Elegant 1,8 m³ vedtårn

Vi bygger et elegant og godt ventilert skjul kledd med lister til et praktisk vedtårn på 1,8 m³. Du kan fint lage det samme - alene og uten spesialverktøy.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
En effektiv helg
Pris
6.000 kroner.

Intro

I denne byggeveiledningen får du:

 • Trinn for trinn-veiledning
 • Arbeidstegning
 • Komplett materialliste
 • Video

Veiledning

01
Et modulbygg fullt av gjentakelser 6 Trinn

Dette er snakk om et prosjekt som ser mer komplisert ut enn det er. Vi har laget vedskjulet slik at det fremstår elegant med et klassisk utseende. Veiledningen er dog satt sammen slik at du enkelt bygger fire sider og et tak på samlebånd. Det betyr at du raskt mestrer de nødvendige teknikkene, og at du kan bygge hele herligheten alene i løpet av bare et par dager.

1

Forbered de fire rammene. Rammene er like og består av to loddrette rammestykker (B) skrudd på to topp-/bunnstykker (D). I de tre faste rammene monteres også en midtstiver (C), mens dørrammen lages uten.

2

Legg delene på et bord, og hold dem med tvinger. Rammene skal skrus sammen slik at 5,0 x 90 mm skruer fester enden av topp-/bunnstykkene (D) mot de loddrette rammestykkene (B). Forbor før du skrur.

3

Lag en hjelpelist som plasserer midtsti-veren riktig, og legg den i rammen med enden mot det loddrette rammestykket (B). Plasser midtstiveren (C) og skru den fast med 5,0 x 90 mm skruer. Husk å forbore.

4

Når rammene er ferdige skal de males. Deretter spenner du 200 cm lange målelister på sidene (B). Listene skal være 2 cm høyere enn sidene.

5

Bruk blyant og vinkel til å tegne opp kledningslistenes (G) plassering på målelisten. Øverste og nederste list skal flukte med topp-/bunnstykkene (D), og resten av listene plasseres med like stort mellomrom.

6

Kledningslistene spikres fast med2,5 x 55 mm galvaniserte spiker. Bruk tre spiker per list. Det ferdige resultatet blir bedre hvis du sørger for at spikerne sitter på en rett linje.

02
Døren er nesten identisk med sidene, bare litt mindre 2 Trinn

Døren består av 27 like dørlister (H), som fordeles oppå ramme­ delene (J og K).

Dørlistene (H) er 0,5 cm kortere enn kledningslistene (G), så de skal dyttes inn mot målelisten til venstre, slik at avstanden til måle­ listen på høyre side er 0,5 cm. Det monteres også kledningslister i topp og bunn av dørrammen, slik at de flukter med kledningslistene på siderammene.

1

Plasser de to loddrette rammedelene (J) 5 cm fra enden av dørlistene (G). De skrus fast med to 4,0 x 35 mm skruer i hver side i hver list.

2

Kapp til skråstiveren (K), og skru den fast med én 4,0 x 35 mm skrue per dørlist.

03
Reising av stolper, vegger og dør 5 Trinn

Neste skritt er monteringsfasen, der vi setter sammen vedskjulet. Men før du setter sammen delene til et tårn, skal du forsikre deg om at at alle deler har fått tilstrekkelig med trebeskyttelse.

Dette vedskjulet står på fire stolpespyd. De er bare banket i bakken. Du kan også støpe fast stolpesko.

1

Plasser de to første stolpespydene (N) slik at de står med en siderammes avstand. Bank deretter stolpespydene lett på plass.

2

Mål opp til de to siste stolpespydene med en rettvinklet plate eller tømrervinkel. Inn­ vendig avstand mellom spydene er 91 cm. Deretter skal stolpespydene bankes i bunn, mens du passer på at de havner i vater.

3

Sett de fire stolpene (A) i spydene deres. Monter deretter to midlertidige 10 cm høye klosser på hver stolpe. Sett dem på de innvendige sidene, og bruk dem som avstandsklosser som holder veggrammene mens du skrur dem fast.

