Snarvei til en flott vinterhage

Å bygge vinterhage blir en mer overkommelig jobb, når du bestiller alle materialene som én pakke. Hver planke og skrue ligger klar, som med et Ikea-møbel. Det er bare å begynne i den ene enden.

Intro

Den korte skandinaviske sommeren blir flere måneder lenger når du bygger en lukket vinterhage med glassvegger på huset. Det er mye penger å spare på å gjøre et så stort prosjekt selv. Men det kan virke litt voldsomt, selv for erfarne gjør det selv-folk.

Da er løsningen kanskje å ta den snarveien som vi viser deg her: vi setter nemlig opp vintehagen på egenhånd, men av deler som er omhyggelig valgt ut, målt opp, skåret til og levert byggeklare ved husveggen vår.

Hver eneste limtrebjelke og hver eneste skrue viser seg underveis å passe og ligge klar. Ikke en eneste gang måtte vi ringe for å etterlyse en manglende del. I sum gjør dette jobben både oversiktlig, og enkel å sette i gang med. De store funderingene ved prosjektet, ligger i å velge riktig modell, samt i fundamenteringen, som du må pønske ut av selv.

SE BYGGEVEILEDNINGEN: Bygg orangeri selv

Veiledning

01
Bunnen: Støpt ramme på isopor 6 Trinn

Vinterhagen kan bygges på en hvilken som helst stabil og fast bunn. På denne steinete tomten velger vi å lage en lav ringmur oppå en bunn av isoporplater. Dermed unngår vi problemer med fukt og frost. På innsiden av ringmuren legger vi betongstein som gulv. De vil holde godt på dagens solvarme.

Nederst et lag avrettet grus, deretter isopor og et lavt fundament.

Når tomten er steinete og fuktig, er en godt isolert ringmur en god løsning som underlag til vinterhagen. Vi graver vekk jorden til cirka 65 cm under det planlagte gulvet i vinterhagen.

Deretter fyller vi opp med et stampet bunnsikringslag, som rettes opp og dekkes med 10 cm isoporsplater. Oppå dem støpes og mures fundamentet.

Bygg vinterhage: Bunnen

En innleid gravemaskin er luksus – og verdt hver krone i spart tid og slit.

Bygg vinterhage: Den isolerende bunnen under bygget legges 1

Den isolerende bunnen under bygget legges som 10 cm tykke plater av isopor, oppå 20 cm avrettet grus. Til ringmuren bygger vi en forskaling av 48 mm bjelker.

Bygg vinterhage: I forskalingen lager vi en armering 2

I forskalingen lager vi en armering av 10 mm armeringsjern. De gjennom­ gående stengene sammenføyes for hver 60 cm med en ring av jern. Alt løftes 5 cm opp på plast­ holdere, så jernet ikke ruster.

Bygg vinterhage: Fundamentet støpes 3

Fundamentet støpes av ferdigblandet betong, som vi får levert med betongbil. Med en leid vibratorstav sikrer vi at betongen fylles tett ned rundt armeringen og danner en vannrett flate.

Bygg vinterhage: Oppå det støpte fundamentet 4

Oppå det støpte fundamentet mures tre lag av Lecablokker når betongen har herdet i tre døgn. Forskalingen fjernes først. Blokkene skal stå akkurat der vi vil sette opp veggene til vinterhagen.

Bygg vinterhage: Lecablokkene mures med tynne fuger 5

Lecablokkene mures med tynne fuger, slik at den øverste delen av fundamentet kommer til å holde godt på varmen. Når gulvet blir av sand og betongstein, vil dagens solvarme holde lenge.

Bygg vinterhage: Fundamentet fylles opp med sand 6

Fundamentet fylles opp med sand. Den rettes opp 7 cm under oversiden av blokkene, slik at det er plass til å legge stein.

02
Skjelettet: Limtre med stor styrke 6 Trinn

Skjelettet lages av limtrebjelker. Det er et fantastisk sterkt og stabilt materiale, og det gjør at de brede veggene kan bygges som hele rammer, der dørene av glass kan skyves over i den ene enden. Vi har betalt 3000 kroner for å få alt levert på mål, og alt passer på minste millimeter.

