Praktisk skjul til avfallsdunken

Avfallsdunken er mer til søppel enn til pynt, og ingen vil savne synet av dunken om du bygger et elegant skjul rundt den. Den åpne konstruksjonen sikrer god ventilasjon, og den har plass til flere typer avfall.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 helg
Pris
1.500 kroner

Intro

Du venner deg til dem, men ingen kan påstå at avfallsdunker er et særlig vakkert syn, enten de er grønne, grå, sorte eller blå. Det vil uten tvil pynte opp omgivelsene om du bygger et skjul til avfallsdunkene dine. Da får de sin faste plass, og de skjemmer ikke nærområdet rundt dunkene.

Bestill Gjør Det Selv og få tilgang til alle prosjekter >>

Du får størst glede av skjulet om du også lager plass til det som skal leveres til gjenvinning, slike ting som batterier eller glass - for ikke å snakke om tomflasker, som ellers er en pest og en plage.

Så før du kaster deg over tegningene og materiallisten til skjulet som vi viser på disse sidene, skal du ta mål av dine egne dunker, og ellers tenke gjennom hva du i tillegg vil skjule utover selve dunkene. Når du deretter har målt og tenkt, så legger du til litt ekstra. For selv om det er greit at skjulet passer til dunkene, så er det alltid kjekt med litt ekstra plass rundt dem.

Enkelt å fylle, enkelt å tømme

Når du løfter lokket på skjulet, så følger lokket til dunken med opp ved hjelp av en liten kjetting. Dermed er det like lett å kaste søppel i dunken som om den ellers hadde stått fritt og synlig. Når dunken skal ut av skjulet, og tømmes i søppelbilen, så løsnes kjettingen enkelt fra karabinkroken som holder den.

Fronten på skjulet er bygget uten lister i nedkant. Når du åpner døren, kan du derfor trille dunken enkelt ut på de innebygde hjulene - eller på en sekketralle, om du bor på et sted der dunkene ikke har hjul. Det betyr at du kan bygge skjulet like ved inngangsdøren, og enkelt trille dunkene fram til veien når det er tid for søppelhenting

I denne artikkelen beskriver vi et skjul som bygges inntil en garasjevegg. Skjulet har derfor ingen bakvegg. Hvis skjulet ditt blir stående fritt, så kler du bare bakveggen på samme måte som sidene.

Dørene i fronten er rammer med lister på kryss. Det er dekorativt, og gir samtidig både lette og sterke dører. Spesielt når listene på baksiden går ut på selve rammen, og skrus fast i den.

Her har vi malt skjulet hvitt, slik at det passer til den hvite garasjen. Du velger selvsagt selv den fargen som passer best for skjulet ditt. Eller du kan la det stå ubehandlet for å bli pregt av vær og vind.

Veiledning

01
Dørene bygges 5 Trinn

Vi begynner med dørene. De settes sammen av rammer, som fylles med et gitterverk av lister på kryss. Det gir en sterk dør, samtidig som det sikrer ventilasjon.

Det ene laget av lister monteres i rammen - det er det laget som ses utenfra. Listene i laget bak er lenger. De fortsetter ut på kanten av rammens bakside.

I lista i den røde spalten til venstre kan du se målene på listene vi har brukt - målt i den lengste kanten etter 45 graders skråskjæring. Det sikreste er å skjære listene litt for lange, og deretter finskjære dem når du legger dem opp med avstandsklosser mellom.

Hvis du endrer målene, er det heller ikke nødvendig å regne alt presist.

1

Rammene til dørene monteres av de vannrette (H) og de loddrette lektene (L) med 5,0 x 70 mm skruer, to i hvert hjørne. For å sikre rette vinkler spenner vi lektene fast på en plate med vinkelrette hjørner, mens skruene settes i.

2

Første lag krysslister (M-Q) bygges inne i rammen. Avstanden mellom listene styres med 5 cm brede klosser, før du streker opp til den endelige finskjæringen. Begynn med de lengste listene (M). De som møter et hjørne, får et ekstra 45 graders snitt.

3

Krysslistene festes i rammen med 5,0 x 70 mm skruer. Listene fikseres med en solid spenntvinge eller skrutvinge, før skruen settes gjennom rammen inn i listene. Forbor og forsenk, med mindre skruene selv klarer det.

4

Listene til det andre laget (R-V) legges ut etter samme system med avstandsklosser - vinkelrett på første lag. Fra undersiden streker du opp hvor de skal skjæres, for at de skal avslutte langs dørrammenes ytterkanter.

