Superlekehus med mange muligheter

Drømmer barna om et eget hus i hagen, eller en privat hule til lek og hygge? Her får du byggeveiledningen til et lekehus i særklasse, en fantasiens høyborg med mange utfordringer for både jenter og gutter, små og store.

Intro

Lekehuset kan holde i årevis og når barna en dag vokser fra det, er det lett å ta fra hverandre og sette sammen igjen et annet sted til glede for en ny barnefamilie.

LES OGSÅ: Alt om lekehus

Butikk

Klatretre

Dokketeater

Utkikkspost

Kosekrok

Veiledning

01
Plattformen: solid fundament på høye bein 7 Trinn

Lekehuset bygges på en solid plattform som samtidig er gulv i huset. En gammel, høy trestubbe som opprinnelig ga idéen til dette lekehuset, bærer gulvet i det ene hjørnet. I de andre hjørnene graves trykkimpregnerte stolper ca. 90 cm ned i bakken (les mer om forankring av stolper i artikkelen «Kunsten å få en stolpe til å stå» i dette bladet). Har du ikke en trestubbe stående midt på plenen, kan den naturligvis erstattes av en ekstra hjørnestolpe.

Vi har valgt å heve gulvet 165 centimeter over bakken (underkanten av svillene er 150,5 cm over bakkeplan). Det gir mye lekeplass under plattformen, og både utsikt og privatliv oppe i selve huset.

Materialene er listet opp slik forfatteren valgt dem. Hvis du velger andre, så gå opp (45 mm blir 48, 95 blir 98 o.s.v).

1

Den gamle, men solide furustubben sages av to meter over bakken, og bjelkesko med festeplater som vender utover festes til stubben 150,5 cm oppe. Stem ut på sidene av stubben slik at du får to plane flater å montere bjelkeskoene på.

2

Legg svilla (H) i vater i bjelkeskoen slik at den flukter med gjerde, hekken eller lignende, og støtt den opp med ei lekt i den andre enden. Mål ut fra stubben til dit hvor bakkanten av stolpen (B) skal være (se tegninga). Lodd ned til bakken, og grav ut til stolpen(B).

3

Plasser stolpen (B) i lodd. Hold svilla (H) i vater, marker underkanten på stolpen, og skru fast bjelkeskoen med festeplater som vender innover i flukt med oppmerkingen. Skru deretter svilla fast i bjelkeskoen.

4

Svilla (K) og stolpen (D) monteres etter samme prinsipp som de første. Plasser svilla i en vinkel på nøyaktig 90 grader fra den første svilla (H).

5

Mål ut til enda en stolpe (A). Montér svilla (G) mellom stolpene (A og D). Svilla (J) skrus utenpå stolpene (A og B). Sjekk at innvendige hjørner er vinkelrette, og at svillene er i vater. Sag av stolpene (A og B) i plan med svillene.

6

Mål 60 cm inn fra svillene (G og H), og monter bjelkene (L). Bruk bjelkesko med utvendige festeplater til montering.

7

Skru støttene (N og P) fast som underlag for gulvbordene (Q) som monteres slik at endene flukter med yttersiden av stolpene. Beregn 1 cm luft mellom bordene. Tilpass bordene rundt stubben og stolpen (D).

02
Veggmodulene: sju moduler utgjør veggene i huset 9 Trinn

Lekehuset er så solid at det holder lenge etter at barna har blitt for store til det. Derfor er alle delene konstruert slik at de nokså lett kan tas fra hverandre og flyttes til en ny hage. Det gjelder også veggene som består av i alt sju moduler.

Hver veggmodul er bygd opp på samme måte. Du lager ei ramme av 50 mm brede lister og kler den med vannrette bord med not og fjær. Bordene skrus fast på tynnere lister (ca. 30 mm) som monteres innvendig på de loddrette sidene av ramma. På den måten kommer kledningen til å flukte med framkanten på ramma.