De kappede bjelkene og stolpene skal sitte nøyaktig, så dører og vinduer passer.

Presisjon er utfordringen når vi setter opp skjelettet, og setter sammen limtredelene med beslag. Den minste skjevhet vil forplante seg til resten av skjelettet. Det kan medføre at vinduer og dører ikke passer, eller at de ikke glir fritt. Inn mot huset bevarer vi en liten fuge. Dels for å styre unna skjevheter i huset og dels for å tette overgangen skikkelig.

Bygg vinterhage: Skjelettet

Midtstolpen i fronten gir støtte for den tunge bjelken i mønet.

Bygg vinterhage: En bunnsvill av trykkimpregnert tre 1

En bunnsvill av trykkimpregnert tre legges på fundamentet. For å redusere risikoen for fukt, legges de på en lengde murpapp. Svillen skrus eller spikres fast.

Bygg vinterhage: De tynne stolpene skrus på huset 2

De tynne stolpene skrus på huset. Vi skyver dem ut fra veggen med skiver, slik at de står loddrett og har minst 10 mm luft mot veggen. Husk å ta høyde for at det evt. er to lag med bord på veggen.

Bygg vinterhage: Den kraftige stolpen til det ene hjørnet reises 3

Den kraftige stolpen til det ene hjørnet reises. Med to skrå skruer settes den fast til bunnsvillen. Med skråstivere i begge retninger låses den i posisjon, før den skrus bedre fast nederst.

Bygg vinterhage: Toppsvillen legges opp 4

Toppsvillen legges opp og settes fast. Det er klart best å være to om jobben. Dette er store og tunge elementer, og de skal ligge millimeternøyaktig.

Bygg vinterhage: Stolpe og svill settes sammen 5

Stolpe og svill settes sammen, og prosessen gjentas på den andre siden. Vi setter bare på noen få skruer i første omgang. Når alt er på plass, skal beslagene felles inn. Ellers er de i veien for glasset.

Bygg vinterhage: Beslagene felles inn i limtrebjelken 6

Beslagene felles inn i limtrebjelken, før de skrus fast.

03
Sperrene: Sperrer og lette skinner 7 Trinn

Når den største limtrebjelken er lagt opp i mønet, kan sperrene føyes til som helt enkle skrå sperrer ned til hver side, slik at rommet innvendig ligger helt åpent. På oversiden av sperrene legges aluminiums profilene som takplatene settes fast på. Alt skal ligge nøyaktig, da blir det enkelt.

Forbindelsen til husveggen gir styrke – og krever presisjon.

Den tyngste bjelken i bygget skal løftes høyest, og det er en god idé å være tre eller fire når mønebjelken plasseres. På forsiden av vinterhagen hviler den på en kort stolpe i gavltrekanten, som igjen står i forlengelsen av en stolpe rett under den. Ved husveggen må vi skape nødvendig styrke ved å forsterke gavlen innenfra.

Bygg vinterhage: Sperrene

To mann er faktisk litt lite når den tunge mønebjelken løftes opp og settes fast.

Bygg vinterhage: Når mønebjelken er lagt opp, skrus en lekt på hver side 1

Når mønebjelken er lagt opp, skrus en lekt på hver side. Den skal støtte de skrå sperrene, som bare er bord som hviler på mønebjelken og toppsvillene i hver side.

Bygg vinterhage: Kledningen på veggen skjæres til 2

Kledningen på veggen skjæres til, slik at den innerste sperren får plass - og slik at vi kan sikre en overgang som fører regnet trygt vekk. Skinnen til dykksagen er skrudd på veggen, så jobben går som en lek.

Bygg vinterhage: Sperrene legges opp og skrus fast 3

Sperrene legges opp og skrus fast. Sperrene settes fast i møne og svill. Ved huset skrur vi også inn i veggen. Kledningen lar vi sitte løs. Da får vi et beslag inn bak den, slik at regnvannet ledes ut på taket.

