Nå kan barna snart flytte inn

Gikk du i gang med å bygge det fantasifulle superlekehuset i forrige nummer av Gjør Det Selv? Da holder barna sikkert på å mase på deg for at du skal gjøre det ferdig. Her får du de siste byggeinstruksjonene slik at de minste kan holde innflyttingsfest om ikke altfor lenge og få glede av huset resten av sommeren.LES OGSÅ: Alt om lekehus

Intro

Her har vi valgt å lage taket av bord, men du kan selvsagt også legge takpapp eller bruke takplater av ett eller annet slag.

Bordene bør få både grunningsolje og trebeskyttelse før de legges på. De legges med omlegg (se bildet) slik at vannet renner av. Begynn nede ved takfoten, og fortsett oppover. På toppen dekkes sprekken mellom de to takflatene med en strimmel takpapp.

Takbordene monteres på en solid konstruksjon av en mønsås (A), toppsvill (B) og sperrer (C og D). Når mønsåsen og toppsvillene er på plass, kan du grave ned de tre siste stolpene til plattformen. Du kan naturligvis gjøre det tidligere, men du får en mer nøyaktig plassering hvis du måler ned fra mønsåsen og topp-svillene når de er på plass.

Gikk du i gang med å bygge det fantasifulle superlekehuset i forrige nummer av Gjør Det Selv? Da holder barna sikkert på å mase på deg for at du skal gjøre det ferdig. Her får du de siste byggeinstruksjonene slik at de minste kan holde innflyttingsfest om ikke altfor lenge og få glede av huset resten av sommeren.

LES OGSÅ: Alt om lekehus

Veiledning

01
Taket: solide bord holder regnet unna 10 Trinn

1

Mønsåsen (A) plasseres i hakkene i gavlen. Den skal stikke 90 cm ut fra gavlen mot trappa og 35 cm ut fra den andre gavlen. Sjekk at gavlene står i lodd, og monter mønsåsen med vinkeljern innvendig på veggene.

2

Toppsvillene (B) skrus fast i veggene med 4 x 50 mm skruer - overkanten skal flukte med veggene. Hjørnestolpen (D fra del 1 i forrige nummer) sages av ved overkanten på svilla - sag også hakk som svilla monteres i med 4,5 x 70 mm skruer.

3

Bind ei snor med et lodd fast til mønsåsen og etterpå til toppsvillene, og lodd ned til bakken. Da har du den nøyaktige plasseringa av de siste stolpene (C, E og F fra del 1 i forrige nummer av Gjør Det Selv). Grav 90 cm dype hull til de tre stolpene.

4

Sett stolpene i lodd, og sag dem av i den rette lengden. Sag også hakk i toppen av stolpene til mønsåsen (A) og toppsvillene (B), og fest disse med 4,5 x 70 mm skruer.

5

Sperrene (C og D) sages til i den ene enden slik at vinkelen passer mot mønsåsen (A). I den andre enden sages de til slik at det er ca. 10 cm utheng. Mål ut, og sag hakk i veggen og toppsvilla (B) slik at overkanten av sperrene og toppsvilla er i nivå.

6

Legg sperrene i hakkene, og støtt dem opp mot mønsåsen. Skru deretter sperrene fast innvendig på veggene. Bruk 15 x 50 mm vinkeljern og 3,5 x 20 mm skruer.

7

Sag ut støtteklossene (E) som vist på tegningen, og bor opp til monteringsskruene med et 5 mm bor. Fest så sperrene (C og D) til mønsåsen ved hjelp av støtteklossene. Bruk 4,5 x 70 mm skruer.

8

Taket (G) lages av bord. Legg takbordene med omlegg (se bildet) - begynn fra takfoten, og fortsett opp mot mønet. Det nederste bordet skal stikke 5 cm ut fra endene på sperrene.

9

På toppen lukkes sprekken mellom de to takflatene med ei stripe takpapp.

10

Vindskiene (H og J) tilpasses vinkelen på taket og festes med skruer ( 4 x 50 mm) til stolpene og endene på takbordene.