Alle rammelistene har vi saget ut av 25 x 125 mm terrassebord som vi fant på tilbud. Du kan selvsagt bruke en annen dimensjon som du tilpasser.

1

Listene til veggrammene sages ut av terrassebord. De ytre listene (A, B, C og D) SKAL være 50 mm brede. De innvendige listene kan være litt smalere enn 30 mm slik at bordene utnyttes best mulig.

2

Lim og skru fast de smale rammelistene (E og F) innvendig på de loddrette rammelistene (B og C). Bruk trelim til utebruk og 4,5 x 50 mm skruer. De smale listene skal flukte med bakkanten av de brede.

3

Bunnlista (A) og topplista (D) i ramma festes til de loddrette listene som nå er forsynt med innvendige rammelister. Bruk 4,5 x 70 mm skruer.

4

Skal veggelementet ha dør eller vindu, festes to ekstra loddrette lister (G og H) i bredden av vinduet eller døråpningen. Listene monteres med 4,5 x 70 mm skruer gjennom bunnlista (A) og toppen (D).

5

Sjekk at de rette hjørnene i ramma er i vinkel før du begynner å montere bordkledningen. Det lønner seg også å feste ramma til arbeidsbenkplata med skrutvinger.

6

Begynn å montere panelbordene (J) fra bunnen av ramma - bruk 4 x 40 mm skruer. Her har vi saget til panelbordene slik at de passer rundt døråpningen.

7

Over døra monteres et bord i hele den innvendige bredden av veggelementet. Legg merke til at bordkledningen flukter med framkanten av ramma når de monteres på de innvendige listene.

8

I elementer med vinduer begynner du også fra bunnen av ramma. Opp til underkanten av vinduet monterer du lange bord som passer innvendig i ramma. Fortsett så med de små stykkene langssidene av vinduet.

9

Topplista på ramma følger helningen på taket. Strek opp denne helningen på de øverste panelbordene, og sag til bordene slik at de de passer i ramma.

03
Avstandsbord gir plass til mønsåsen i toppen 2 Trinn

Når taket skal legges på lekehuset, har du bruk for en mønsås - en bærende bjelke som ligger i mønet. Den er 5 cm bred, så for å få plass til den mellom de to veggmodulene i hver gavl, bør du montere avstandsbord, som gir nettopp dette mellomrommet. Avstandsbordene fungerer samtidig som støtte for mønsåsen.

Avstandsbord 1 (L3) i gavlen ut mot den lille terrassen ligger mellom vegg 2 og 3. Det skrus på siden av vegg 3 slik at den flukter med framkanten av veggramma. Skru avstandsbordet fast fra innsiden av rammelista (B3) før du monterer panelbordene (J3).

Avstandsbord 2 plasseres i gavlen ut mot brannmannsstanga mellom vegg 5 og 6. Avstands-bordet består av to bord (L5 og M5) som er henholdsvis 10 og 5 cm brede. De to limes sammen slik at det bakerste bordet stikker 2,5 cm ut fra begge sidene av det fremste. Avstandsbordet skrus fast på baksiden av modulen 5 og 6.

04
Huset monteres: veggmodulene skrus sammen 4 Trinn

Når alle sju veggmodulene er ferdige, er du klar til å reise huset. Det er en god idé å begynne med et hjørne - når det første hjørnet er skrudd sammen og står i vinkel, har du nemlig god kontroll med konstruksjonen. Vi begynner her med vegg 4 som vender ut mot hagen, og vegg 5 som er en gavlmodul med dør mot balkongen med brannmannsstanga (se plasseringa av veggene på tegninga her ved siden av).

1

De første to modulene monteres til et vinkelrett hjørne. Gavlmodulen (vegg 5) flukter med framkanten på plattformen, og sidene (her vegg 4) trekkes 2,5 cm inn slik at de er plassert over gulvbjelkene.

