Redskapsskjul i miniutgave

Dette skjulet er ikke engang en kvadratmeter men likevel rommer det mye - fra plenklipper til hekksaks. Innredningen er nemlig svært praktisk med mange fine detaljer.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dager
Pris
2.500 kroner
Boden er faktisk mindre enn 1 m2, men det er fint plass til både gressklipper og hageredskaper. Et opplagt valg til deg med en liten hage.

Boden er faktisk mindre enn 1 m2, men det er fint plass til både gressklipper og hageredskaper. Et opplagt valg til deg med en liten hage.

Intro

Det lille skjulet kan bygges i løpet av en helg, fordi konstruksjonen er så enkel: Du lager ganske enkelt et treskjelett, og kler det med bord.

I denne gjør det selv-veiledningen viser vi hvordan du:

 • bygger treskjelettet
 • lager dør og kledning
 • monterer taket og et utvendig plantebord

Veiledning

01
Bygg et treskjelett 3 Trinn

1

Lag de fire hjørnestolpene. De lages av to bord (A og B). Smør trelim i sammenføyningen, og spenn bordene sammen med tvinger mens limet tørker. Spikre bordene også sammen med 2,5 x 55 mm dykkert.

2

Mål opp til spikerslagene (C), og kapp dem til. Det er smart å gjøre en prøveopp- legging med deler av kledningsbordene (Q), som legges mellom hjørnestolpene. Fjern en eventuell fjær av det ytterste bordet.

3

De lange (C) og korte (D) spikerslagene skrus fast med 4 x 40 mm skruer, i tillegg til at de limes. De korte spikerslagene (D) måler du opp og sager til etter samme prinsipp som de lange.

02
Lag dør og kledning 7 Trinn

Treskjelettet kan kles med den kledningen du vil - her har vi valgt en tømmerpanel til både sider og dør. Som gulv bruker vi impregnerte terrassebord, som er motstandsdyktige overfor fukt.

Før kledningsbordene monteres, males hjørnestolpene. Det settes også opp midlertidige spikerslag til døren. Da kan døren nemlig bare kles som de andre sidene og sages ut til slutt, før det monteres skråstivere, og døren settes fast til den lille boden med hengsler.

1

Bunnbordene (P) skrus fast til spikerslagene (C) nedenfra. Du må snu skjelettet rundt for å komme til. Bordene monteres med en avstand på 5 mm med 4 x 50 mm skruer.

2

Skru spikerslagene til døren (E) midlertidig fast til hjørnestolpene. Legg et par avstandsklosser på 0,5-1 cm mellom de nederste spikerslagene (E og C), så de går fri av hverandre når døren åpnes og lukkes.

3

Kledningsbordene (Q) spikres fast til spikerslagene med korte dykkert. Kle alle de fire sidene - også døren. Hvert bord får to spiker i hvert spikerslag. Spikerne settes litt skrått, da sitter de bedre.

4

Sag løs døren når alle kledningsbordene (Q) er satt fast. Det gjøres med en håndsag, som stikkes ned mellom døren og stolpene, (B) slik at du kan sage av spikerslagene (E).

5

Sett skråstiverne (F og G) på innsiden av døren. Skråstiverne skjæres til slik at de passer mellom spikerslagene (E). De skrus fast med 4 x 40 mm skruer.

6

Spikre kledningsbordene (Q) fast til skråstiverne (F og G). Snu først døren rundt, slik at du spikrer fra forsiden. Legger du et bord som følger skråstiverne på den ene siden, får du satt spikerne riktig og på en rett linje.

7

Monter døren. Den legges på plass i hullet, og hengsler, dørgrep og skåte skrus fast med de tilhørende skruene.

03
Monter tak og plantebord 6 Trinn

Nå skal vi lage et plantebord rundt sidene på boden. Det består av hylleknekter med tre bord oppå. I den ene siden velger vi også å sette opp en vannkran, så her lager vi også en hylle som gjør det bekvemt å fylle vann.

Taket er veldig enkelt og består bare av en steinplate som legges oppå den lille boden. Den er tung, og gjør at boden blir stående stabilt når den også festes til underlaget, slik at den ikke kan velte.

1

Monter hylleknekter til plantebordet utenpå boden. Hvis du spenner fast en list til boden og støter hylleknektene opp mot den, er det enkelt å montere dem i samme høyde overalt.

2

Plasser tre bord på hylleknektene med en avstand på 1 cm, og strek opp hvor de skal sages til. Her skal de to innerste bordene ha skrå snitt, mens det ytterste sages til med et rett snitt.

3

Bordene skrus fast til hylleknektene, og den skrå sammenføyningen under de innerste bordene styrkes med spikerbeslag. De skrus fast med 4 x 20 mm skruer.

4

Bor hull i veggen til en vannkran, hvis du vil ha rennende vann lett tilgjengelig. Vi bruker et 19 mm bor og lager hullet midt på veggen, 78 cm fra bunnen.

5

Bor også hull i gulvet, slik at en hageslange kan føres inn. Skru også fast et U-beslag rundt hageslangen, så den blir holdt på plass langs veggen på boden.

6

Taket består bare av en steinplate. Legg først en stripe byggfugemasse på kanten øverst, før platen legges på plass. Da holder platen seg på plass.

Materialer

22 x 73 mm:

 • 4 deler til stolper (A) à 180 cm

22 x 98 mm:

 • 4 deler til stolper (B) à 180 cm
 • 5 spikerslag (C) à 73,5 cm
 • 6 spikerslag (D) à 35 cm
 • 3 spikerslag til dør (E) à 57,5 cm
 • 1 skråstiver til dør (F), 76 cm
 • 1 skråstiver til dør (G), 65 cm
 • 3 hyllebord (H og J) à 120cm
 • 4 hyllebord (K og L) à 65 cm
 • 3 hyllebord (M) à 44 cm
 • 2 hyllebord (N) à 73 cm

21 x 95 mm impregnert:

 • 8 bunnbord (P) à 39,2 cm

Kledningsbord:

 • 20 bord (Q) à 172,5 cm

22 x 48 mm list:

 • 1 fugelist (R), 90 cm
 • 2 fugelister (S) à 45,5 cm

Dessuten:

 • Skruer: 4 x 20, 4 x 40, 4 x 50 mm
 • Dykkert: 1,6 x 35 mm, 2,5 x 55 mm
 • 10 hylleknekter
 • 2 spikerplater, 6 x 14 cm
 • 2 U-beslag
 • 3 T-hengsler
 • 1 skåte
 • 1 dørgrep
 • Byggfugemasse
 • 1 steinplate, 60 x 100 cm
 • 1 vannkran med tilbehør

Tidsforbruk

2-3 dager.

Pris

Cirka 2500 kroner

Vanskelighetsgrad

Dette er et lett prosjekt, ettersom konstruksjonen til boden er enkel.

Tegning

Slik er boden bygget

Taket til boden består bare av én enkelt takplate, som limes fast på et par lister (S og R).

Kledningen (Q) til døren monteres samtidig med de øvrige kledningsbordene og skjæres løs til slutt. Deretter monteres skråstiverne (G og F), slik at døren ikke kommer til å henge.

Slik er boden bygget

Plantebord

Bordene (J, K, L og H) monteres på hylleknektene på yttersiden.

Bordene (M) monteres under vannkranen for enkel tapping.

Plantebord

3D-tegning

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Utebod