02
Trappa: den letteste veien opp til huset 4 Trinn

Barna vil sannsynligvis foretrekke å krabbe opp i det nye huset via ribbene eller trestubben med klatregrepene. Men lekehuset har også ei helt vanlig trapp som mor og far kan bruke når de skal på besøk med brus og kaker.

De to trappevangene lages av to høv-lede bord (glattkant) 33 x 145 mm. Helningen på trappa finner du som vist på bilde 2 - og når du har funnet den, sages hakkene til trinnene ut med stikksag.

For sikkerhets skyld er trappa også utstyrt med gelender - et stykke av et galvanisert vannrør som festes til veggen på lekehuset og stolpen på plattforma med skruklammer. Gelenderet monterer du 70 cm over trappa, og de skarpe kantene lukkes med passende propper slik at de ikke kan skade noen.

1

Bjelkene (M) til trappeavsatsen festes med bjelkesko mellom bunnsvilla (J) og stolpene (C ogE). Alle delene er fra materiallista for plattforma (se første del av byggeprosjektet i forrige nummer av Gjør Det Selv).

2

Finn helninga på trappa ved å sette den ene vangen (K) slik at den går fra stolpen (B) og opp til overkanten på avsatsen. Deretter tegner du opp plasseringa av trinnene på vangen - bruk vateret slik at trinnene ikke heller når de monteres med 4 x 50 mm skruer.

3

Trappa festes slik at den flukter med over-kanten av bjelken (M) på avsatsen. Skru to 6 x 120 mm skruer inn i hver vange fra baksiden av bjelken. Nede skrus også to skruer gjennom vangen og inn i stolpen.

4

Gulvet på avsatsen legges av de siste gulvbordene (R og S fra materiallista til plattformen i forrige nummer av Gjør Det Selv). De tre ytterste sages til slik at barna lettere kan nå brannmannsstanga.

03
Klatreribbe og rekkverk: sikkerhet med solide vannrør 2 Trinn

Klatreribba og rekkverket er laget av galvaniserte vannrør - en solid og hold-bar løsning.

Trinnene i ribba felles inn mellom stolpene slik at det ikke blir noen skarpe rørender som barna kan skade seg på. Rørene til rekkverk 1 og 2 (se tegninga) bores også inn i stolpene i den ene enden, men i den motsatte enden - mot veggene i huset - må du lage et par enkle balustre (R). Se bildet. Rørene stikkes gjennom tre hull i balustrene før rørendene skyves på plass i hullene du har boret i stolpen. Deretter kan du feste balusteren til veggen med 4,5 x 50 mm skruer.

Balustrene (S og T) til rekkverk 3 fe-stes til gulvbjelken med to skruer og til gulvet med et vinkeljern. Du kan selv-sagt også lages rekkverket av tre.

1

Når trinnene til klatreribba monteres, borer du 28 mm hull helt gjennom den ene stolpen. Deretter vatrer du over til den andre stolpen og borer hull nøyaktig imot - disse hullene skal bare gå 3-4 cm inn i stolpen.

2

De gjennomgående hullene lukkes med propper av rundstokk. Smør proppene med PU-lim, og slå dem i. Sag rent langs stolpen når limet er tørt.

Material

TIL TAKET

50 x 100 mm uhøvlet planke:
• 1 mønsås (A), 295 cm

28 x 120 terrassebord:
• 2 toppsviller (B) á 295 cm
• 1 monteringsbord (F), ca. 115 cm (til montering av brannmannsstang)
• 5 støtteklosser (E) á 35 cm (under sperrene)

36 x 48 mm lekt (justert) furu
• 5 sperrer (C) á 100 cm
• 5 sperrer (D) á 135 cm

22 x 148 mm bord til tak:
• 18 bord (G) á 300 cm

19 x 128 mm bord:
• 2 vindskier (H) á 110 cm
• 2 vindskier (J) á 145 cm

Dessuten:
• 3,5 x 20 mm skruer til utendørs bruk – til montering av vinkeljern
• 4 x 50 mm skruer til utendørs bruk – til å feste takbordene
• 4,5 x 70 mm skruer til utendørs bruk – til montering av toppsvillene
• 12 vinkeljern, 15 x 50 mm, til montering av sperrer og mønsås
• 3 m takpapp, 20 cm bred

