Lysthus med peis – uten synlige beslag

Lysthuset er en drøm av et takoverbygg – med en flott trekonstruksjon, lekre utskjæringer og uten synlige beslag. Med en murt peis har det også en varmekilde.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 uker
Pris
30.000 kroner
Lysthus med peis – uten synlige beslag

Et frittstående lysthus gir deg et ekstra rom i hagen.

Intro

Konstruksjonen er bygget opp rundt fire solide hjørnestolper, som forbindes med sviller i toppen. Taket er et såkalt valmet tak, som er skrått i endene. Det er kledd med takshingel, som er både pent og lett å legge.

To av sidene i lysthuset er kledd tette, slik at det er le under taket. I den ene enden er det murt opp en peis i kantstein, slik at det er mulig å tenne opp på kalde kvelder.

Du får en utførlig arbeidstegning som viser de spesielle detaljene. Det gjelder for eksempel sammenføyningene, som er laget med tapper og nagler. Det er ingen synlige beslag i lysthuset.

I byggeveiledningen får du:

 • Arbeidstegning
 • Video
 • 3D-modeller
 • Grundig trinn for trinn-veiledning
 • Komplett materialliste

Veiledning

01
Stolper og sviller 5 Trinn

Lysthuset består av fire kraftige hjørnestolper, som forbindes med toppsviller med utskjæringer i endene. Det lages hakk i både sviller og hjørnestolper, slik at delene kan felles inn i hverandre uten bruk av beslag. Det er tidkrevende, men en flott løsning.

1

Grav ut til fire fundamentsteiner, som de kraftige hjørnestolpene skal monteres på. Steinene skal sitte i samme høyde. Det sikres ved å feste en bjelke midlertidig, slik at det er enkelt å legge et vater oppå for å se at fundamentene står som de skal. Senere graves det også ut til fem fundament til, som skal holde resten av konstruksjonen.

2

I hver hjørnestolpe lages det et hakk i toppen. Her skal det være plass til toppsvillene, som det også skal sages hakk i, slik at de kan felles ned på stolpene - helt uten bruk av beslag. Hakkene sages først ut i sidene med en håndsag. Deretter fjernes overflødig tre med et skarpt stemjern.

3

Svillene kappes til i lengden, og det lages hakk halvveis inn i alle svillene i begge ender. Det lages også en buet avslutning i begge ender med en stikksag. Det gir konstruksjonen en pen finish.

4

Legg svillene på plass i hakkene på hjørnestolpene. Før de sammenføyes, har både hjørnestolper og sviller fått grunningsolje og en mørk, transparent trebeskyttelse.

5

Hjørnestolpene støttes midlertidig med et par bord, som holder stolpene på plass i riktig posisjon til alle svillene er lagt på plass i hakkene.

02
Tak med shingel 5 Trinn

Taket på lysthuset er et såkalt valmet tak, med fire skrå flater. Takkonstruksjonen består av sperrer som først kles med bord, som kan ses på innsiden. Deretter legges OSB-plater og takshingel. Bordene males hvite og sperrene mørke, slik at takkonstruksjonen blir fremhevet.

1

Sperrene kappes til og settes opp. I endene som vender ned mot toppsvillen, skal hovedsperrene kappes til med et skrått snitt, slik at de har full kontakt og ligger stabilt når de hviler på svillen. Sperrene holdes midlertidig på plass med et par hjelpebord, til alle sammen er skrudd fast.

2

Hovedsperrene skal også kappes til med skrå snitt opp mot mønet, der det lages en tappskjøt som styrkes ytterligere med en nagle. I sidene møter de tre gradsperrene mønet. Dette punktet krever også noen skrå snitt for at de kan møtes i en pen sammenføyning.

3

Oppå taket legges bord, som skrus fast til sperrene. Alle må kappes skrått i endene, de takflatene møtes. Disse skråsnittene gjøres enklest med en kapp-/gjærsag.

4

Det legges OSB-plater oppå bordene. Det forsterker konstruksjonen og gir et fullstendig jevnt underlag å legge takshingel på. Shingel er takbelegg i moduler, og er enkelt å legge. Før takshingelen legges, monteres det takfotbeslag.

5

Legg shingel uten “tunger” på mønet og over kantene der takflatene møtes.

03
Murt utepeis 5 Trinn

I den ene enden av lysthuset skal det bygges en peis, slik at det blir både kos og varme til kjølige kvelder. Peisen mures opp av kantblokker i betong med ildfast mørtel. Etterpå lukkes peisveggen og den ene langsiden med kledningsbord.

