Snarvei til en flott vinterhage

Å bygge vinterhage blir en mer overkommelig jobb, når du bestiller alle materialene som én pakke. Hver planke og skrue ligger klar, som med et Ikea-møbel. Det er bare å begynne i den ene enden.

Intro

Den korte skandinaviske sommeren blir flere måneder lenger når du bygger en lukket vinterhage med glassvegger på huset. Det er mye penger å spare på å gjøre et så stort prosjekt selv. Men det kan virke litt voldsomt, selv for erfarne gjør det selv-folk.

Da er løsningen kanskje å ta den snarveien som vi viser deg her: vi setter nemlig opp vintehagen på egenhånd, men av deler som er omhyggelig valgt ut, målt opp, skåret til og levert byggeklare ved husveggen vår.

Hver eneste limtrebjelke og hver eneste skrue viser seg underveis å passe og ligge klar. Ikke en eneste gang måtte vi ringe for å etterlyse en manglende del. I sum gjør dette jobben både oversiktlig, og enkel å sette i gang med. De store funderingene ved prosjektet, ligger i å velge riktig modell, samt i fundamenteringen, som du må pønske ut av selv.

SE BYGGEVEILEDNINGEN: Bygg orangeri selv

Veiledning

01
Nederst et lag avrettet grus, deretter isopor og et lavt fundament. 6 Trinn

Bunnen støpt ramme på isopor

Vinterhagen kan bygges på en hvilken som helst stabil og fast bunn. På denne steinete tomten velger vi å lage en lav ringmur oppå en bunn av isoporplater. Dermed unngår vi problemer med fukt og frost. På innsiden av ringmuren legger vi betongstein som gulv. De vil holde godt på dagens solvarme.

Når tomten er steinete og fuktig, er en godt isolert ringmur en god løsning som underlag til vinterhagen. Vi graver vekk jorden til cirka 65 cm under det planlagte gulvet i vinterhagen.

Deretter fyller vi opp med et stampet bunnsikringslag, som rettes opp og dekkes med 10 cm isoporsplater. Oppå dem støpes og mures fundamentet.

1

Den isolerende bunnen under bygget legges som 10 cm tykke plater av isopor, oppå 20 cm avrettet grus. Til ringmuren bygger vi en forskaling av 48 mm bjelker.

2

I forskalingen lager vi en armering av 10 mm armeringsjern. De gjennom­ gående stengene sammenføyes for hver 60 cm med en ring av jern. Alt løftes 5 cm opp på plast­ holdere, så jernet ikke ruster.

3

Fundamentet støpes av ferdigblandet betong, som vi får levert med betongbil. Med en leid vibratorstav sikrer vi at betongen fylles tett ned rundt armeringen og danner en vannrett flate.

4

Oppå det støpte fundamentet mures tre lag av Lecablokker når betongen har herdet i tre døgn. Forskalingen fjernes først. Blokkene skal stå akkurat der vi vil sette opp veggene til vinterhagen.

5

Lecablokkene mures med tynne fuger, slik at den øverste delen av fundamentet kommer til å holde godt på varmen. Når gulvet blir av sand og betongstein, vil dagens solvarme holde lenge.

6

Fundamentet fylles opp med sand. Den rettes opp 7 cm under oversiden av blokkene, slik at det er plass til å legge stein.

02
De kappede bjelkene og stolpene skal sitte nøyaktig, så dører og vinduer passer. 6 Trinn

Skjelettet limtre med stor styrke

Skjelettet lages av limtrebjelker. Det er et fantastisk sterkt og stabilt materiale, og det gjør at de brede veggene kan bygges som hele rammer, der dørene av glass kan skyves over i den ene enden. Vi har betalt 3000 kroner for å få alt levert på mål, og alt passer på minste millimeter.

Presisjon er utfordringen når vi setter opp skjelettet, og setter sammen limtredelene med beslag. Den minste skjevhet vil forplante seg til resten av skjelettet. Det kan medføre at vinduer og dører ikke passer, eller at de ikke glir fritt. Inn mot huset bevarer vi en liten fuge. Dels for å styre unna skjevheter i huset og dels for å tette overgangen skikkelig.

1

En bunnsvill av trykkimpregnert tre legges på fundamentet. For å redusere risikoen for fukt, legges de på en lengde murpapp. Svillen skrus eller spikres fast.

