Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Sett sykkelen på høykant

Skriv ut Lagre artikkel Du må være logget inn for å lagre artikler

Sykler har godt av å være beskyttet mot vær og vind når de ikke er i bruk. Det er de i denne praktiske boden som dessuten ikke tar så stor plass i hagen.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dager
Pris
3.500 kroner

Intro

Er du lei av å drasse sykkelen ned i kjelleren, eller har du kanskje litt dårlig samvittighet for å la den fine og dyre sykkelen stå utendørs i regn og ruskevær? Da er det kanskje på tide å løse problemet med en bod til syklene.

Er det vanskelig å finne en fornuftig plass, kan boden vi viser her være praktisk fordi den ikke tar mer plass enn høyst nødvendig – syklene parkeres nemlig loddrett.

Redaksjonen anbefaler: LAG SELV: Lekkert sykkeloppheng

Det som er spesielt praktisk ved denne sykkelboden, er at holderne til syklene er laget slik at du ikke trenger å bruke mye krefter på å sette syklene loddrett. Du kan lage boden bredere – om du vil.

Veiledning

Siderammene

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

1

Sideramma består av: To sider (B og C) og ei lekt nede (D). Buen oppe (A) sages til. Pass på at siden (C) er lang nok når buen oppe er sagd til.

2

Skru sammen de to sidene (B og C) med bunnen (D) med 6 x 120 mm skruer. Plassér delene på ei arbeidsplate med et vinkelrett hjørne når delene skrus sammen.

3

Legg opp ramma, og legg en del av taksperra på tvers nederst. Slå fast ei 200 cm lang hjelpelist på taksperra (se også tegningen til venstre). Nå har du en passer på 190 cm som skal brukes til å tegne (A) med.

4

Markér med passeren oppå sidene (B) og (C), hvor buen (A) skal plasseres. Legg emnet på plass oppå ramma. Bruk passeren til å tegne to sirkler slik at tyk kelsen på buen (A) blir 7 cm.

5

Sag ut taksperra (A) med ei stikksag. Du trenger ei god stikksag for å sage i det kraftige emnet. Bruk den første buen som mal for de to andre.

6

Legg buen (A) på plass oppå rammedelen (C). Markér hvor rammedelen skal kappes, og sag deretter ut slik at du kan lage en pen sammenføyning mellom taksperrene og rammene.

7

Skru fast buen (A) oppå den lange siden (B). Bruk 6 x 120 mm skruer. Du vil sikkert oppdage at et par gode lyn tvinger er uunnværlig til denne delen av monteringsarbeidet.

8

Til monteringen der buen (A) møter det korte sidestykket (C) brukes to 5 x 70 mm skruer som plasseres skrått fra hver sin side som vist på bildet. Det gir en sterk sammenføyning.

9

Kapp kledningsbordene slik at de har riktige mål. Sideramma skal også males nå. Mal alle delene et par ganger med heldekkende maling.

Sidekledning

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

1

Når malinga er tørr, er de hvite rammene klar til å bli kledd med svarte bord som spikres på med 2,2 x 45 mm galvaniserte spiker.

2

Det er beregnet ca. 5 mm avstand mellom bordene som er 95 mm brede. Lag et bord med 10 cm markeringer til å plassere kledningsbordene etter. Spenn det på siden av ramma slik at bordene kan legges inn mot det når vi spikrer.

Hjelpebordet er inndelt i 10 cm felter.

3

De øverste fem bordene skal kappes. Strek opp etter buen (A), og sag til med ei stikksag. Mal alle snittflatene. Når bordene er montert, er siderammene ferdige.

Bakvegg og dører

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

1

Bakkledningen lages i en seksjon. De to avstiverne (F) plasseres med en avstand fra bordendene som tilsvarer tykkelsen på siderammene slik at rammene kan monteres her.

Avstiverne (F) skal trekkes inn slik at det blir plass til siderammene.

2

Bordene (H) spikres på med 2,2 x 45 mm galvaniserte spiker. Det er nå du har en stor fordel ved å ha hjelpebordet som du kan legge bordene opp mot.

3

De to dørene monteres med 4 x 35 mm skruer. Det ene spikerslaget (M) trekkes inn fra dørsida tilsvarende tykkelsen på sideramma slik at det blir plass til hengslene. Begynn med å montere de fire hjørnene.

4

Skru deretter fast kledningen (K). Pass på at avstanden mellom bordene er den samme som på siderammene. Lag eventuelt hjelpestreker på arbeidsbordet, slik at du får et pent resultat.

5

Tilpass skråavstiveren (L) med to skrå snitt. Skru den fast med 4 x 35 mm skruer, og skjær den til i endene slik at den flukter med endekantene på døra.

6

Framkantbordet (G) skjæres til slik at det passer med helningen på taket. Vinkelen tas fra framkanten på sideramma. Vi bruker ei bordsirkelsag - men ei håndsirkelsag kan også brukes.