Pris i alt: Ca. 1700 kroner

TIL TRAPPA

33 x 145 mm planke:
• 2 vanger (K) á ca. 220 cm

28 x 120 mm terrassebord:
• 10 trinn (L) á 80 cm

Galvanisert vannrør, 1 tomme:
• 1 gelender (M), 210 cm

28 mm rundstokk:
• 2 gelenderpropper (P) á 10 cm

Dessuten:
• 3 skruklammer til vannrør (1 tomme)
• 2 knotter med 28 mm hull
• 4 x 50 mm skruer til utendørs bruk – til montering av trinn
• 6 x 120 mm skruer til utendørs bruk – til montering av vanger

Pris i alt: Ca. 450 kroner

TIL KLATRERIBBA

Galvanisert vannrør, 1 tomme:
• 9 ribber (N) á 83,5 cm

28 mm rundstokk:
• 9 propper (P) á 10 cm

Dessuten:
• PU-lim

Pris i alt: Ca. 500 kr.

TIL REKKVERKENE

Galvanisert vannrør, 1 tomme:
• 3 stenger (Q, rekkverk 1) á 88 cm
• 3 stenger (Q, rekkverk 2) á 83 cm
• 3 stenger (Q, rekkverk 3) á 145 cm

28 x 120 mm terrassebord:
• 2 balustre (R, rekkverk 1 og 2) á 85 cm
• 1 balusterdel (S, rekkverk 3), 100 cm
• 1 balusterdel (T, rekkverk 3), 85 cm

28 mm rundstokk:
• 3 propper (P) á 10 cm, til rekkverk 3

Dessuten:
• 3 knotter med 28 mm hull – til rekkverk 3
• 2 stk. 8 x 90 mm skruer – til montering av rekkverk 3
• 1 vinkeljern, 20 x 80 cm – til montering av rekkverk 3
• 4,5 x 50 mm skruer til utendørs bruk – til montering av balustre (R)

Pris i alt: Ca. 750 kr.

TIL EI DØR

21 x 33 mm furulist:
• 2 rammelister (AA) á 119,5 cm
• 4 tverrlister (BB) á 42,9 cm

12 x 95 mm panelbord:
• 5 bord (CC) á 119,5 cm

9 x 45 mm furulist:
• 2 gerikter (DD) á 125 cm
• 1 gerikt (EE) á 60 cm

12 x 12 mm hjørnelist, furu:
• 4 vinduslister (FF) á 125 cm

3 mm klar akryl:
• 1 rute (GG), 30 x 30 cm

Dessuten:
• 2 bladhengsler, 50 x 50 mm
• 3,5 x 35 mm skruer til utendørs bruk
• 4 x 50 mm skruer til utendørs bruk
• 2,5 x 30 mm galvaniserte dykkertspiker
• Klar silikon
• 1 bolteskåte eller stormkrok

Pris i alt: Ca. 200 kroner

TIL ETT VINDU

21 x 33 mm furulist:
• 2 rammelister (HH) á 55,8 cm
• 2 rammelister (JJ) á 45 cm
• 1 sprosse (KK), 55,8 cm
• 1 sprosse (LL), 40,8 cm

9 x 45 mm furulist:
• 2 ytre rammelister (MM) á 50 cm
• 2 ytre rammelister (NN) á 65 cm

3 mm klar akryl:
• 1 rute 45 x 60 cm

Dessuten:
• 4 x 50 mm skruer til utendørs bruk
• 2,5 x 30 mm galv. dykkertspiker
• Klar silikon