4

Løft veggrammene på plass, en om gangen, og hold dem fast med tvinger. Rammene skal flukte med innsiden av stolpen og der­ etter skrus fast med fem 5,0 x 60 mm skru­ er. Monter en ramme om gangen.

5

Sett på plass dørrammen til slutt. Kledningslistene (G) i toppen og bunnen av dørrammen skal flukte med klednings­ listene på de faste veggrammene.

04
Tak og gulv 6 Trinn

1

Nå skal taket lages. Vi begynner med å lage en ramme av de to rammestykkene (E) og de tre rammestykkene (F). De skrus sammen akkurat som veggrammene. Husk igjen å forbore.

2

Hold fast først den ene takplaten (L) til rammen, og spikre den fast med 1,7 x 40 mm dykkert. Snu deretter alt på hodet og sett på den andre platen. Gi deretter taket trebeskyttelse.

3

Takets øverste kant forsterkes. Skråskjær fire vinkelprofiler (M), og lim dem på overkanten av taket med frostsikkert monta-sjelim. Profilene skal skjæres i 45 grader og være 115 cm fra spiss til spiss.

4

Løft taket på plass, hold opp de fire takvinklene (P) og marker hvor de skal sitte. Ta av taket igjen, og skru fast vinkelbeslagene med 4,0 x 35 mm skruer. Skru deretter fast beslagene til stolpene (A).

5

Døren settes fast med tre hengsler. De skal sitte på øverste og nederste dørlist (H) og på midten. Bruk to avstandsklosser til å understøtte døren og holde riktig avstand til listen (G) under.

6

Du bør legge et gulv i vedskjulet for å bremse oppstigende fukt. Her er gulvet laget av betongheller med en presenning under. Gulvet kan dog lages av alt fra gamle murstein til brukte europaller.

Materialer

98 x 98 mm trykkimpregnerte stolper

 • 4 stolper à 227,5 cm (A)

48 x 48 mm

 • 8 loddrette rammestykker à 200 cm (B)
 • 3 midtstivere à 190,4cm (C)
 • 8 topp-/bunnstykker à 81,4 cm (D)
 • 2 rammestykker til tak, à 115 cm (E)
 • 3 rammestykker til tak, à 106 cm (F)

19 x 48 mm

 • 89 kledningslister à 91 cm (G)
 • 27 dørlister à 90,5 cm (H)
 • 2 dørstivere à 186,5 cm (J)
 • 1 skråstiver, 197 cm (K)

12 mm vannfast kryssfinér

 • 2 takplater, 115 x 115 cm (L)

30 x 30 mm vinkelprofiler (her i plast)

 • 4 profiler à 115 cm (M)

5 x 5 cm vinkelbeslag

 • 4 takbeslag (P)

Dessuten

 • 4,0 x 35 mm skruer
 • 4,0 x 40 mm skruer
 • 5,0 x 60 mm skruer
 • 5,0 x 90 mm skruer
 • 2,5 x 55 mm galvaniserte spiker
 • 1,7 x 40 mm galvanisert dykkert
 • 4 stolpespyd
 • 3 hengsler og en skåte
 • Heldekkende trebeskyttelse
 • Frostsikkert montasjelim

Spesialverktøy

 • Bordsirkelsag til produksjon av lister

Tidsforbruk

Du bruker en effektiv helg på å lage dette ferdig.

Pris

Cirka 6000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Langt fra vårt vanskeligste prosjekt, men likevel en konstruksjon som krever presisjon med både sag, hammer og skrumaskin.

Tegning

Multimedia

Video

Slik bruker du bordsirkelsagen

I denne videoen lærer du hvordan du bruker bordsirkelsagen. Sagbordet og alle innstillingene gjør det mulig å sage lange, presise snitt – både rett, i vinkel og i forskjellige dybder og bredder. Du kan derfor splitte lister og bord på langs, lage spor i bord, skjære mindre plater nøyaktig til, og mye mer.

Video

Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

Video

Rigtig lengde på spiker og skruer

Video

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...