Lag skuret av leveggsmoduler

Det er enkelt å bygge, prisen er overkommelig, resultatet blir pent, og du kan bygge det på ganske få dager – værsågod: Her er verdens enkleste uthus.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke
Pris
15.000 kroner

Intro

Vi har bygget mange skur i Gjør Det Selv, men det var først da en leser skrev til oss og etterlyste en enkel modell, som er rask å bygge, at vi måtte se sannheten i øynene: Vi har bygget mange skur, men alltid ut fra ideen om at de skulle kunne litt mer, være litt smartere og mer allsidige enn et kjøpeskur. Og dermed har de ikke blitt de aller enkleste å sette i gang med, hvis man som den nevnte leser bare vil ha et enkelt skur.

Derfor satte vi en arkitekt på oppgaven: Lag et skur, som er enkelt å bygge og likevel solid. Du skal ikke bruke for mange forskjellige materialer, og ikke noe med kompliserte treskjøter med overfres og stemjern. Hele skuret skal settes sammen med vanlige beslag.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Støp verdens enkleste fundament

Å gi en slik beskjed til en arkitekt, er det samme som å be en kunstmaler om å male en vegg i kun én farge, som skal kunne kjøpes ferdig blandet i byggmarkedet. Arkitekten måtte da også ta et par runder med seg selv, men endte likevel med et skur som er enkelt å bygge og er solid - og som tar seg ganske godt ut. Det med utseendet insisterte arkitekten på.

Så her får du oppskriften på et skur med vegger du kan kjøpe rimelig hos byggvarehuset; de består av enkle levegger. Om du vil gjøre det like enkelt, eller om du foretrekker annen kledning, det er opp til deg. Men enkelt blir det.

Veiledning

01
Fundamentet 2 Trinn

Utgangspunktet for alle bygg er at de er ordentlig fundamentert. Er du slurvete her, så kommer du til å måtte betale regningen senere, når skuret blir skjevt.

Du kan selvfølgelig velge å grave de impregnerte stolpene ned i bakken, men vi har valgt å sette dem på fundamentklosser av betong, slik at stolpene er hevet litt over bakken så de ikke råtner.

Det lønner seg å være nøye med å få beslagene på stolpene plassert riktig. Den ekstra tiden du bruker på det, har du igjen for når skuret monteres. Står beslagene som de skal, tar det ikke mange timer å reise stolpekonstruksjonen.

1

Grav ned ett av de seks ferdigkjøpte stolpe fundamentene, slik at overkanten av betongen blir i flukt med hellene. Fundamentblokkene her er forsynt med justerbare stolpebeslag. Høyden på dem reguleres kun ved å dreie dem.

2

Fortsett med de fem øvrige fundamentene. Det er en fordel med et par stolpeender du kan sette på beslagene når avstanden mellom fundamentblokkene skal måles opp. Vi gravde ut 30 cm for å få plass til grus og heller.

02
Gavlene 5 Trinn

Det er enklest å bruke en av de ferdige leveggene som mal når du skal bygge skurets to gavlvegger.

Du legger leveggen (V) ned, legger en stolpe (A og B) på hver side, og kan dermed måle lengden på tverrstiveren (G). Her skal du legge til minst en halv centimeter, slik at du får leveggen inn mellom stolpene uten å bruke makt.

Stolper og tverrstivere setter du sammen med vinkelbeslag. Den skrå bjelken (D) skal sikre takets helling. Overkanten skal sitte 242 cm fra bunnen av de forreste stolpene, og 207 centimeter fra bunnen av de bakerste stolpene. Hellingen blir på denne måten cirka 10°.

1

Legg leveggen (V) mellom to stolper (A og B) for å bestemme den endelige lengden på tverrstiverne (G). Lag tverrstiverne minst en halv centimeter lenger enn leveggen, slik at denne ikke må bankes inn mellom stolpene etterpå.

2

Mål ut hvor tverrstiverne (G) skal plasseres mellom stolpene (over og under veggen), og legg dem på plass. Sjekk at veggen er i vinkel.

Mål ut hvor den skrå bjelken (D) skal plasseres etter målene på tegningen, og legg den på plass.

