Smart hageskur med drivhus

Ved å bygge med enkle moduler, som du setter sammen med sperrer og plater, kan du lage akkurat det hageskuret du har lyst til.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke
Pris
5000 kroner

Intro

Tilpassingsevne er stikkordet for dette lille redskapsskuret til hagen. Størrelsen er tilpasset til det skuret som allerede står i hagen, lengden kan varieres fritt, avstanden mellom de enkle sperremodulene retter vi inn etter dørene vi vil ha på forsiden, og på enden av skuret tilføyer vi et lite drivhus. Drivhuset kunne like gjerne også vært et vedskjul. Det viktigste elementet er veggmodulene, som uten videre er rettet inn etter det eksisterende skuret.

LES OGSÅ: Bruk et gratis 3D-tegneprogram og få et perfekt resultat!

Fleksibelt skur gir plass til hagetraktoren

Modulene er enkle og raske å bygge en hel serie av, og når vi setter dem på rekke og kobler dem sammen med taklekter og skrur plater på veggene, mangler vi bare å legge på takplater og sette inn dører.

Normalt bruker man en fast avstand mellom de bærende elementene, både av hensyn til utseendet og for å sikre styrken, men i de små dimensjonene her – fronten er drøyt 150 cm høy, baksiden litt lavere – kan vi fint flytte modulene litt til den ene eller andre siden. Dette har vi utnyttet til ikke bare å ha en liten dør, men også en dobbeltdør bred nok til en liten hagetraktor.

Veiledning

Moduler åpner alle muligheter

Ved å bygge med moduler og sette dem sammen med lekter og plater, kan du tilpasse hageskuret etter hage og behov.

Skuret vårt bygges over fem sperremoduler, som får samme profil som et eksisterende skur i hagen. Modulenes to loddrette stolper skjærer vi ut av 48 x 123 mm konstruksjonsvirke. Øverst bindes de sammen av taksperren, som lages av et terrassebord, og lenger nede settes de sammen med en vannrett lekt.

Modulene settes på to rekker med punktfundament, slik at det blir to åpninger. Den ene åpningen er 60 cm bred, den andre 120 cm, slik at det er plass til å trille inn en liten hagetraktor.

Veggene kler vi med en såkalt sementsponplate. Den tåler både vann og vind, og ligner på veggene i skuret vi forlenger.

En sjette litt enklere modul føyes til før taksperrene legges over alle modulene og dekkes av takplater. Den er til drivhuset, og mer om det senere.

Taket

1

Takplatene skjærer vi til med et fintannet stålblad i dykksagen. Spenn dem fast på et solid underlag, og spenn også fast føringsskinnen. Sagen skal ikke kjøres med for høy hastighet.

2

Platene skrus fast i toppen av bølgene med de tilhørende skruene med tetting. Sett cirka 10 skruer for hver kvadratmeter. Hold takplatene fast med tvinger mens du skrur.

3

PVC-platen skrus fast når skjelettet til drivhuset er føyet til. Skruene settes i bunnen av bølgen.

4

Endebordet skrus på. Det er et terrassebord vi har saget på langs, slik at det er blitt 6 cm bredt. I tillegg er det skråskjært i endene. Takplaten skrus fast i bordet. Husk å forbore.

Skjelettet

1

Veggelementene settes sammen hver for seg. Kapp delene (A, B, C og D) i serier. Sett endestopperne på kappsagen i den gjeldende lengden. Da blir delene like, og jobben går raskt. Når vi skal sette dem sammen, spenner vi dem opp og skrur dem med 5 x 60 mm skruer.

2

Veggelementene settes på punktfundamentene. Øverst forbindes de med taklektene (E), som skrus fast med 5 x 80 mm skruer.

3

Sidene skjæres ut med dykksag, slik at de passer til de feltene du vil stenge. Platene består mest av sement og er harde å skjære i, så kjøp evt. et billig blad du kan kaste etterpå.

4

Den store platen skrus på baksiden. Den er kappet der den møter neste plate midt på en stolpe. Vi spenner opp platen med tvinger og kiler, før vi forborer til 4 x 40 mm skruer, som skrus inn for hver 30 cm.

5

Svartmalte trelister (F) skrus utenpå platene, slik at de dekker alle skruer, kanter og skjøter. Listene er 21 x 34 mm, og vi avrunder kantene. Hjørnet dekkes med to lister.

Dører til ethvert behov

Med denne teknikken, kan du enkelt lage dører til akkurat den åpningen du har laget i skuret ditt.

Vi lager døren og porten, slik at de ligner dørene i det eksisterende skuret mest mulig. Derfor kler vi dem med svarte panelbord med not og fjær, som de gamle dørene.

Den enkle konstruksjonen under kledningen, kan du bruke alle tilsvarende steder. Størrelsen tilpasses, slik at det er 4 mm luft ut til alle sider. Vi setter først sammen rammen hakk i hakk, slik at de vannrette og loddrette lektene krysser hverandre i sterke skjøter. De vannrette lektene legges en sjettedel inn på døren, der hengslene skal sitte, og de loddrette settes 5 cm fra kanten på døren.

Når du skrur kledningen på rammen, kan du kappe den nøyaktig først, eller vente til den er skrudd fast.

Dørene

1

Sag og stem ut hakk til skjøtene. Med kappsag eller håndsag, sager du en rekke parallelle spor halvveis ned i hakket i de loddrette (A) og vannrette lektene (B). Da er det enkelt å fjerne resten med hammer og stemjern, til bunnen er helt glatt.