Bygg vinterhage: Når alle sperrer er oppe, maler vi oversiden 4

Når alle sperrer er oppe, maler vi oversiden. Ellers vil den umalte siden kaste farge opp på de halvt gjennomsiktige takplatene når de kommer opp.

Bygg vinterhage: Metallprofilene til takplatene klargjøres 5

Metallprofilene til takplatene klargjøres. Disse er ikke på mål. Her skal vi derfor kappe til og sette tetningslister på den nederste profilen, slik at de holder tett når takplatene ligger oppå.

Bygg vinterhage: Profilene får hull 6

Profilene får hull for hver 30 cm. De består av en underdel og en overdel. Delene legges sammen mens vi borer. Dermed er hullene klare i begge lag når profilene skrus sammen rundt takplatene.

Bygg vinterhage: Den nederste delen av metallprofilen settes fast 7

Den nederste delen av metallprofilen settes fast. Den skal ligge helt nøyaktig. Det er nesten ingen mulighet for tilpassing når vi begynner å legge på takplatene.

04
Taket: Isolerende plastplater 6 Trinn

Takplatene vi bruker på vinterhagen er bygget opp av kanaler i mange lag, slik at de de isolerer godt og er fri for kondens. Du kan få dem i flere tykkelser. Med større isoleringsevne kommer også større styrke til å bære snø. Fordi platene er opaliserte, beskytter de mot solen.

Takplatene skjæres nøyaktig til – de er dyre å skjære feil i.

Alt er nå klart til takplatene, som vi også må skjære til selv. Platene er dekket av blå beskyttelsesplast. Den lar vi sitte til platene er montert. Vi kan også skrive og merke opp med tusj på plasten. Vær forsiktig. Platene er dyre, og det vil være ergerlig å skjære feil eller å ripe opp platene underveis.

Bygg vinterhage: Taket

Vi får bruk for lange stiger og lange armer for å rekke inn og sette fast platene.

Bygg vinterhage: Takplatene skjæres til 1

Takplatene skjæres til med en fintannet japansag. Den river ikke de fine kanalene i stykker. Sagstøvet støvsuger vi ut av kanalene før de lukkes med et nett. Nettet skaper lufting, men stenger for insekter.

Bygg vinterhage: Takplatene settes fast 2

Takplatene settes fast med øverste del av aluprofilene som vi gjorde klare til sperrene. Øverste kant dekkes av en profil, så den avsluttende profilen på takryggen kan trekkes tett ned.

Bygg vinterhage: Den ytterste takplaten 3

Den ytterste takplaten skjæres også til i lengden med japansagen. Resten brukes på motsatt side. Vi lar den blå folien sitte til platene er helt klare. Vi løsner den bare litt i kanten, der profilene skal sitte.

Bygg vinterhage: Overgangen til huset sikres 4

Overgangen til huset sikres med et beslag, som føres opp bak klednings bordene og over platene. Vi legger først ut en trefiberplate, så vi ikke skader takplatene. Veggkledningen skrus fast igjen.

Bygg vinterhage: Det vinklede beslaget til mønet får en stripe silikon 5

Det vinklede beslaget til mønet får en stripe silikon å ligge på i begge sider, slik at det lukker helt tett. Vann renner nedover, men blåser det, kan regnet presses opp under en utett sammenføyning.

Bygg vinterhage: Mønebeslaget skrus på 6

Mønebeslaget skrus på. Dermed er vinterhagen under tak ved resten av jobben.

05
Vinduene: Skyvedører åpner helt 6 Trinn

Sidene i vinterhagen lukkes med skyvedører i glass. Da har du mulighet til å stenge været ute, samtidig som du likevel sitter “ute” i det fri. Dørene glir på skinner, og i veggene er det hele fire dører som glir i hvert sitt spor. Det gjør at tre fjerdedeler av veggen kan trekkes til side.

Jobben med skyvedører og vinduer bør det være to mann til.