5

Listene skjæres til og skrus fast på rammen og de kryssende listene med 4,0 x 35 mm skruer. TIPS: Du sparer mye tid ved å kjøpe litt dyrere skruer, som selv forborer og freser ut til hodet, så du slipper boring.

02
Sidene bygges løse 5 Trinn

De to faste sidene bygges av en ramme med kledning av vannrette bord (F), satt opp med avstand for å sikre ventilasjon.

De to stolpene (A og B) stikker noen centimeter nedenfor det nederste av kledningsbordene, slik at du kan skjære dem til, hvis underlaget ikke er helt plant - noe det sjeldent er - ettersom regnvannet bør renne av belegningen under.

Den øverste tverrstiveren i rammen (D1) er skåret i en bue, likeså de stiverne (D2) som bærer lokkene, så de også danner en bue. De lages av 45 x 95 mm bjelker og et sirkelslag med radius 297 cm.

1

Tegn sirkelslaget til den første stiveren (D1) med en radius på 297 cm på oversiden og 292,5 cm på undersiden. Bruk ei lang list som passer. Høyden på tverrstiverne blir dermed 4,5 cm.

2

Sag tverrstiveren ut med en stikksag, og rett den opp - det gjør du raskt med en båndsliper. Tegn de øvrige seks stiverne - både de to øvrige faste (D1) og de fire (D2) som skal sitte under lokkene og holde dem sammen. Sag ut, og slip til.

3

Siderammene settes sammen med 5,0 x 70 mm skruer. Delene spennes fast mot den vinkelrette platen, mens vi måler opp, forborer og setter i skruer. Også her kan du bruke selvskjærende skruer, men forbor helst for å sikre at treet ikke sprekker.

4

Sidebordene (F) spikres på, slik at ett bord og ett mellomrom til sammen fyller 10 cm. Det sikrer vi ved å merke to lister (X) for hver 10 cm og spenne dem på rammens sider (A og B). På forreste stolpe stikker listen opp, og bordene butter inn mot den.

5

De øverste kledningsbordene skjæres til etter den buede tverr-stiveren, før de spikres fast. Buen treffer de to øverste bordene. De legges opp med samme luft som nedenfor, buen tegnes opp og skjæres ut med stikksagen.

03
Det faste monteres 5 Trinn

Alle delene er nå malt første gang, både sidene, dørene og alle de andre løse delene. Neste skritt er å sette sammen skjulets faste deler, samt å feste dem til carporten, som i dette tilfellet danner skjulets bakvegg.

Hvis skjulet ditt ikke stilles slik at bakveggen skjermes, så kler du bare baksiden på samme måte som du har kledd sidene. Det peneste i så fall vil normalt være å la kledningen på sidene fortsette forbi de loddrette bakstolpene, slik at de overlapper endeskjæringen til kledningen som legges på baksiden.

1

Start med å skru fast de to tverrstiverne (G) i bunnen bak på sidene med 5,0 x 60 mm skruer. TIPS: For å beskytte beina mot fukt, kan sette en galvanisert skrue gjennom et par galvaniserte skiver på undersiden.

2

På forsiden skrus tverrstiveren (K) oppe fast mellom sidene med et par 5,0 x 60 mm skruer i hver stolpe. Stiveren skal sitte så langt ute at den flukter med yttersiden av sidene - de andre endeflatene på siden dekkes senere av ei loddrett list.

3

Midtstiveren (D1) skrus fast midt mellom sidene. La den hvile på en kloss som du spenner inn mot tverrstiveren bak, mens den festes foran med to stk. 5,0 x 70 mm skruer gjennom tverrstiveren (K) foran. Skruene vinkles litt oppover.

4

Skjulet settes på plass. Sjekk at det står helt vannrett, og skru det deretter fast til bakveggen gjennom tverrstiverne. TIPS: Har du beskyttet beina mot fukt som foreslått i trinn 1 over, kan du justere høyden noe med flere eller færre skiver.

5

Skjulet festes også i forkant, hvis det er mulig. Her har vi en stein-belegning som vi kan skru de forreste beina fast til med vinkelbeslag. Skruene ned i steinen settes fast med murplugger.

04
Lokkene bygges i ett 5 Trinn

Hele den buede kledningen på oversiden spikres på som hele bord. Først etterpå deles den i to lokk med ett bord igjen bakerst, som lokkene hengsles fast til.