2

Rammen settes sammen. Delene til rammen (A og B) legges med den siden opp som panelbordene skal skrus på. Rett inn i vinkel, og lås med to 4 x 30 mm skruer i hver skjøt.

3

Skråstiveren (C) settes inn. Skjær til, slik at den spenner uten å presse rammen ut av vinkel. Den skal peke mot nederste hengsel. Skru fast.

4

Kledningsbordene (D) skrus fast. Spenn fast rammen først. Dobbeltporten bygger vi her som én stor dør med to rammer, som til slutt deles med dykksagen.

Beslagene

1

Hengselbeslaget som bærer døren, skrus fast på en 12 mm kloss. Vi bruker en bit forskalingsplate. Sammen med den 8 mm tykke sementsponplaten, gjør det at baksiden av dørkledningen havner utenpå treskjelettet, som derfor kan fungere som anslag for døren.

2

Hengselet skrus på døren etter at den er klosset opp, til luften rundt døren er den samme rundt hele. Vi forborer gjennom beslagets hull og skrur fast hengselet.

3

De to dørene i porten hektes sammen med en portlås. For å gi boltene til låsen tilstrekkelig støtte, setter vi en kloss på innsiden. På innsiden av den andre døren setter vi en list, så dørene griper i hverandre.

Minidrivhus som bonus

Slipp fantasien løs, og tilføy et drivhus til hageskuret. Eller bygg et åpent vedskjul - eller noe helt annet.

Nå bygger vi til slutt på et lite drivhuhs ytterst på det nye skuret. Vi har faktisk tyvstartet, for da vi satte opp skjelettet og la på taksperrer og takplater, satte vi opp en sjette modul ytterst. Den har samme ytre mål, men er laget av mye spinklere materialer, nemlig de samme lektene vi har brukt i taket.

Før vi setter glass i veggene, lager vi et vindusparti på hver side av en åpning i gavlen, og alle feltene lukkes med lekter som tilpasses på stedet.

Som glass bruker vi kanalplater av klart polykarbonat. De festes i lister med en fals på 10 x 10 mm. Kanalene kan gro igjen, så de tettes med folie øverst og nett i bunnen.

Skjelettet

1

Skjelettet til drivhuset avsluttes med lekter (F) oppe og nede og inn mot gavlen (A, B og D), slik at det overalt er en ramme å sette kanalplatene på. Alle delene males før de settes på. Til åpningen lager vi en dør, som det siste vi gjør.

2

Kanalplatene skjæres til. De er av polykarbonat, som både er solid og slipper gjennom mye lys. De tåler harde slag - men skjæres lett til.

3

Kanalene tettes med folie øverst og pustende nett nederst, slik at det ikke gror alger inne i dem.

Glass og dør

1

For å holde kanalplatene, lager vi glasslister (H) med en fals på 10 x 10 mm. Vi har frest falsen i 21 x 21 mm lister. I hjørnene gjæres de - altså skjøtes med 45 graders snitt i rette vinkler, mens de skjeve hjørnene strekes opp på stedet.

2

Glasslistene (H) males og skrus fast over kanalplatene, så tett på dem som mulig. Beskyttelsesfilmen fjernes når platene er montert.

3

Døren bygges og settes opp med tre hengsler, slik at den ikke vrir seg. Døren lukkes med en skåte.

Materialer

Skjelett, vegger og tak

Justert konstruksjonsvirke, 48 x 123 mm
• 5 lange stolper (B) à 150 cm
• 5 korte stolper (C) à 115 cm

Terrassebord, 28 x 120 mm
• 5 sperrer (A) à 200 cm (tilpasses på plass)

Taklekter, 36 x 73 mm
• 5 avstandsstykker (D) à 180 cm
• 4 taklekter (E) à 400 cm

Dessuten
• Dekklister (F), 21 x 34 mm, i alt 16 meter
• Sementsponplate, 118 x 250 cm, 3 plater
• 12 mm forskalingsplate til hyller (G) (evt.)
• Metallplater med skruer, cirka 8 m2
• Trapestakplater med skruer (til drivhuset)
• Endebord, 6 x 200 cm (av et terrassebord)
• Skruer, 5 x 80, 5 x 60 og 4 x 40 mm

Til én enkelt dør

Lekter, 36 x 73 mm
• 2 loddrette lekter (A), dørens høyde minus evt. trinn og falslist
• 2 vannrette lister (B), dørens bredde minus 10 cm

Dessuten
• 1 skråstiver, 21 x 34 mm (C)
• Panelbord (D) i dørens bredde (8 mm smalere enn åpningen)
• 2 stabelhengsler med beslagskruer
• Grep, låsemekanisme m.m.
• Skruer til utebruk, 4 x 30 mm

Drivhuset

Lekter, 36 x 73 mm
• 2 lange stolper (A) à 150 cm
• 2 korte stolper (B) à 115 cm
• 4 tverrstykker (D) à 65 cm
• 2 dørstolper (E) (tilpasses)
• 4 topp- og bunnstykker (F) (tilpasses)
• 4 rammedeler til dør (G) (tilpasses)

Dessuten:
• 1 taksperre (C), 28 x 120 mm (tilpasses)
• Kanalplater med folie og insektnett
• 21 x 21 mm firkantlist til glasslister (H)
• 3 små hengsler og en skåte
• Skruer 4 x 40, 5 x 60 og 5 x 80 mm

Tidsforbruk

En ukes tid, når du har bunnen og fundamentet på plass.

Pris

Cirka 5000 kroner i denne utgaven – inkludert drivhus.

Vanskelighetsgrad

Selv om vi går etter enkle løsninger, møter du noen utfordringer og skal helst ha litt erfaring.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Utebod