Det er gode grunner til å være to til å sette skyvedørene og de faste vinduene i vinterhagen. Dels er rammene litt vaklevorne og dørene ganske tunge, dels er det en stor fordel å være to når du sjekker om avstanden mellom skinnene i topp og bunn er riktig: Har bunnskinnen sunket litt, kan døren gli ut øverst og falle til siden.

Bygg vinterhage: Vinduene

Den store rammen løftes forsiktig opp på bordet i bunnen, og vippes inn.

Bygg vinterhage: Rammene til skyvedørene settes sammen 1

Rammene til skyvedørene settes sammen. Du må skjære til skinnene øverst og nederst i lengden. Det gjør du enklest med et blad til aluminium på kappsagen, men en håndsag fikser det også.

Bygg vinterhage: Rammene settes opp i skjelettet 2

Rammene settes opp i skjelettet. Før vi kan sette dem på plass, plasserer vi en rekke beslag i rammen, slik at alt er klart til skinnene. Rammen er litt skranglete, så dere må være to om denne jobben.

Bygg vinterhage: Noen få skruer er nok 3

Noen få skruer er nok til å låse aluminiumsrammene når de først er på plass i beslagene. Vær nøye med å sjekke at du har snudd alle delene riktig, slik at vannet ledes riktig vei vekk fra treverket.

Bygg vinterhage: Dørene løftes opp i den øverste skinnen 4

Dørene løftes opp i den øverste skinnen, og senkes forsiktig ned i bunnskinnen. Et lite beslag i siden justeres, dermed burde døren være klar til å gli fram og tilbake. Sjekk rundt hele før du slipper den.

Bygg vinterhage: Den ytterste døren får et håndtak 5

Den ytterste døren får et håndtak når alt er på plass, sikret og sjekket. De andre dørene skal ikke ha håndtak. De skal kunne gli inn bak hverandre og den ytterste. Til slutt settes vinduene i gavlen fast.

Bygg vinterhage: De faste vinduene øverst i gavlen 6

De faste vinduene øverst i gavlen glir lett på plass i rammene.

06
Gulvet: Klassisk steinlegging 4 Trinn

På gulvet i vinterhagen legger vi en helt enkel steinbelegning, som på en utendørs terrasse. Det gjør at solen kan varme opp steinene og sanden om dagen, slik at rommet er lunt langt ut på kvelden. Inn mot huset fikser vi veggen, og setter i en terrassedør med direkte tilgang fra huset til vinterhagen.

Steinene legges som enhver steinlegning, men du trenger ikke å tenke på regnvann.

Jobben med å legge stein i vinterhagen gjøres som med enhver annen steinlegning, men du slipper å tenke på fall og risikoen for at vann får underlaget til å synke. På den stampede bunnen legger vi 3-4 cm steinmel - du kan også bruke vanlig settesand. Når det er rettet opp, plasseres steinene og fuges som normalt.

Bygg vinterhage: Gulvet

Betongsteinene understreker at vinterhagen er en del av hagen, selv om den er beskyttet mot vær og vind.

Bygg vinterhage: Et lag steinmel eller sand rettes opp 1

Et lag steinmel eller sand rettes opp med et bord, slik at overflaten er en steins tykkelse lavere enn gulvet skal være. Vi legger to vannrette rør sanden, som bordet trekkes over. Rørene fjernes etterpå.

Bygg vinterhage: Steinene legger vi med forskjøvede rekker 2

Steinene legger vi med forskjøvede rekker. Det betyr at vi til slutt må skjære til en stabel med stein med en stor vinkelsliper, men det gjør belegningen god og stabil. Fugene lukkes med fugesand.

Bygg vinterhage: Som en fin detalj, graver vi ned en potte 3

Som en fin detalj, graver vi ned en potte i belegningen og setter en plante i den. Du kan selvsagt klare deg med bare krukker, når du planter liv i vinterhagen din.

Bygg vinterhage: Så er vinterhagen klar 4

Så er vinterhagen klar. Sommeren er forlenget med flere måneder, og vi har mer glede av hagen.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Bygninger