Byggeveiledning
Lett
Vanskelig
Et flott takoverbygg til syklene. I stedet for denne typen, kan du velge andre ferdige leveggsmoduler, alt etter din egen smak.

Et flott takoverbygg til syklene. I stedet for denne typen, kan du velge andre ferdige leveggsmoduler, alt etter din egen smak.

Sykkelskuret bygges raskt fordi du slipper å bruke mye tid på kledningen. Den består av ferdige leveggsmoduler. I dette tilfellet har vi brukt pileflettede levegger, men du kan bruke det du har tilgang til eller synes blir fint.

Dette takoverbygget er laget i forlengelsen av en carport. Det gir god stabilitet, men du kan også bygge sykkelskuret frittstående. Gjør du det, er det lurt å lage et vindkryss som avstiving i taket.

Modulene bestemmer størrelsen på sykkelskuret

Størrelsen bestemmes av de ferdige leveggsmodulene. Her skal det være én modul bredt og tre moduler langt. På forsiden av skuret unnlates bare modulen i midten for å få en inngang til skuret.

Avstanden mellom stolpene er tilpasset bredden på de ferdige leveggsmodulene. De settes mellom stolpene.

Avstanden mellom stolpene er tilpasset bredden på de ferdige leveggsmodulene. De settes mellom stolpene.

Taket er lagt med ClickLite-plater fra Plastmo. Det er et forholdsvis enkelt tak av plastplater som klikkes sammen. Det er sterkere enn trapesplater og har den fordelen at det ikke dannes kondens på undersiden. Du kan selvfølgelig velge annet tak på skuret ditt, for eksempel stein eller taksteinsplater.

Last ned hele artikkelen og få en utførlig byggeveiledning.