3

Skru vinkelbeslagene på stolpene (A og B) 5 cm oppe med 4,0 x 40 mm skruer. Da skruene kommer til å sitte ut mot endeveden er det veldig viktig å forbore.

4

Skru fast tverrstiverne (G) med 4,0 x 40 mm skruer gjennom vinkel beslagene. Sørg for at tverrstivernes sider ligger i flukt med stolpenes sider.

5

Skru fast bjelken (D) til stolpene med 6,0 x 100 mm skruer, og sag av bjelkens ender i flukt med stolpene.

03
Avstivingskryss 4 Trinn

For å sikre at skuret blir stabilt, og at alt er i fullkommen i vinkel, avstiver vi den ene gavlen og to av de øvrige fagene med et kryss av lekter. Her er det viktig at du måler rammenes diagonaler, altså målet fra hjørne til hjørne. Hvis de to diagonalene er nøyaktig like lange, er rammen i vinkel. Til de leveggene vi har kjøpt, passer det at lektene skal være 255 cm lange.

For å kunne danne et kryss lager vi et hakk midt i hver av lektene, slik at de kan føyes sammen. Hakkene kan du lage ved å sage to loddrette snitt ned i hver stolpe, inntil du når midten, og deretter sage 3-4 loddrette snitt mellom de to første, og så fjerne treet med et stemjern.

1

Kapp til lektene til kryssene, og legg dem i rammen slik at du kan streke opp sammenføyningene på begge lektene.

VIKTIG! Sjekk at rammen er i vinkel ved å måle begge diagonalene. De skal være nøyaktig like lange.

2

Sag halvt ned i lektene langs markeringene dine. Sag 3-4 snitt på samme måte mellom de to første, og fern alt treet med et stemjern. Sett lektene sammen med fire 2,5 x 55 mm dykkert, som bankes skrått inn i skjøten.

3

Bygg de to øvrige kryssene med det første som mal. Da kryssene ikke skal monteres i rammene ennå, skal gavlene avstives midlertidig med et par bord skrudd utenpå stolpene.

4

Still de to gavlene klare, og finn fram de to lange bjelkene (C og E) og de to midterste stolpene. Har du et par arbeidsbukker eller et arbeidsbord, så still det opp allerede nå.

04
Skjelettet 6 Trinn

Nå skal skjelettet reises. De to gavlene skal bindes sammen av de to lange bjelkene (C og E). Du skal også ha satt opp de to midterste stolpene, som også skal skrus fast til de lange bjelkene.

For å holde kontroll på alt, starter du med å merke opp de to stolpenes plassering på de lange bjelkene. Plasseringen fremgår av tegningen. Deretter merker du opp sperrenes (F) plassering. Det skal cirka være 76 cm mellom sperrene, men du behøver ikke å være helt nøyaktig, fordel den totale lengden (396 cm) noenlunde likt mellom sperrene.

TIPS: Du får bruk for noen skrutvinger for å holde delene midlertidig sammen.

1

Avsett sperrenes (F) og midtstolpenes (A og B) plassering på de to lange bjelkene (E og C). Avmerk først på fremste bjelke, legg den sammen med den bakerste bjelken, og overfør deretter strekene med en vinkel.

2

Bær den første gavlen på plass. Fiksér den med et par planker og skrutvinger, og sett den i lodd.

3

Legg fremste og bakerste bjelke ut på bakken med avmerkingene til de to midterste stolpene ut for de to midterste fundamentbeslagene (X).

Passer merkerne til gavlstolpene ikke nøyaktig, kan stolpene forskyves litt på beslagene.

4

Skru den fremste bjelken (C) fast øverst på gavlene med 6,0 x 100 mm skruer. Lag evt. en “hylle” for å legge bjelken på ved hjelp av en kloss som spennes fast til stolpene med et par tvinger.

5

Skru de to midtstolpene (A og B) fast til bjelkene med 6,0 x 100 mm skruer. Du har avsatt plasseringen deres på bjelkene. Tverrstiverne (G) settes fast i flukt med gavlenes tverrstivere.

