Bygg en sykkelgarasje på skinner

Her får du en kreativ løsning til oppbevaring av sykler: en sykkelgarasje du kan trekke ut på skinner. Selve garasjen er bygget av plater på et lett treskjelett.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
En uke
Pris
10.000 kroner
Sykkelskur

Trekk ut skuffen. Sett inn sykkelen. Lukk og lås sykkelskuret.

Intro

Et sykkelskur er en smart løsning om du vil sikre sykkelen din bak lås og slå og samtidig beskytte den mot vær og vind, men ikke har plass til en garasje. Mange velger også å oppbevare dyre sykler innendørs. Men om du veldig gjerne vil ha sykkelen ut og få litt ekstra plass bør du lese denne artikkelen.

Parker sykkelen i skuret

Dyre sykler er et enkelt og ettertraktet mål for tyver, men ved å bygge et avansert skur med en vogn på et skinnesystem, kan sykkelen enkelt plasseres på vognen, settes på plass og låses inn i sykkelskuret.

Avansert sykkelskur

La oss begynne med en innrømmelse: Det finnes enklere måter å sette sykkelen inn i le på, enn ved å bygge dette sykkelskuret. Sykkelskuret består nemlig av et skinnesystem med en vogn, som gjør at du kan parkere sykkelen i en lav, værsikker boks, som låses med et beslag. Men en av våre byggeeksperter falt fullstendig for det elegante sykkelskuret da han så det på nettet en dag.

Mer enn et låst sykkelskur

Han falt ikke kun for sykkelskuret fordi det gjør det mulig å passe godt på syklene til familien, men også fordi sykkelskuret er opplagt for en forhage der det ikke er plass til en bod eller et sykkelskur i tradisjonell høyde.

Sykkelskur til andre ting enn bare sykler

Det er mange muligheter til å innrede og dermed skreddersy sykkelskuret til andre ting enn bare sykler. Sykkelskuret kan også tilpasses til for eksempel barnevogner og utendørs leketøy.

Et utfordrende gjør det selv-prosjekt

Det er ikke helt enkelt å sette sammen et skinnesystem, tenke ut og innrede en vogn og bygge et skur til den. Men om du følger våre eksperters detaljerte trinn for trinn-veiledning til et lekkert sykkelskur, kan de fleste erfarne gjør det selv-ere henge med. Du får en komplett materialliste til prosjektet, og det tar en ukes tid å bygge sykkelgarasjen. God fornøyelse!

Veiledning

01
Skinnene til vognen med sykler 5 Trinn

Skinnene leder vognen sikkert inn og ut av garasjen. Vi har har laget den lille skinnegangen av jatoba-terrassebord som sviller, med skinneganger av et par kraftige aluminiumsvinkler.

De 145 mm brede plankene deles på langs, slik at svillene er drøyt 7 cm brede, og ikke for klossete og store.

To av svillene er lenger enn de øvrige, slik at de kan holde sammen sidene på garasjens ved åpningen og den tette gavlveggen. Det gjør at bygget ikke kan tas fra hverandre så lett, hvis noen vil bryte seg inn.

Bygg en Sykkelgarasje 1

Terrassebordene deles på langs på midten med en sirkelsag, og kappes deretter opp til sviller (T) og styreklosser (U).

Bygg en Sykkelgarasje 2

Styreklossene (U), som skal holde skinnene, skjæres ut og forbores. VI borer to hull i hver, og som så ofte ellers går det lettere hvis du lager deg en liten mal (X) som du borer gjennom. Alle hull forsenkes.

Bygg en Sykkelgarasje 3

Svillene (T) utstyres med to styre klosser (U) hver. Skinnene (V) skal skrus inn i treklossene, ikke ned i svillene.

Bygg en Sykkelgarasje 4

Skinnene (V) kappes til. Vinkelprofilen, som måler 40 x 40 mm og er laget av 4 mm aluminium, kappes opp til to skinner på fire meter hver. Snittet avrundes med en fil.

Bygg en Sykkelgarasje 5

Skinnene (V) skrus fast på svillene (T) via styreklossene (U). Til hver svill borer vi et 4 mm hull i den loddrette siden. VI forsenker hullet, så skruen flukter med skinnen. Bor hull i skinnen for hver 40 cm.

02
Garasjen som vognen kjøres inn i 10 Trinn

Garasjens faste del bygger vi opp over tre rammer, en til gavlen og to til sidene. Rammene lages av 48 x 48 mm justerte lekter, med trykkimpregnerte 98 x 48 mm nederst, der det er kontakt med bakken.

Taket lages av en enkelt kryssfinérplate, og da blir det ikke mye til overs. Takplaten beskyttes med takbelegg og beslag. Taket er et lite puslespill, der du skal holde kontroll på at vannet blir ført riktig ned fra det.

Vegger og tak bygges som løse rammer. De settes sammen hver for seg, og kles med komposittbord (ikke vist på tegningen). Det gjør jobben mer oversiktlig, og gjør det mulig å lage det meste inne i et verksted og etterpå sette opp garasjen ute.