Sykkelstativer

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

1

Først monteres det loddrette og vannrette sporet til sykkelstativet av bordene (A) og (B). Delene skrus sammen med 4 x 45 mm skruer.

2

De to delene monteres med ei spikerplate (spikerblikk). Sett en på hver side av stativet. Selv om det heter spikerplater, blir de her skrudd fast med 4 x 20 mm skruer.

3

Strek opp til de to skråavstiverne (E) ved å holde dem på siden av stativet etter målene på tegningen. Sag dem til, og skru dem fast med 4 x 50 mm skruer. Skru fast bunnbordet (F) med 4 x 50 mm skruer gjennom de skrå sidene.

4

Sjekk at stativet passer til sykkelen - og finjustér eventuelt med hensyn til høyde plasseringen av hol­ deren til framhjulet. Holderen som består av emnene (C og D), skrus på plass med 4 x 35 mm skruer. Mal til slutt sykkelstativet.

Størrelsen på sykkelen avgjør hvor høyt oppe forhjuls holderen skal monteres.

Boden monteres

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

1

Så skal boden monteres. Pass på at beslagene i fundament- eller søyleblokkene er plassert i samme nivå. Er du ikke nøyaktig med vateret her, risikerer du problemer seinere.

2

Sett den første sideramma på plass på fundamentbeslagene. Stiv av ramma med et par bord, og pass på at den står helt loddrett. Sidene skrus fast til beslagene med 5 x 60 mm skruer.

3

Sett bakkledningen på plass, og spenn den sammen med sideramma med ei tvinge. Skru den fast med 5 x 70 mm skruer gjennom avstiverne (F) og videre inn i sideramma.

4

Løft den andre siden på plass på fundament beslagene. Spenn siden fast til bakveggen, og skru den fast på samme måte som før.

5

Skru framkantbordet (G) fast til sidene med 5 x 60 mm skruer når det har blitt malt.

6

Den midterste taksperra skjæres til inn mot bakveggen for å gjøre plass til avstiveren (E). Sperrene festes med to 6 x 120 mm skruer gjennom bakveggen og to 5 x 70 mm skruer forfra gjennom framkantbordet.

7

Så er tiden inne for å montere de to sykkelstativene. Det er en fordel å gjøre denne delen av prosjektet før du monterer takplatene.

8

Sykkelstativene skrus fast til bakveggen med 4 x 40 mm skruer. Skruene plasseres i bunnen av sporene til sykkelhjulene. Pass på at du skrur skruene helt inn slik at du ikke punkterer sykkelen!

Taket monteres

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

1

Skjær til takplatene slik at det blir et utstikk på sidene på ca. 5 cm. Du skal bruke ei stikksag med et svært fintannet blad til arbeidet. Plata er ustabil å sage i slik at du bør ha god støtte under.

2

Skru takplatene på sperrene med spesialskruer med skiver - 10-12 skruer per kvadrat meter plate. Bruk eventuelt teip til å merke med. Det kan du også skrive på.

3

Så skal hengslene monteres. De skrus først fast på de to dørene med 4 x 20 mm skruer. Hengslene plasseres på det nest nederste og det nest øverste kledningsbordet (K).

4

Skru fast anslagslista (N) til den ene døra innvendig med 4 x 35 mm skruer. Lista skal sitte oppå det loddrette spikerslaget på siden (M). Mal lista.

5

Montér til slutt de to bolteskåtene og eventuelt et håndtak på den ene døra. Gratulerer, nå kan du beundre den nye sykkelboden din.

De hvite takplatene monteres uten store problemer.

Materialer

Materialer til boden

48 x 248 mm konstruksjonsvirke:
• 3 taksperrer (A) à 152 cm

48 x 73 mm konstruksjonsvirke:
• 2 rammedeler (B) à 193 cm
• 2 rammedeler (C) à 150 cm
• 2 rammedeler (D) à 116 cm
• 1 avstiver (E) til bakkledning, 200 cm

48 x 48 mm lekt:
• 2 avstivere (F) til bakkledning à 190 cm

28 x 120 mm terrassebord:
• 1 framkantbord (G), 148 cm

21 x 95 mm bord:
• 19 bord (H) til bakvegg à 148 cm
• 38 bord (J) til sidene à 130 cm
• 26 bord (K) til dører à 73,5 cm
• 2 avstivere (L) til dører à 155 cm
• 4 spikerslag på siden (M) til dører à 129,5 cm

19 x 48 mm lister:
• 1 anleggslist (N), 129,5 cm

110 cm brede terrassetakplater i plast:
(se bl.a. www.plastmo.no)
• 1 takplate (O), 110 x 160 cm
• 1 takplate (P), 50 x 160 cm

Dessuten:
• 5 fundamentblokker/søyleblokker (Q), 2 bolteskåter, 4 hengsler à 60 x 120 mm (målt åpnet) til dører, 1 dørhåndtak, 4 x 20 mm, 4 x 35 mm, 4 x 40 mm, 4 x 45 mm, 4 x 50 mm, 5 x 60 mm, 5 x 70 mm og 6 x 120 mm skruer, skruer til takplater, 2,2 x 45 mm galvaniserte spiker, heldekkende maling

