Monter en skyveport

Skyvedører eller -porter er en plassbesparende måte å åpne og lukke et rom på. Her har vi laget selve porten i verkstedet, og den skal monteres på et kraftig skyveportbeslag.

Skyvedører eller -porter er en plassbesparende måte å åpne og lukke et rom på. Her har vi laget selve porten i verkstedet, og den skal monteres på et kraftig skyveport-beslag.Håndverkeren måler først opp hvor beslagene skal monteres.

Han har valgt at skyveporten skal heves ca. 6 cm over belegningssteinen, og måler derfra opp portens høyde – 244 cm. Fra dette merket måler han ytterligere 8 cm opp, tilsvarende dimensjonen på skyveport-beslaget. Før beslaget monteres, må det settes sammen.

På selve skinnen skal opphengsbeslagene skrus fast.De skal monteres med en liten bolt inn gjennom skinnen, og festes med den dertil hørende mutteren. Den skal sitte utenpå skinnen og i hakket som er i beslaget.

For å holde skinnen på plass i den ene enden, skrur håndverkeren i en enkelt støtteskrue. Nå kan han legge opp skinnen i riktig høyde, og feste den på midten. Ved hjelp av vateret sørger han nå for at skinnen ligger helt vannrett, før han skrur i de øvrige skruene.

De to hengerullene må inn i skinnen først. Deretter monteres den ene stopperen løst i den ene enden. I den andre enden settes det også en stopper, men den skrus ennå ikke fast.

Stopperne innstilles først til slutt, når porten er på plass.Håndverkeren måler så ut til beslagene som skal holde porten fast til de to rullene i skinnen. Her er det viktig å måle avstanden fra rullene og inn til toppsvillen, slik at beslagene vil komme til å sitte korrekt i toppen av porten.

Beslagene skal sitte slik at det er ca. en centimeters luft mellom porten og svillen. Da risikerer man ikke at porten støter på svillen, selv om treverket skulle slå seg litt. Håndverkeren velger å plassere de to beslagene 30 cm fra hver av portens sider.

Deretter overfører han målene han tok for beslagenes plassering i forhold til skinne og sville. Hvert beslag monteres med fire beslagskruer, og slik at åpningen i beslagene vender inn mot toppsvillen. Nå kan porten løftes opp og hektes på det ene beslaget.

Mutteren strammes litt, så beslaget ikke hopper av. Deretter skal den andre siden hektes på. Og så er det tid for en liten prøvekjøring. Porten går fint. Men før den festes helt i beslagene, må det monteres en føreskinne på den ene stolpen.

Denne lille skinnen, som er bøyd av et stykke bygningsbeslag, skal sørge for at porten ikke vipper fram og tilbake.I bunnen av porten er det frest et spor, som er ca. dobbelt så bredt som det lille beslaget er tykt. Og så dypt at beslaget ikke støtemot bunnen av utfresingen.

Dermed er det god styring på bunnen av porten. Nå når porten sitter korrekt, kan mutterne dras til, så beslaget sitter godt fast. Skulle ikke porten sitte helt nøyaktig, kan høyden endres ved hjelp av mutterne på bærebeslaget. Til slutt må stoppklossene justeres på plass og festes.

De sikrer at porten bare åpner og lukker i det området vi ønsker. Porten må også kunne låses. Derfor monterer håndverkeren et hengelåsbeslag. Det skal monteres slik at beslagets «arm» dekker for skruene i beslaget.

Det sikrer oss mot at en tyv kan skru skruene ut av beslaget når hengelåsen sitter i. Til slutt må det monteres et solid håndtak i den forholdsvis tunge porten. Beslag til skyveporter kjøpes som ferdige sett, og det eneste man må forsikre seg om er at beslagene kan tåle vekten av porten.

Disse brukte beslagene kan tåle 200 kg, noe som er mer enn nok til denne porten.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Utebod