Taket består av en kryssfinérplate (J) som kles med takbelegg. Kantene avsluttes med beslag (ikke vist på tegningen).

Vognen er åpen, bortsett fra gavlen som lukker garasjen når vognen skyves inn og låses. Vognen kan innredes etter behov.

Bygg en Sykkelgarasje 1

Kapp alle lektene til rammene, og skjær ut til bladskjøter i hjørnene. Vinkelen på taket er cirka 7 grader.

Bygg en Sykkelgarasje 2

Rammene settes sammen hver for seg med skruer og eventuelt lim. Vi sikrer at delene ligger nøyaktig i forhold til hverandre, ved å spenne dem opp på en plate.

Bygg en Sykkelgarasje 3

Skru sammen hjørnene når alle de fire sidene er saget ut, og de passer. Et vinkeljern forsterker sammenføyningen.

Bygg en Sykkelgarasje 4

Komposittbordene settes på. Skru først fast det ytterste bordet i hver side, så det stikker 55 mm utover rammen, og beregn avstanden mellom bordene så du får overog undeliggere. Overlapp minst 2,5 cm.

Bygg en Sykkelgarasje 5

Alle bordene legges litt utenfor rammen og kappes samlet til slutt. Vi bruker en dykksag med føringsskinne. Bruk et billig sagblad, og sag utendørs med støvmaske på. Støvet feies straks vekk.

Bygg en Sykkelgarasje 6

De kledde sidene skrus sammen med 5 x 80 mm skruer. Vi forborer i endestykket. Foran settes garasjen midlertidig sammen med et bord oppe og nede.

Bygg en Sykkelgarasje 7

Sjekk at alle garasjens hjørner er vinkelrette ved å måle begge diagonalene. Er de to målene like lange, er huset i vinkel.

Bygg en Sykkelgarasje 8

Takplaten (J) sages til og settes fast på veggene. Taket forsterkes i midten og i kanten med lekter (G og H) som skrus på fra oversiden. Overkanten på den fremste forsterkning (H) sages skrått av i sju grader.

Bygg en Sykkelgarasje 9

Beslagene spikres fast i kanten. Først spikres takfoten fast, og deretter vindskiene på de andre sidene. Bruk korte galvaniserte pappspiker. Hjørnene klippes til med en platesaks og brettes på plass.

Bygg en Sykkelgarasje 10

Takbelegget limes på. Kantene limes med to striper taklim oppå beslagene. En børstelist med 15 mm børster skrus fast i fronten, 3,5 cm fra kanten. Deretter er garasjen klar.

03
Vognen til syklene bygges opp 8 Trinn

Vognen, som kjører på skinner inn og ut av garasjen, lages slik at den er helt åpen og enkel å komme til når den er trukket ut. Bunnen, som er en kryssfinérplate, dekkes med et kunststoff teppe før delene settes sammen. Både gavlen og siden blir også malt før vognen settes sammen.

Fronten kles som garasjen, med kompositt bord. Her må vi tilpasse et par bord i sidene, for å få tingene til å gå opp. De smale stykkene monteres i sidene og oppå børstelisten i hele dørens høyde.

Bygg en Sykkelgarasje 1

Hjulene skrus fast på bunnen (K), slik at de sitter 2 cm fra endekanten og 12 cm fra siden. Det siste målet tilpasses avstanden mellom skinnene (T). Forbor til de rustfrie skruene. Spissen skjæres av på oversiden.

Bygg en Sykkelgarasje 2

Når hjulene er på, må bunnen selvsagt testes. Hjulene skal gå midt på skinnene. Vognen skal akkurat røre børstene.

Bygg en Sykkelgarasje 3

Bunnplaten (K) dekkes med et solid teppe i kunststoff. Sett først fast teppet langs den ene langsiden med en stiftepistol. Deretter strammer du ut på motsatt side, og til slutt de to kortsidene.

Bygg en Sykkelgarasje 4

Veggen (L) og gavlen (M) skjæres til, avrundes og males. Det er mye enklere å male nå, enn når delene er satt sammen.

Bygg en Sykkelgarasje 5

Rammen til gavlen settes sammen og skrus fast på bunnen. Først fikseres den med tvinger. Forbor, og skru fra undersiden med fire skruer på 4,5 x 60 mm.

Bygg en Sykkelgarasje 6

Veggen (L) skrus på med 4,5 x 50 mm skruer. Før gavlen (M) skrus på, borer vi en rekke 3 mm hull i undervognen til skruene, 10 mm fra kanten.

Bygg en Sykkelgarasje 7

Gavlen (M) skrus fast. Veggen (L) holdes i vinkel med en teip, mens vi tar det siste målet til tilpassingen av det 35 cm brede endestykket. Gavlen (M) kappes til og skrus fast inn i veggen (L).