Pris i alt: Ca. 200 kroner

TIL DISKEN

14 x 145 mm panel med not og fjær:
• 6 bord (RR) á 80 cm

21 x 120 mm glattkant:
• 1 toppbord (QQ), 80 cm

21 x 45 mm lister:
• 2 monteringslister (PP) á 75 cm

Dessuten:
• 4 x 50 mm skruer, til montering av lister, bord og topplist

Pris i alt: Ca. 100 kroner

TIL BRANNMANNSSTANGA

Galvanisert vannrør, 11/2 tomme:
• 1 stang (SS), ca. 360 cm

Dessuten:
• 2 mutterskruer, 8 x 70 mm, med skiver og muttere

Pris i alt: Ca. 200 kr

Pris: 4.100 kroner

Tegning

Støtteklossene (E) monteres under mønsåsen (A) og holder sperrene (C og D) på plass.Taket

Taket er bygget opp som et saltak der sperrene (C og D) er festet til en mønsås (A) i den ene enden og stikker gjennom utsagde hakk i toppsvillene (B) i den andre. I toppen festes sperrene med støtteklossene (E). Ved toppsvillene monteres de med små vinkeljern.

Taket kan demonteres i to deler når eller hvis huset en dag skal flyttes til en ny hage.

Dører og vinduer: fint snekkerarbeid gjør verket fullendt

To identiske dører og tre identiske vin-duer fullender fasaden på lekehuset. Det er vakkert snekkerarbeid, men like-vel enkelt å montere.

Dørene
Dørene bygges opp rundt ei ramme som settes sammen av to loddrette rammelister (AA) og tverrlistene (BB) med 4 x 50 mm skruer. Den ferdige ramma er en halv centimeter mindre enn døråpningen. Deretter kles døra med panel (CC), som skrus fast med 3,5 x 35 mm skruer.

Skal døra ha et lite vindu som her, sages hullet først ut når døra er satt sammen. Vindushullet kantes med 12 x 12 mm hjørnelister som sages på skrå i hjørnene og stiftes fast med galvaniser-te dykkertspiker. Akrylplata limes fast på baksiden med klar silikon, og døra fe-stes til huset med to bladhengsler. Rundt døra stiftes geriktene fast med galvaniserte spiker. Til slutt monterer du en krok eller en bolteskåte slik at døra kan stenges.

De to dørene settes sammen av panelbord (CC) som monteres på ei ramme av lister (AA og BB).

Dører og vinduer: fint snekkerarbeid gjør verket fullendt

Vinduer

Listene (HH) og (JJ) monteres til ei ramme med målene på vindusåpningen, 45 x 60 cm - bruk 4 x 50 mm skruer. De to sprosselistene (LL og KK) felles sammen med en bladskjøt: 1. Strek opp der de to listene skal krysse hverandre. 2. Sag to spor halvt igjennom hver list langs strekene. 3. Fjern treet mellom de to sporene med et hoggjern 4. Lim til slutt listene sammen til et kryss, og monter dem i vindusramma. Du kan deretter kante vinduet med de ytre listene som stikker 2,5 cm ut fra ramme-kanten, og som sages på skrå i hjørnene. Til slutt limer du akrylplata fast til rammekanten med klar silikon - og du er nå klar til å montere vinduet i vindusåpningen.

Sprossene monteres med en såkalt bladskjøt - hakk i hakk.

Du behøver ikke bekymre deg om hasper og hengsler. Vinduene skal stiftes fast og kan ikke åpnes.

Vinduer

Butikkdisk

Disken i lekehusets er enkel, men kan likevel brukes til mye: dukketeater, bu-tikk, kafé eller fjernsyn for bare å nevne noen av dem.
Disken bygges opp av panelbord (RR) som skrus fast i de to listene (PP) som igjen er montert på stolpene (A og C fra del 1 i forrige nummer av Gjør Det Selv). Avslutt med et toppbord (QQ) som skrus fast ovenfra.

Butikkdisk

Tips & Triks

Brannmannsstang

Alle oppholdssteder bør kunne forlates i en fart dersom fienden angriper. I dette lekehuset er fluktveien ei brannmannsstang av galvanisert vannrør.
I toppen av røret (SS) bores to 8 mm hull slik at det kan festes på monteringsbordet (F) med gjennomgående mutterskruer. Monteringsbordet skrus deretter fast under taket på innsiden av stolpene. Den andre enden av stanga graves 50 cm ned i bakken.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...