2

Veggene skrus sammen side mot side med tre 4,5 x 70 mm skruer. Bor opp hull først. Skru også veggmodulen fast til gulvet. Bruk 4,5 x 50 mm skruer, og skru gjennom bunnlista i ramma. Sjekk at alle hushjørnene er i vinkel.

3

Avstanden mellom gavlmodulene 5 og 6 er 5 cm - en avstand som tilsvarer mønsåsen. Elementene monteres med avstandsbord 2 (se hvordan det limes sammen på forrige oppslag).

4

I gavelen mot stubben er det også 5 cm avstand mellom veggene. Her lukkes avstanden med avstandsbord 1 som allerede er montert på vegg 3 (se tegningen av vegg 3 tidligere i artikkelen).

Materialer

TIL PLATTFORMEN

95 x 95 mm stolpe, trykkimpregnert:
• 2 stolper (A og B) á 255 cm
• 2 stolper (C og D) á 395 cm
• 1 stolpe (E), 425 cm
• 1 stolpe (F), 385 cm
Målene er inkl. 90 cm til nedgraving

45 x 145 mm planke:
• 2 sviller (G og H) á 180 cm (H tilpasses mot stubben)
• 1 svill (J), 200 cm
• 1 svill (K), ca. 180 cm (tilpasses mot stubben)

45 x 120 mm planke:
• 2 gulvbjelker (L) á 190 cm
• 2 gulvbjelker (M) á 80 cm
• 1 støtte (N), ca. 50 cm
• 1 støtte (P), ca. 30 cm

28 x 120 mm, høvlede, impregnerte terrassebord med avrundede kanter:
• 15-16 gulvbord (Q) á 200 cm (tilpasses mot stubben)
• 3 stk. (R) á 100 cm
• 3 stk. (S) á 120 cm (saget i fasong)

Dessuten:
• 6 stk. 47 x 120 mm galvaniserte bjelkesko med feste utover
• 8 stk. 47 x 120 mm galvaniserte bjelkesko med feste innover
• 4 x 40 mm skruer med rundt hode beregnet til montering av bjelkesko og utendørs bruk
• 4 x 50 mm skruer til utendørs bruk (til montering av gulvbordene)

Pris

Ca. 2700 kroner

VEGGG NR. 1

25 x 50 mm list:
• 1 rammelist, bunn (A1), 105 cm
• 1 rammelist, side (B1), 126 cm
• 1 rammelist, side (C1), 162 cm
• 1 rammelist, topp (D1), 107 cm

25 x 30 mm list:
• 1 innvendig rammelist (E1), 127 cm
• 1 innvendig rammelist (F1), 162 cm
• 1 list rundt vindu (G1), 132 cm
• 1 list rundt vindu (H1),154 cm

Panelbord ca. 25 x 150 (sjekk tilbudene) med not og fjær – til kledning:
• 7 bord (J1) á 100 cm
• 6 bord (J1) á 17,5 cm
• 1 bord (J1), 80 cm
• 1 bord (J1), 50 cm

• 1 bord (J1), 20 cm
(
skal tilpasses mot takhelning)

VEGG NR. 2

25 x 50 mm list
• 2 rammelister, bunn og topp (A2) og (D2) á 50 cm
• 2 rammelister, sider (B2) og (C2) á 165 cm (tilpasses mot takhelning)

25 x 30 mm list:
• 2 innvendige rammelister (E2) og (F2) á 165 cm
(
skal tilpasses mot takhelning)

Panelbord ca. 25 x 150 mm med not og fjær – til kledning:
• 13 bord (J2) á 45 cm

VEGG NR. 3

25 x 50 mm list:
• 1 rammelist, bunn (A3), 80 cm
• 1 rammelist, side (B3), 165 cm
• 1 rammelist, side (C3), 136 cm
• 1 rammelist, topp (D3), 83 cm