Bygg en Sykkelgarasje 8

Gavlen kles med komposittbord. De smale bordene monteres i sidene og oppå børstelisten i hele dørens høyde. Vi forborer til alle skruer i bordene.

04
Vognen innredes og settes opp 7 Trinn

Vognen innreder du helt etter behov og ønsker. Vi gjør den klar til å ta imot sykler og tilbehøret til dem, som hjelmer, pumper og lykter. Men du kan innrede den til hva du vil. Kanskje har du mer bruk for plass til en barnevogn, eller det kan hende det er hageverktøyet du vil sette tørt og trygt.

Låsegrepet er tiltenkt carporter, og er en sikker avlåsing til sykkelgarasjen.

Bygg en Sykkelgarasje 1

Akkurat midt i døren borer vi hull til et carportbeslag. Hullet er 25 mm i diameter, og det fineste hullet får du med en hullsag.

Bygg en Sykkelgarasje 2

På baksiden festes carportbeslaget med forsenkede bolter og spesialkramper, som gir muligheten til at låsestangen kan bevege seg fritt frem og tilbake.

Bygg en Sykkelgarasje 3

Vi stabiliserer vognen med en vinkel. Det er en standard hyllebærer, fra for eksempel Biltema. Hvis du innreder vognen din annerledes, har du kanskje ikke bruk for stabiliseringsvinkelen.

Bygg en Sykkelgarasje 4

Mellom vognens endestykker setter vi en lang jernstang i et par treklosser. Dermed har syklene noe å støtte seg på, eventuelt sikret mot å velte med en strikk.

Bygg en Sykkelgarasje 5

På siden setter vi knagger, som kan brukes til sykkelhjelmer og sykkelvesker

Bygg en Sykkelgarasje 6

Hele herligheten kan raskt tas fra hverandre og settes sammen igjen. Det er enklest å begynne med skinnen når garasjen skal settes opp.

Bygg en Sykkelgarasje 7

Den ferdige garasjen rommer like mye som et lite sykkelskur, men tar mye mindre plass foran huset.

Materialer

Garasjen
48 x 48 mm lekter:

 • 4 korte hjørner (A) à 114 cm
 • 2 lange hjørner (B) à 140 cm
 • 2 øvre lister (C) à 222 cm
 • 2 mellomlister (D) à 211 cm
 • 3 gavllister (G) à 104 cm
 • 1 gavllist (G1), 95 cm

48 x 98 mm trykkimpr:

 • 2 bunnlister (E) à 220 cm
 • 1 gavllist (F), 104 cm
 • 1 takfront (H), 104 cm

18 mm kryssfinér:

 • Skrå avstivinger (N) à 40 x 16 cm
 • Tak (J), 119 x 229 cm

For øvrig:

 • 250 fasadeskruer
 • 16 stk. 19 mm komposittbord, 360 cm lange
 • 1 rull takbelegg (Topsafe, 1 x 7 m) med lim og spiker
 • 2 børstelister med 1,5 cm børster à 139 cm
 • 2 takfotbeslag à 1 m
 • 7 vindskibeslag à 1 m

Vognen
48 x 48 mm lekter:

 • 2 sider (P) à 116,5 cm
 • Topp og bunn (R), 101,5 cm
 • 1 avstiver (S), 92,5 cm

21 mm kryssfinér:

 • 1 bunn (K), 210,5 x 101 cm

18 mm kryssfinér:

 • 1 vegg (L), 83 x 210,5 cm
 • 1 gavl (M), 135 x 35 cm

For øvrig:

 • Gulvteppe av grå filt
 • Kantforsterkning, 2 m (rest fra skinne)
 • 6 hjul
 • Hylleknekt
 • Knagger, galvanisert rør, klosser, rørisolering o.l. til innredning av vognen
 • Lukkebeslag til garasjeport
 • Lukkehåndtak

Kjøreskinnene
21 x 145 mm terrasseplanker i jatoba:

 • 8 sviller (T) à 96 cm
 • 2 sviller (T1) à 104 cm
 • 20 styreklosser (U) à 5 cm

For øvrig:

 • 2 skinner (V) à 4 m (40 x 40 mm vinkelprofil)

Tidsforbruk

En drøy uke.

Pris

Regn med å betale opp mot 10.000 kroner. Du kan spare litt ved for eksempel å velge en annen kledning på garasjen.

Vanskelighetsgrad

De enkelte elementene er ganske enkle, men det er mange av dem. I tillegg forutsetter denne beskrivelsen at du har litt erfaring og velger riktige skruer, blant annet.

Tegning

3D-modell

Sykkelskur

Tegning: Sykkelgarasje
3D-modell

Smart system på skinner

Hvis du ser under uttrekksskuffen, kan du se det smarte skinnesystemet.

Åpne 3D-modellen

Video

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

TEKNIKK: Montering av vinkelbeslag

Snu beslaget riktig så sammenføyningen får optimal styrke

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

TIPS: Stoppkloss til kappsagen

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Sykkelskur