterrasse» eller på skipets kommandobru har vi framstilt en enkel, men solid stige. Den er framstilt av høvlet furu. For ekstra styrke er hvert trinn nedfelt en centimeter inn i vangenes kant og festet her med lim og skruer.

Vi har bygget stigen i 21 x 45 mm høvlet furu. Trinnavstanden bør være over 23 centimeter. Ellers kan et barnehode sette seg fast.

En stige til de store høyder

Hvert trinn er nedfelt en centimeter i vangene. De er montert med lim og 4 x 50 mm skruer i begge sidene.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...