2

De tynne stolpene skrus på huset. Vi skyver dem ut fra veggen med skiver, slik at de står loddrett og har minst 10 mm luft mot veggen. Husk å ta høyde for at det evt. er to lag med bord på veggen.

3

Den kraftige stolpen til det ene hjørnet reises. Med to skrå skruer settes den fast til bunnsvillen. Med skråstivere i begge retninger låses den i posisjon, før den skrus bedre fast nederst.

4

Toppsvillen legges opp og settes fast. Det er klart best å være to om jobben. Dette er store og tunge elementer, og de skal ligge millimeternøyaktig.

5

Stolpe og svill settes sammen, og prosessen gjentas på den andre siden. Vi setter bare på noen få skruer i første omgang. Når alt er på plass, skal beslagene felles inn. Ellers er de i veien for glasset.

6

Beslagene felles inn i limtrebjelken, før de skrus fast.

03
Forbindelsen til husveggen gir styrke - og krever presisjon. 7 Trinn

Sperrene sperrer og lette skinner

To mann er faktisk litt lite når den tunge mønebjelken løftes opp og settes fast.

Når den største limtrebjelken er lagt opp i mønet, kan sperrene føyes til som helt enkle skrå sperrer ned til hver side, slik at rommet innvendig ligger helt åpent. På oversiden av sperrene legges aluminiums prof lene som takplatene settes fast på. Alt skal ligge nøyaktig, da blir det enkelt.

Den tyngste bjelken i bygget skal løftes høyest, og det er en god idé å være tre eller fire når mønebjelken plasseres. På forsiden av vinterhagen hviler den på en kort stolpe i gavltrekanten, som igjen står i forlengelsen av en stolpe rett under den. Ved husveggen må vi skape nødvendig styrke ved å forsterke gavlen innenfra.

1

Når mønebjelken er lagt opp, skrus en lekt på hver side. Den skal støtte de skrå sperrene, som bare er bord som hviler på mønebjelken og toppsvillene i hver side.

2

Kledningen på veggen skjæres til, slik at den innerste sperren får plass - og slik at vi kan sikre en overgang som fører regnet trygt vekk. Skinnen til dykksagen er skrudd på veggen, så jobben går som en lek.

3

Sperrene legges opp og skrus fast. Sperrene settes fast i møne og svill. Ved huset skrur vi også inn i veggen. Kledningen lar vi sitte løs. Da får vi et beslag inn bak den, slik at regnvannet ledes ut på taket.

4

Når alle sperrer er oppe, maler vi oversiden. Ellers vil den umalte siden kaste farge opp på de halvt gjennomsiktige takplatene når de kommer opp.

5

Metallprofilene til takplatene klargjøres. Disse er ikke på mål. Her skal vi derfor kappe til og sette tetningslister på den nederste profilen, slik at de holder tett når takplatene ligger oppå.

6

Profilene får hull for hver 30 cm. De består av en underdel og en overdel. Delene legges sammen mens vi borer. Dermed er hullene klare i begge lag når profilene skrus sammen rundt takplatene.

7

Den nederste delen av metallprofilen settes fast. Den skal ligge helt nøyaktig. Det er nesten ingen mulighet for tilpassing når vi begynner å legge på takplatene.

04
Takplatene skjæres nøyaktig til - de er dyre å skjære feil i. 6 Trinn

Taket isolerende plastplater

Takplatene vi bruker på vinterhagen er bygget opp av kanaler i mange lag, slik at de de isolerer godt og er fri for kondens. Du kan få dem i flere tykkelser. Med større isoleringsevne kommer også større styrke til å bære snø. Fordi platene er opaliserte, beskytter de mot solen.

Alt er nå klart til takplatene, som vi også må skjære til selv. Platene er dekket av blå beskyttelsesplast. Den lar vi sitte til platene er montert. Vi kan også skrive og merke opp med tusj på plasten. Vær forsiktig. Platene er dyre, og det vil være ergerlig å skjære feil eller å ripe opp platene underveis.

1

Takplatene skjæres til med en fintannet japansag. Den river ikke de fine kanalene i stykker. Sagstøvet støvsuger vi ut av kanalene før de lukkes med et nett. Nettet skaper lufting, men stenger for insekter.

2

Takplatene settes fast med øverste del av aluprofilene som vi gjorde klare til sperrene. Øverste kant dekkes av en profil, så den avsluttende profilen på takryggen kan trekkes tett ned.