1

Peisen bygges opp av kantblokker på et støpt betongfundament, med en stor granittstein foran. Peisen er cirka 75 x 100 cm i grunnplan, og det første skiftet med steiner skal gå hele veien rundt. De neste mures opp slik at det er en åpning foran.

2

Det lages en bue rundt i åpningen. Buen bygges av kileformede kantblokker. For at buen skal bli jevn, bygges den opp rundt en forskalingsplate, som er skåret til i ønsket buet fasong. Platen er klosset opp i bunnen, slik at den står stabilt i riktig høyde.

3

Resten av peisen mures opp av kantblokker. Den har samme bredde, 100 cm, fra grunnplanet opp til toppsvillen på veggen. Steinene mures i forband. Det gir en solid konstruksjon. Steiner som må skjæres til, kan tilpasses med en vinkelsliper.

4

Peisen spisser seg til i toppen til en pipe. Det er hull øverst i begge sider, slik at røyken kan slippe ut. Toppen av pipen er dekket til med en betonghelle, slik at det ikke trenge ned vann og snø.

5

Selve ildstedet mures opp med ildfaste steiner. De mures opp med mørtel som også er ildfast. Da tåler begge deler den høye varmepåvirkningen fra bålet.

Materialer

Til lysthuset:

 • 9 fundamentstein i betong
 • 4 hjørnestolper, 160 x 160 mm
 • 5 stolper, 80 x 80 mm
 • 4 sviller, 80 x 160 mm
 • 6 hovedsperrer, 80 x 80 mm
 • 6 gradsperrer, 80 x 80 mm (til den valmede delen)
 • 8 skråstivere, 80 x 80 mm
 • Rundstokk, 12 mm og trekiler (til sammenføyningene)
 • Bord, 16 x 98 mm (til innvendig side av taket og kledning på veggene)
 • OSB-plater, 12 mm
 • Trelim
 • Skruer (til sperrer, bord og OSB-plater)
 • Takshingel med pappspiker
 • Takfotbeslag i svart aluminium
 • Trebeskyttelse, mørk transparent og hvit heldekkende

Til peisen:

 • 1 granittblokk, 16 x 33 x 100 cm
 • Kantblokker, 14 x 14 x 21 cm
 • Ildfast stein, 25 x 114 x 230 mm
 • Ildfast mørtel
 • En betonghelle, 5 x 60 x 60 cm

Spesialverktøy

 • Stemjern
 • Stikksag
 • Kapp-/gjærsag
 • Vinkelsliper
 • Murerskje
 • Pussebrett

Tidsforbruk

Cirka 2-3 uker.

Pris

Cirka 30.000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Det krever presisjonsarbeid når du lager en trekonstruksjon uten bruk av beslag, og i stedet lager tilpassede bjelkeskjøter.

Tegning

Multimedia

TAKETS TRE LAG

Taket er tredelt - det underste laget er bordkledning, det midterste laget er 12 mm OSB-plater og det øverste laget er takshingel. Før takshingelen legges, er det montert et svart takfotbeslag nederst på taket.

TAKETS TRE LAG

3D-modell

3D-modell

Kledning på to av sidene

Kledningsbordene festes på baksiden av stolpene, slik at det blir en tydelig kontrast mellom de mørke stolpene og de hvitmalte bordene.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Sammenfelling av sviller og stolper

Det er skåret hakk i både sviller og hjørnestolper, slik at sammenføyningene kan lages uten beslag.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Skråstivere nagles fast

Skråstiverne festes med to nagler i hver ende. Naglene går helt gjennom skråstiverne og halvveis inn i svill/hjørnestolpe.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Gradsperrer i endene

Gradsperrene i endene støter inn mot de rette hovedsperrene. Den ene gradsperren settes vinkelrett på hovedsperren, mens de to andre skal kappes til i endene med et 45 graders snitt.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Samling af spæret

Hovedsperrene i midten av det valmede taket sammenføyes øverst med en tapp og en nagle, som skal plasseres midt i tappen.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Tak i tre lag

Det underste laget er 16 x 98 mm bord, det midterste laget 12 mm OSB-plater og det øverste laget takshingel.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Pipen er murt opp av kantblokker

Pipen snevrer seg inn øverst, slik at hullet blir mindre og kan dekkes av en stor betonghelle.

Åpne 3D-modellen

Video

Legging av takshingel

Med shingel i små moduler er det lett å legge takbelegg

Video

Skjær enkelt gjennom takbelegg

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Lysthus