25 x 30 mm list:
• 1 innvendig rammelist (E3), 163,5 cm
• 1 innvendig rammelist (F3), 136 cm
• 1 list rundt dør (G3), 160 cm
• 1 list rundt dør (H3), 140 cm

Panelbord 25 x 150 mm med not og fjær:
• 18 bord (J3) á 12,5 cm
• 1 bord (J3), 75 cm
• 1 bord (J3), 75 cm
• 1 bord (J3), 50 cm

• 1 bord (J3), 25 cm
(
skal tilpasses mot takhelning)

VEGG NR. 4

25 x 50 mm list:
• 1 rammelist, bunn (A4), 110 cm
• 2 rammelister, sider (B4) og (C4) á 137,5 cm

25 x 30 mm list:
• 2 innvendige rammelister (E4) og (F4) á 137,5 cm
• 2 lister rundt vindu (G4) og (H4) á 137,5 cm

25 x 150 mm panelbord med not og fjær:
• 7 bord á 105 cm (J4)
• 6 bord á 22,5 cm (J4)

VEGG NR. 5

25 x 50 mm list:
• 1 rammelist, bunn (A5), 80 cm
• 1 rammelist, side (B5), 136 cm
• 1 rammelist, side (C5), 165 cm
• 1 rammelist, topp (D5), 83 cm

25 x 30 mm list:
• 1 innvendig rammelist (E5), 136 cm
• 1 innvendig rammelist (F5), 163,5 cm
• 1 list rundt dør (G5), 140 cm
• 1 list rundt dør (H5), 160 cm

25 x 150 mm panel med not og fjær:
• 18 bord (J5) á 12,5 cm
• 1 bord (J5), 75 cm
• 1 bord (J5), 75 cm
• 1 bord (J5), 50 cm

• 1 bord (J5), 25 cm*

VEGG NR. 6

25 x 50 mm list:
• 1 rammelist, bunn (A6), 110 cm
• 1 rammelist, side (B6), 165 cm
• 1 rammelist, side (C6), 126,5 cm
• 1 rammelist, topp (D6), 113 cm

25 x 30 mm list:
• 1 innvendig rammelist (E6), 165 cm
• 1 innvendig rammelist (F6), 126,5 cm
• 1 rammelist rundt vindu (G6), 160 cm
• 1 rammelist rundt vindu (H6), 135 cm

25 x 150 mm panel med not og fjær:
• 7 bord (J6) á 105 cm
• 6 bord (J6) á 22,5 cm
• 1 bord (J6), 85 cm
• 1 bord (J6), 55 cm

• 1 bord (J6), 25 cm
(
skal tilpasses mot takhelning)

VEGG NR. 7

25 x 50 mm list:
• 1 rammelist, bunn (A7), 160 cm
• 2 rammelister, sider (B7) og (C7), a 127,5 cm

25 x 30 mm list:
• 2 innvendige rammelister (E7) og (F7) á 127,5 cm
• 1 ekstra list til montering av panel (K7), 127,5 cm

25 x 150 mm panel med not og fjær:
• 10 bord (J7) á 155 cm

SAMLET MATERIALFORBRUK

Til de 7 veggelementene har du alt i alt bruk for:
25 x 50 mm list: ca. 30 m
25 x 30 mm list: ca. 27 m
25 x 150 mm panelbord med not og fjær: ca. 52 m

AVSTANDSBORD

25 x 100 mm list:
• 1 avstandsbord (L3), 160 cm
• 1 avstandsbord (L5), 160 cm

25 x 50 mm list:
• 1 avstandsbord (M5), 160 cm

Alle avstandsbord kan sages ut av bredere terrassebord.

Tegning

Multimedia

Multimedia

VIKTIG: Avstandsbord 1 (L3) skrus på fra innsiden av ramma før panelbordene er montert (se avsnitt om avstandsbord i neste oppslag).

VIKTIG: Avstandsbord 2 (L5 og M5) monteres før huset reises (se avsnitt om avstandsbord på neste side).

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Lekehus