Her kan du bruke trikset med “hyllen” for å legge tverr-stiverne på igjen.

6

Det nesten ferdige skjelettet er avstivet midlertidig med planker. De blir satt fast med spenntvinger inntil alle bjelker og stolper er skrudd endelig sammen.

05
Avstiving 2 Trinn

Selv om du har bygget rammer, og har stolpene stående solid i bakken, er det bruk for avstiving på sidene og den ene gavlen, ellers vil skuret svaie og bli skjevt.

Vi løser det med de kryssene vi lagde tidligere. Kryssene kan samtidig brukes til å skru leveggene fast i.

Et alternativ er hullbånd som kan settes opp på samme måte. De har den samme avstivende effekten.

Velger du en bordkledning i stedet, blir kryssene overflødige, ettersom bordene er avstivende i seg selv. Det samme gjelder hvis du bruker plater. Platene avstiver konstruksjonen med skiveeffekt.

1

Sett kryssene i de tre feltene. De skal sitte i flukt med stolpenes innsider (kryssenes innsider skal altså flukte med stolpenes innsider).

2

Skru kryssene fast til stolpene med en 5,0 x 80 mm skrue i hvert hjørne, som vist på bildet.

06
Sperrer 5 Trinn

Nå skal sperrene (F) på. Sperrene skal primært bære taket, men de har naturligvis også en avstivende virkning.

Vi legger sperrer med en innbyrdes avstand på cirka 76 cm. Det passer fint til den kryssfinéren vi vil legge oppå taket på dette skuret. Velger du en annen takkledning, må du følge produsentens anvisning på sperreavstanden.

Sperrene skal sages til med samme vinkel i endene som gavlenes bjelker (D) og forsynes med vinkelbeslag.

Et godt tips for å sette sperrene i flukt med bjelkene ser du i trinn 2: Skru fast en lekt oppå sperren, slik at den kan henge av seg selv mens du skrur den fast.

1

Klargjør sperrene (F). Lengden og de skrått avskårne endene kan du tegne direkte av etter gavlene. Skru på vinkel beslagene - to i hver ende - med hjelp av 4,0 x 40 mm skruer.

2

Fest en lekt midlertidig i hver ende av sperren, så flukter sperren nøyaktig som den skal og kan henge selv mens du skrur den fast - plasseringen har du allerede avmerket på bjelkene (C og E).

3

Fjern de midlertidige avstivingene. Nå kan stolpekonstruksjonen stå av seg selv, og ingen ting skal kunne flytte seg.

4

Den ferdige stolpekonstruksjonen: De seks stolpene (A og B) bærer alt. De er bundet sammen av bjelkene (C og E), og avstivet av de tre rammene med kryss.

5

Mal hele skjelettet. Vi valgte å male hele skjelettet hvitt, unntatt kryssene; de ble malt sorte, slik at de ikke kan ses gjennom de sorte leveggene.

07
Kledningen 4 Trinn

Nå kommer vi til det virkelig smarte ved skuret: kledningen. Skal du kle med bordkledning, må du i gang med tommestokk og kappsag. Men velger du å bruke ferdige levegger er du nesten allerede ferdig. Leveggene fås i mange utførelser og til priser fra cirka hundre kroner per levegg og oppover. Vi valgte en litt mer solid, men også en noe dyrere kvalitet enn de aller billigste variantene.

Før leveggene kan settes fast på skjelettet, skal du lage en fals av lister (J) hele veien rundt i rammene. Du kan enten kjøpe ferdige lister, eller skjære 21 x 98 mm terrassebord opp i tre lengder, til lister på 21 x 30 mm.

1

Skjær til falslistene (J), og mal dem sorte. Du skal bruke falslister i alle fem rammene, både i overkant, nedkant og i sidene av hver ramme.

2

Skru på listene med 4,0 x 40 mm skruer. Bruk et par klosser i samme tykkelse som leveggrammene som avstandsmål til forkanten av rammen.

3

Sett bunnen av leveggen i falsen, og dytt den på plass. Skru veggen fast til falsen med tre 5,0 x 60 mm skruer per side, samt én enkelt skrue midt i krysset.

