Smart halvtak med oppbevaring

Om det er barnevognen, motorsykkelen eller sykkelen som skal stå i le, så skjermer halvtaket mot det verste regnet og den verste vinden. Hageredskapene kan også henge tørt under tak.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dager
Pris
5.000 kroner

Intro

Selv om du ønsker at sykkelen eller barnevognen skal beskyttes mot regn og vind, er det ikke alltid at det er plass eller behov for et helt skur. Noen ganger vil et mindre og enklere halvtak være et bedre valg.

Lett, men med god beskyttelse

Halvtaket har en lett konstruksjonen, og det skrå taket betyr at konstruksjonen på baksiden kun rager omkring 130 cm over bakken. Likevel er det på baksiden blitt plass til at hageredskapene dine også kan henge tørt.

Dette får du

Med byggeveiledningen får du:

 • En grundig tegning, som viser detaljene og gir en god oversikt
 • En detaljert gjennomgang av alle prosesser i tekst og bilder
 • En oversiktlig inndeling i kapitler
 • En komplett materialliste

Veiledning

01
Bygg skjelettet 7 Trinn

For at hellingen på taket og alle vinkler skal bli helt perfekte, er det smart å tegne opp konstruksjonen på et gulv i størrelsesforholdet 1:1. Takets helling skal være på 19°.

Sperrer og stolper sages ut etter tegningen, og skjelettet bygges ferdig før det flyttes på plass, støpes fast og kles.

1

Her tegner vi en mal i full størrelse av sperrer (K) og stolper (A og B) på et gulv. En kryssfinérplate med et snitt på 19° hjelper til med å få riktig helling på taket. Sag ut sperrer og stolper etter malen.

2

Sperrene (K) spisses til etter målene på tegningen, så enden blir 48 x 48 mm. Det reduserer risikoen for å slå hodet inn i en av sperrene. De skarpe snittkantene kan eventuelt avfases med en overfres.

3

Sperrene (K) legges ned i stolpene (A og B) ved å sage 48 mm dype spor i stolpene med kappsagen, og stemme ut med et stemjern. Dermed lager vi en bladskjøt. Sporene skal være like brede som sperrene er høye - her 123 mm. Husk at taket heller 19°.

4

Skråstiverne (D) på det midterste faget og skråstiverne (C) på de ytterste fagene sages ut og skrus på med 4 stk. 5 x 80 mm A4-rustfrie skruer i hver ende.

5

Konstruksjonen settes sammen. Den holdes midlertidig sammen med skrutvinger mens taklektene (L) skrus fast med 5 x 80 mm skruer.

6

Forkant- (F) og sidekantbord (E) sages ut. Forkantbordet sages i en vinkel på 30° på langs, slik at vannet kan dryppe av.

7

De fire bladskjøtene forsterkes med en 8 x 80 mm bolt i midten, mens taket stabiliseres med hullbåndbånd diagonalt i begge retninger. Konstruksjonen males to strøk for optimal beskyttelse.

02
Oppsetting og kledning 8 Trinn

Skjelettet flyttes på plass og støpes fast med stolpesko i betong. Hvis halvtaket skal stå parallelt med en belegning eller andre bygninger, er det viktig at du er nøye med oppmåling og plassering.

Taket kles med stålplater, mens bakkledningen lages av såkalte Easy-Plank-plater. Begge deler er fra svenske Areco, og platene leveres med korrekte selvskjærende skruer og annet relevant monteringstilbehør.

1

Bor hull med et jordbor til frostfri grunn der stolpene skal stå. Hullene armeres med armeringsjern. Armeringsjernet skal ligge så høyt at det overlapper foten på stolpeskoene, som stikker ned 30 cm.

2

Stolpeskoene monteres i enden av de fire stolpene (A og B) med 8 x 60 mm galvaniserte franske treskruer med spennskiver.

3

Konstruksjonen flyttes på plass. En midlertidig hjelpelekt monteres i bunnen og klosses opp, mens andre hjelpelekter holder konstruksjonen på plass. Skjelettet skal være helt i lodd før du går videre.

4

Hell betong i hullene. Betongen blandes enkelt i en trillebår. Hell vann i trillebåren før mørtelen. Da er det lettere å blande. La betongen herde før du går videre.

5

Kantbordene i siden (E) og foran (F) monteres etter at betongen er herdet.

6

Takplatene (M) monteres. Konstruksjonen er laget etter målene til platene, som derfor ikke skal tilpasses. Det følger med innfargede svarte skruer til platene. Skruene er selvskjærende, så vi slipper å forbore.

7

Bakkledningen (N) skjæres til med et metallblad på sirkelsagen. Det skal ikke brukes vinkelsliper, fordi det vil skade beskyttelsen på platene, slik at de vil ruste. Skjæreflaten males etterpå med en svart plastmaling.

8

Marker skruenes plassering, slik at de treffer stolpene (A) på baksiden. Monter kledningen (N) med de medfølgende skruene. Avslutt i begge sider med en kantlist laget av to mindre lister (G og H).

Materialer

73 x 73 mm trykkimpregnert:

 • 3 stolper (A) à 147 cm
 • 1 stolpe (B), 129 cm

23 x 123 mm forskalingsbord:

 • 2 skråstivere (C) à 100 cm
 • 2 skråstivere (D) à 115 cm
 • 2 kantbord (E) à 185 cm (splittes til 23 x 59 mm)
 • 1 forkant (F), 245,6 cm
 • 2 kantlister (G) à 105 cm (splittes til 23 x 45 mm)
 • 2 kantlister (H) à 105 cm (splittes til 23 x 60 mm)
 • 1 bord (J), 99 cm, til opphenging av redskaper.

48 x 123 mm

 • 3 sperrer (K) à 180 cm

48 x 48 mm lekter

 • 5 taklekter (L) à 240 cm

Dessuten:

 • Takplater (M) til 245,6 x 185 cm, her 2 stk. plater fra Areco (inkludert skruer)
 • Bakkledning (N) til 240 x 105 cm, her 1 stk. Easy-Plank-plate fra Areco (inkludert skruer)
 • 5 poser tørrbetong
 • 2,5 liter trebeskyttelse
 • 4 stolpesko, 75 x 75 x 300 mm
 • Hullbånd, 12 x 0,8 mm, galvanisert
 • 4 stk. M8 x 80 mm galvaniserte bolter med skiver
 • 8 stk. 8 x 60 mm galvaniserte franske treskruer med skiver
 • Rustfrie skruer, A4, 5 x 80 og 5 x 100 mm
 • Armeringsjern, 6 mm

Tidsforbruk

2-3 dager.

Pris

Omkring 5000 kroner for denne løsningen, med den valgte tak- og bakkledningen. Bruker du andre materialer, kan det bli billigere.

Vanskelighetsgrad

Det er mange detaljer, men hver for seg er de ikke så vanskelige.

Tegning

Multimedia

Video

Montering av vinkelbeslag

Snu beslaget riktig så sammenføyningen får optimal styrke

Video

Skjæring av glass

En glasskjærer fikser jobben

Video

Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Video

Stoppkloss til kappsagen

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Sykkelskur