Materialer til et sykkelstativ

19 x 98 mm bord:
• 3 bord (A) til loddrett spor à 190 cm
• 3 bord (B) til vannrett spor à 83,6 cm
• 2 bord (C) til forhjulsholder à 70 cm
• 1 bord (D) til forhjulsholder, 9,5 cm
• 2 skråavstivere (E) à 83 cm

19 x 58 mm lister:
• 1 bunn (F) til skrått spor, 90 cm

Dessuten:
• 4 spikerplater à 90 x 180 mm, 4 x 20 mm, 4 x 45 mm og 4 x 50 mm skruer, heldekkende maling

Spesialverktøy
• Bordsirkelsag – ei vanlig sirkelsag kan også brukes til oppgaven

Tidsforbruk

Du kan lage hele sykkelboden på tre arbeidsdager.

Pris

Boden kan lages for cirka 3500 kroner.

Vanskelighetsgrad

Buene til de to gavlene er det vanskeligste på hele prosjektet, så vær nøyaktig når du tegner dem opp.

Tegning

Gi sykkelen en loddrett parkering

Dette er delene til sykkelboden. Først monteres siderammene som kles med bord. Deretter lages bakveggen og dørene. Før boden monteres ferdig, lager vi de to spesielle sykkelholderne som sikrer at syklene enkelt og lett kan parkeres loddrett. Til slutt monterer du tak og dører.

Logg inn kjøp tilgang

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Logg inn
Datasikkerhetshendelse hos Bonnier Publications
Vi har dessverre oppdaget at en person har skaffet seg uautorisert tilgang til et av våre systemer. En konsekvens av dette er at enkelte brukeres innloggingsinformasjon kan ha blitt delt. Så vidt vi vet, er ikke dette tilfelle, men for sikkerhets skyld har vi valgt å tilbakestille passordene til disse brukerne i systemet.

Hva må du gjøre?
Hvis du ikke lenger kan logge inn med det vanlige brukernavnet og passordet ditt, oppretter du et nytt passord ved å klikke på «Glemt passord».

Hva har vi allerede gjort?
Den uautoriserte tilgangen er blitt rapportert til Datatilsynet. Vi har tatt alle forholdsregler og i samarbeid med relevante sikkerhetseksperter arbeider vi hardt for at en lignende situasjon ikke skal skje igjen.

Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss på [email protected].

Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
Vis

Allerede abonnement? Har du allerede et abonnement på magasinet? Klikk her

Ny bruker? Få adgang nå!

Nullstill passord

Skriv inn e-postadressen din, så sender vi deg en e-post som forklarer deg hvordan du skal nullstille passordet ditt.

Ugyldig e-postadresse

Sjekk e-posten din

Vi har sendt en e-post til som forklarer deg hvordan du skal nullstille passordet ditt. Hvis du ikke finner e-posten, bør du se i søppelposten (uønsket e-post, «spam»).

Oppgi nytt passord.

Skriv inn det nye passordet ditt. Passordet må ha minst 6 tegn. Når du har opprettet passordet ditt, vil du bli bedt om å logge deg inn.

Passord er påkrevd
Vis

password_reset.form.password_is_changed

Din bestilling
Bestilling
Opprett Profil
Du er i ferd med å kjøpe tilgang til:
Byggeveiledning: Sett sykkelen på høykant
Total pris: null kroner
Mer for mindre?
Få over 1000 byggeveiledninger og full digital tilgang for kun 29 kroner
    • Tilgang til over 1000 digitale byggeveiledninger
    • Du kan si opp abonnementet når som helst.
    • Etter tilbudet fortsetter du i løpende abonnement til kr 79 pr. måned
Kun kr 29 første måned
Du må taste inn fornavnet ditt
Tast inn etternavnet ditt
Ugyldig e-postadresse
Passordet må være minst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Tilbake
Logg inn
Datasikkerhetshendelse hos Bonnier Publications
Vi har dessverre oppdaget at en person har skaffet seg uautorisert tilgang til et av våre systemer. En konsekvens av dette er at enkelte brukeres innloggingsinformasjon kan ha blitt delt. Så vidt vi vet, er ikke dette tilfelle, men for sikkerhets skyld har vi valgt å tilbakestille passordene til disse brukerne i systemet.

Hva må du gjøre?
Hvis du ikke lenger kan logge inn med det vanlige brukernavnet og passordet ditt, oppretter du et nytt passord ved å klikke på «Glemt passord».

Hva har vi allerede gjort?
Den uautoriserte tilgangen er blitt rapportert til Datatilsynet. Vi har tatt alle forholdsregler og i samarbeid med relevante sikkerhetseksperter arbeider vi hardt for at en lignende situasjon ikke skal skje igjen.

Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss på [email protected].

Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
Vis
Tilbake