4

Spenn stolpene (A og B) endelig fast til fundamentbeslagene med to 10 x 50 mm franske treskruer per stolpe.

08
Taket 5 Trinn

Vi legger et tak av 18 mm kryssfinér kledd med takpapp. Igjen kan du fritt velge om du heller vil ha bølgeplater eller noe helt annet på skuret ditt.

Hvis konstruksjonen er 100 prosent i vinkel, kan du i prinsippet skjære til alle takplatene ut fra målene på tegningen. Men den sikreste metoden er å legge opp platene og streke opp etter bjelker og sperrer. Etterpå kan du sage til platene. Det er enklest å gjøre med en sirkelsag.

Skulle konstruksjonen din være litt ute av vinkel, kan du nå bruke takplatene for å rette den inn, slik vi viser det på bilde nummer 2.

1

Legg opp den første platen, og strek opp etter bjelker og sperrer. Sag platen etter oppstrekingene med en sirkelsag.

2

Spenn fast platen med et par skrutvinger over gavlbjelken, hvis du har bruk for å trekke skuret helt i vinkel. Skru fast kryssfinérplaten til sperrer (F) og bjelker (C, D og E) med 4,0 x 50 mm skruer.

3

Legg på de tre andre takplatene, og skru dem fast med 4,0 x 50 mm skruer ned i bjelker og sperrer.

4

Skru fast forsterkningslisten (Q) med 4,0 x 40 mm skruer gjennom takplatene ovenfra.

Spenn listen (Q) under de to bakerste takplatene i flukt med platenes endekanter.

5

Hold trekantlistene (M) på plass med et par tvinger, den ene oppå den andre. Sag loddrett ned gjennom begge listene. Skru fast trekantlistene langs forsiden og kortsidene med 5,0 x 60 mm skruer.

09
Takpapp 5 Trinn

I stedet for å skulle slåss med lange ruller av takpapp, som vi for øvrig ville fått et betydelig overskudd av, har vi valgt papp-shingel, som består av mindre stykker takpapp som legges opp som et enkelt puslespill. Det smarte med shin-geltak er at alle spikrene dekkes av overlappingen med den neste papplaten - hvis man altså sørger for kun å spikre der “tungene” fra neste plate plasseres.

Ved å velge denne løsningen kan vi klare oss med spiker, og vi slipper dermed å skulle bruke varme og asfaltlim til takpappen. Har du tilgang til billig takpapp på rull, kan du selvsagt bruke det til å kle taket til skuret ditt med.

Skuret er ferdig, og resten er opp til deg: Skal det være til sykler, redskaper eller ved? Og skal det settes på en skyvedør, slik at det kan låses? Mulighetene er mange.

1

Legg ut shingelen på taket for å finne ut av hvordan de kan legges med minst svinn. Slå en strek på langs av taket til å legge den første rekken etter.

2

Legg ut den første rekken etter streken på langs av taket, og spikre den fast med 2,0 x 20 mm pappspiker.

Takshingelen er forlimt, slik at beskyttelsesfolien skal fjernes fra platene før de legges på.

3

Legg ut platene, og spikre dem fast fortløpende med spiker der tungene fra den neste platen overlapper. Fortsett inntil hele taket er dekket.

4

Skru på de tre forkantbordene (K og L) med 4,0 x 50 mm skruer i plan med pappens overside. På skurets bakside skjæres pappen et par centimeter under den påskrudde listen (Q).

5

Lukk av med 23 x 48 mm lister (N og P) hele veien rundt. Listene skrus på med 4,0 x 50 mm skruer. Legg evt. en fuge av takkitt under listen før den skrus på. Nå kan du male det som mangler.