3

Den ytterste takplaten skjæres også til i lengden med japansagen. Resten brukes på motsatt side. Vi lar den blå folien sitte til platene er helt klare. Vi løsner den bare litt i kanten, der profilene skal sitte.

4

Overgangen til huset sikres med et beslag, som føres opp bak klednings bordene og over platene. Vi legger først ut en trefiberplate, så vi ikke skader takplatene. Veggkledningen skrus fast igjen.

5

Det vinklede beslaget til mønet får en stripe silikon å ligge på i begge sider, slik at det lukker helt tett. Vann renner nedover, men blåser det, kan regnet presses opp under en utett sammenføyning.

6

Mønebeslaget skrus på. Dermed er vinterhagen under tak ved resten av jobben.

05
Jobben med skyvedører og vinduer bør det være to mann til. 6 Trinn

Vinduene skyvedører åpner helt

Sidene i vinterhagen lukkes med skyvedører i glass. Da har du mulighet til å stenge været ute, samtidig som du likevel sitter “ute” i det fri. Dørene glir på skinner, og i veggene er det hele fire dører som glir i hvert sitt spor. Det gjør at tre fjerdedeler av veggen kan trekkes til side.

Det er gode grunner til å være to til å sette skyvedørene og de faste vinduene i vinterhagen. Dels er rammene litt vaklevorne og dørene ganske tunge, dels er det en stor fordel å være to når du sjekker om avstanden mellom skinnene i topp og bunn er riktig: Har bunnskinnen sunket litt, kan døren gli ut øverst og falle til siden.

1

Rammene til skyvedørene settes sammen. Du må skjære til skinnene øverst og nederst i lengden. Det gjør du enklest med et blad til aluminium på kappsagen, men en håndsag fikser det også.

2

Rammene settes opp i skjelettet. Før vi kan sette dem på plass, plasserer vi en rekke beslag i rammen, slik at alt er klart til skinnene. Rammen er litt skranglete, så dere må være to om denne jobben.

3

Noen få skruer er nok til å låse aluminiumsrammene når de først er på plass i beslagene. Vær nøye med å sjekke at du har snudd alle delene riktig, slik at vannet ledes riktig vei vekk fra treverket.

4

Dørene løftes opp i den øverste skinnen, og senkes forsiktig ned i bunnskinnen. Et lite beslag i siden justeres, dermed burde døren være klar til å gli fram og tilbake. Sjekk rundt hele før du slipper den.

5

Den ytterste døren får et håndtak når alt er på plass, sikret og sjekket. De andre dørene skal ikke ha håndtak. De skal kunne gli inn bak hverandre og den ytterste. Til slutt settes vinduene i gavlen fast.

6

De faste vinduene øverst i gavlen glir lett på plass i rammene.

06
Steinene legges som enhver steinlegning, men du trenger ikke å tenke på regnvann. 4 Trinn

Gulvet klassisk steinlegging

På gulvet i vinterhagen legger vi en helt enkel steinbelegning, som på en utendørs terrasse. Det gjør at solen kan varme opp steinene og sanden om dagen, slik at rommet er lunt langt ut på kvelden. Inn mot huset fikser vi veggen, og setter i en terrassedør med direkte tilgang fra huset til vinterhagen.

Jobben med å legge stein i vinterhagen gjøres som med enhver annen steinlegning, men du slipper å tenke på fall og risikoen for at vann får underlaget til å synke. På den stampede bunnen legger vi 3-4 cm steinmel - du kan også bruke vanlig settesand. Når det er rettet opp, plasseres steinene og fuges som normalt.

1

Et lag steinmel eller sand rettes opp med et bord, slik at overflaten er en steins tykkelse lavere enn gulvet skal være. Vi legger to vannrette rør sanden, som bordet trekkes over. Rørene fjernes etterpå.

2

Steinene legger vi med forskjøvede rekker. Det betyr at vi til slutt må skjære til en stabel med stein med en stor vinkelsliper, men det gjør belegningen god og stabil. Fugene lukkes med fugesand.

3

Som en fin detalj, graver vi ned en potte i belegningen og setter en plante i den. Du kan selvsagt klare deg med bare krukker, når du planter liv i vinterhagen din.

4

Så er vinterhagen klar. Sommeren er forlenget med flere måneder, og vi har mer glede av hagen.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned magasinartikkel nå

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Bygninger