Lokkene bygges på de fire buede stiverne (D2), som ikke er en del av skjulets faste del, slik som de tre første buene (D1). Men under arbeidet lar vi faktisk de fire stiverne også inngå i den faste konstruksjon mens kledningsbordene (E) spikres fast til dem.

Mens de fire tverrstiverne stadig sitter fast på skjulets faste del, skjæres lokkene fri og hengsles - stadig som ett lokk.

Ideen med det er dels å lette jobben, dels å sikre at lokkene blir like.

Når hele oversiden er bygget som en helhet, så skjæres den opp til lokk som hengsles.

1

Lokkstiverne (D2) festes midlertidig til den faste delen av skjulet. Først skjæres de én centimeter kortere. Deretter skrus de på de faste stiverne (D1) med 1 cm luft mellom. Mellomrommet sikres med avstandsstykker skjært ut av en 10 mm list.

2

Avstanden mellom lokkenes kledningsbord (E) tilpasses, slik at det fremste bordet rekker cirka 1 cm ut over skjulets forside. Legg f. eks. ut noen biter av kledningsbordene, og marker på sidene hvor bordene skal sitte.

3

Bordene (E) festes til de fire lokkstiverne (D2). Her spikres de på med 2,0 x 40 mm galvanisert spiker. Det er raskere og billigere enn å skru dem, men du kan naturligvis skru hvis du vil det. Raskest gjøres jobben med en spikerpistol.

4

Nå skal de to lokkene skjæres fri fra skjulets faste del. I første rekke nøyer du deg med å sage de to stiverne (D2) på midtstiveren over i sprekken mellom innerste bord og nabobordet. Bruk håndsag, eller en stikksag med langt blad.

5

De to første bladhengslene skrus på rett over snittene. Samme prosess gjentas ved de to lokkstiverne i sidene. Når du er ferdig må du fjerne skruene som midlertidig festet lokkstiverne til de faste, før du kan prøve lokket. Se neste steg.

05
Lokkene deles i to 5 Trinn

Oversiden av skjulet er på plass, lokkene er knyttet sammen med den faste delen ved hjelp av hengslene - men fortsatt sitter de urokkeligt fast. Det er tid for å krype ned i skjulet og løsne de skruene som binder lokkstiverne fast til de faste tverrstiverne og skjulets sider.

Så snart det er gjort kan du slå lokket opp - ett enkelt lokk. Det deler du nå i to ved å sage gjennom kledningsbordene midt mellom de midterste lokkstiverne.

Hvis avfallsdunkene dine har et hengslet lokk kan du lette bruken ved å forbinde lokkene på det nye skjulet med lokkene på dunkene dine, slik at de følger skjulets lokk når de åpnes.

1

Nå løsnes skruene som holder lokkets stivere midlertidig på plass. Hvis du vil kan du sparkle hullene og male over dem, men hullene er nok ikke noe naboene kommer til å klage på, og det betyr ikke noe for skjulets levetid.

2

Strek opp midt mellom de to stiverne til sagsnittet som skal dele lokket i to. Det blir litt trangt å komme til med sagen når du nærmer deg hengsels-siden, men sannsynligvis er det likevel enklest å sage fra undersiden.

3

Lokket sages opp. Velger du å sage fra undersiden, så er det smart å holde lokket i begge sider med et par støttelister og spenntvinger. Dermed blir lokket delt i to, og de to halvdelene burde passe perfekt sammen.

4

En krampe skrus fast under lokket, så du kan hekte avfallsdunkens lokk fast til skjulets lokk med en liten kjetting. Pass på at skruene ikke skrus gjennom - bruk 4,0 x 20 mm skruer.

5

Så er det bare å hekte kjettingen rundt håndtaket til dunken. Med en karabinkrok på kjettingen kan du enkelt regulere lengden på kjettingen - og frigjøre dunken, når den skal kjøres fram for å tømmes.

06
Dørene settes på 3 Trinn

Det ferdige skjulet får en ekstra runde med malerull og pensel etter at det er helt ferdig.

1

De to loddrette frontlistene (J) skrus på sidenes forkant, så de danner en ramme sammen med overliggeren (K). Kloss opp et bord vannrett som du setter dørene på. Fiksér dørene med tvinger, og fest dem til skjulet med T-hengslene.

Frontlistene skrus på før dørene festes.

2

Skåten nederst festes på innsiden av den døren som brukes minst. Hold døren helt i lodd, og merk av hvor bolten skal gå ned i underlaget. Hullet bores i dette tilfellet ut med et betongbor. TIPS: Er bolten 8 mm, så bruk 10 mm bor.