Materialer

98 x 98 mm trykkimpreg. stolper:
• 3 stolper (A) à 242 cm
• 3 stolper (B) à 210 cm

48 x 123 mm bjelker:
• 1 bjelke (C), 396 cm
• 2 bjelker (D) à 220 cm
• 1 bjelke (E), 387 cm

48 x 98 mm bjelker:
• 4 sperrer (F) à 205 cm
• 10 tverrstivere (G) à 180 cm

48 x 48 mm lekter:
• 6 lekter (H) til kryss à 255 cm

21 x 30 mm lister:
• 20 falslister (J) à 180 cm

21 x 98 mm terrassebord:
• 1 forkantbord (K), 401 cm
• 2 forkantbord (L) à 220 cm

48 x 48 mm trekantlister
(som skjæres ned til 48 x 30 mm):
• I alt 8,5 m taklister (M) til inndekking av tak

23 x 48 mm lister:
• 2 inndekkinger (N) à 220 cm
• 1 inndekking (P), 401 cm
• 1 forsterkning (Q) under bakerste takpl., 387 cm

18 mm vannfaste kryssfinérpl. med fjær og not:
• 1 takplate (R), 122 x 237 cm
• 1 takplate (S), 96 x 237 cm
• 1 takplate (T), 122 x 159 cm
• 1 takplate (U), 96 x 159 cm

Trykkimpregnerte levegger
(det viste er bare et eksempel):

• 5 levegger (V) à 180 x 180 cm

Fundamentblokker med vinkelbeslag:
• 6 fundamentblokker (X)

Shingel-takpapp:
• Shingel-takpapp til ca. 10 kvadratmeter

I tillegg:

  • 32 stk. 50 x 80 x 90 mm byggbeslag til festing av tverrstivere mv. • 16 stk. 70 x 90 x 90 mm byggbeslag til festing av sperrer • 4,0 x 40 mm, 4,0 x 50 mm, 5,0 x 60 mm, 5,0 x 80 mm og 6,0 x 100 mm skruer • 2,5 x 55 mm dykkert
  • 12 stk. 10 x 50 mm franske treskruer • 2,0 x 20 mm pappspiker • Heldekkende trebeskyttels

Tidsforbruk

Vi bygde skuret i løpet av en liten uke, inklusive fundering.

Pris

Cirka 15000 kroner

Vanskelighetsgrad

Det blir ikke enklere å bygge et pent og solid skur. Men du skal selvfølgelig kunne håndtere en sag og en tommestokk.

Tegning

Slik er skuret bygget

Du skal begynne med å kjøpe leveggene, deretter finner du ut om du må tilpasse målene.

Husk at tegningen her forutsetter at du bygger med ferdige levegger. Velger du en annen løsning, skal du justere målene.

Slik er skuret bygget

3D-modell

3D-modell

Bod av ferdige gjerdemoduler

Alle vegger i boden består av ferdige gjerdemoduler.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Fundamentet

Det er brukt stolpefundament for å sikre en skikkelig fundamentering.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Skjelettet

Skjelettet består av to gavler som er bundet sammen av to lange bjelker.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Avstivingskryss

Avstivingskryss sikrer boden stabilitet.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Takets oppbygging

Taket er sperretak med 19 mm kryssfinér oppå, som igjen er er kledd med underbelegg og takshingel.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Sidene monteres

De ferdige modulene er montert på den bærende strukturen.

Åpne 3D-modellen

Video

TEKNIKK: Legging av takshingel

Med shingel i små moduler er det lett å legge takbelegg

TIPS: Skjær enkelt gjennom takbelegg

TEKNIKK: Montering av jordskrue

Bruk vateret ofte - da blir skruen helt loddrett

VERKTØY: Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

Tips & Triks

Velg kledningen din selv

Vi synes at løsningen med de ferdige leveggene er både smart og pen i den viste versjonen. Hvis du foretrekker en annen kledning, kan du imidlertid gjerne velge det. Du kan f.eks. sette på stående eller liggende kledning, skjære ut en profilert plate, eller finne på din helt egen løsning. Ut fra den viste løsningen skal du bare hoppe over de avstivende kryssene. Takhellingen kan også endres hvis du f.eks. vil ha et brattere tak. Det handler bare om å endre på stolpenes innbyrdes høyde, og deretter rette opp målene på tegningen.

Her er skuret kledd med liggende bord som helt enkelt er satt tett sammen. Kledningen kunne like gjerne vært stående.

Her har vi laget kledningen med tradisjonelle stående over- og underliggere, og vi har lukket igjen åpningen øverst

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Utebod