3

Den overskytende rammesiden (L) settes som anslagslist på baksiden av døren med skåten. Nå kan du lukke dørene og montere den andre skåten øverst. Dermed er skjulet ferdig, men litt ekstra maling vil dekke nye kutt og spiker.

Materialer

Høvlet furu, gran eller lerk

45 x 45 mm lekter:
• 2 stolper (A) til sidene à 130 cm
• 2 stolper (B) til sidene à 115,5 cm
• 2 tverrstivere (C) til sidene à 84 cm

45 x 95 mm bjelker:
• 7 buede tverrstivere à 95 cm

19 x 90 mm kledningsbord:
• 10 bord (E) til lokk à 170 cm
• 24 bord (F) til sider à 95 cm
• 2 tverrstivere (G) à 160,5 cm

19 x 95 mm bord:
• 4 rammesider (H) til dørene à 66 cm

24 x 60 mm lister:
• 2 frontlister (J) à 110 cm

24 x 45 mm lekter:
• 1 tverrstiver (K), 163,5 cm

19 x 45 mm lekter:
• 5 rammesider (L) til dørene à 109 cm
• Cirka 35 m krysslister i alt (M-V)

De skrå krysslistene

19 x 45 mm lister:
• 6 krysslister (M) à 97,8cm
• 4 krysslister (N) à 76,8 cm
• 4 krysslister (O) à 57,8 cm
• 4 krysslister (P) à 39 cm
• 4 krysslister (Q) à 19,8 cm
• 6 krysslister (R) à 111 cm
• 4 krysslister (S) à 96,9 cm
• 4 krysslister (T) à 77,7 cm
• 4 krysslister (U) à 58,7 cm
• 4 krysslister (V) à 39,7 cm

Dessuten
• Uteskruer: 4,0 x 20 mm, 4,0 x 35 mm, 5,0 x 60 mm og 5,0 x 70 mm
• 2,0 x 40 mm galvaniserte spiker
• 4 bladhengsler til lokkene à 40 x 160 mm (målt opplukket)
• 4 T-hengsler til dørene à 70 x 190 mm (målt opplukket)
• 1 skåte, 70 x 150 mm
• 1 skåte, 45 x 150 mm
• 2 vinkelbeslag à 40 x 60 x 60 mm
• 2 metallkjettinger på cirka 28 cm
• 2 karabinkroker
• 2 kramper til feste av kjetting
• Heldekkende trebeskyttelse

Tidsforbruk

1.500 kroner

Pris

1 helg

Tegning

Skreddersydd skjul

Dette skjulet passer til to avfallsdunker i plast, med hjul - målene finner du i materiallisten. Du må selvsagt ta utgangspunkt i størrelsen på dine egne dunker, og korrigere tegning og materialliste etter dem.

Skreddersydd skjul

Tips & Triks

Så enkelt tegner du de store buene

De buede tverrstiverne (D1 og D2) skjærer du ut av 45 x 95 mm bjelker. Buen tegner du av en sirkel med en radius 297 cm på oversiden og 292,5 cm på undersiden. Så stor passer har kun de færreste, så vi bruker ei list med en spiker som sentrum, og slår de to buene i de to ønskede avstandene fra spikeren. Høyden på stiveren blir på den måten 4,5 cm.

Sentrum for buene legger du rett ut for midten av den bjelken du skjærer 297 cm fra kanten lengst unna.

Vannrett på det skrå underlaget

Før du setter sammen den faste delen av skjulet, kan du like gjerne ta høyde for at det etter all sannsynlighet står på et skrånende underlag. Sidene settes derfor midlertidig sammen med tre vannrette lister (G, G og K), og klosses opp så alt står vannrett, med ett bein nede på bakken. Mål avstanden på det beinet som har lengst ned til bakken, og avsett samme avstand over bakken på de tre andre beina. Kutt med ei sag.

Skjulet settes midlertidig sammen på sin kommende plass, og klosses opp til å bli vannrett, slik at du finner ut av hvor mye du skal kutte beina for at skjulet blir stående vannrett.

Tverrstiverne gir

De fire tverrstiverne, som lokkenes kledning spikres til, fortsetter under det bakerste bordet. Det gjør ikke bare arbeidet enklere, det gir først og fremst et bedre feste for hengslene.

Hengselsskruene får godt grep fordi de i tillegg til å sitte i kledningen, også griper ned i tverrstiveren.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Søppelskur