Romslig vedskjul

Bygg dette vedskjulet i løpet av en langhelg. Etterpå er det bare å fylle det opp og gå fyringssesongen trygt i møte. God fornøyelse!

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dager
Pris
4.500 kroner

Intro

Ved skal ligge luftig og tørt. Det gjør den i dette diskrete vedskjulet, som kan bygges inn mot en husvegg. Vedskjulet kan bygges i moduler og dermed enkelt tilpasses lengden på veggen det bygges inn mot, og hvor mye ved du har behov for å oppbevare.

Veiledning

01
Stolpespyd og bunnsvill 5 Trinn

I stedet for å grave ned hjørnestolper, kan du bruke galvaniserte stolpespyd, som slås ned i bakken. De holder for alltid. Mål opp hvor de skal være, og slå deretter spydet litt ned i bakken med spissen oppover. Dermed får du et fint kvadrat i bakken, som spydet skal hamres ned midt i.

Når spydene er på plass, settes det klosser i dem, slik at bunnrammen har noe å ligge på. Bruk et vater, og skjær til klossene slik at bunnrammen blir helt vannrett i begge retninger.

1

Stolpespydene (A) slås i med en stor hammer. Stikk en kloss ned i spydets åpning før du slår. Da sikrer du at kanten er helt ren, og at klossene kan settes rett i spydet.

2

Bruk et langt vater til å få bunnen vann rett. Klossene som bunnen skal festes til, sages til slik at høyden passer 100 prosent. Høyden er litt vanskelig å styre perfekt med bare stolpespydene.

3

Sett i bunnklossene (B), og gi dem litt trebeskyttelse på snittflatene før bunnsvillene (C) legges på og skrus fast. Gjør det også selv om du har impregnerte materialer.

4

Bunnsvillene (C) legges opp, og tverrstykkene (D) settes i spenn. Den midterste bunnklossen tilpasses endelig nå. Det er bare å streke opp langs undersiden av (D) og sage til klossen. Husk trebeskyttelse.

5

Fest de tre tverrstykkene (D) til bunnsvillene med vinkelbeslag. Den bakerste bunnsvillen festes til veggen med lange skruer og eventuelt plugger - avhengig av hva veggen er laget av.

02
Skjelett og kledning 7 Trinn

Sidene til vedskjulet består av to rammer, som bygges opp først.

I bunnen er det et mellomstykke (G1), og i toppen et mellomstykke (G2), som kappes i endene i en vinkel på 11°. Disse mellomstykkene forbinder forstolpene (F) med bakstolpene (E). Alle deler skrus sammen med lange, rustfrie treskruer til utendørs bruk.

Når de to sidene er laget, forbindes de med toppsvillene (H) foran og bak. Sidene festes til veggen og skrus fast til tverrstykkene (D).

1

Merk opp til bakstolpene (E) på huset. Sjekk at stolpene er loddrette, og bor gjennom dem, slik at det er noe å bore hull i veggen etter. Bor hullene, og slå i plugger.

2

Når de to siderammene er laget, skrus de fast til veggen. Rammene lages av stolper (E og F) og mellomstykker (G1 og G2). OBS! De øverste stykkene (G2) er kappet i en vinkel på 11°, slik at taket får fall.

3

Skru fast den fremste toppsvillen (H). Sett den på yttersiden av rammene, og husk å senke den litt, så taket bevarer fallet på 11°. Legg eventuelt en bordstump på toppen av siderammen som hjelp.

4

Skru fast anslagslister (J) til sidebordene (K) på stolpene (E og F), slik at sidebordene kommer til å flukte med innsiden av stolpene. Bruk rustfrie skruer til montering.

5

Bunnbordene (K) skrus ned i bunnsvillen (C) med to skrur i hver ende. Bruk 6-8 mm avstandsklosser, slik at det blir samme avstand mellom bordene.

6

Skru fast sidebordene (K) til anslagslistene (J), slik at de flukter med stolpene. Det ser kanskje penere ut hvis de flukter utvendig, men da blir det vanskeligere å stable veden pent langs sidene.

7

Alt er klart - bortsett fra taket. Merk at vi har bygget to seksjoner. Det er bare å gjenta alt, bortsett fra at den ene siderammen blir felles for de to seksjonene.

03
Tak 2 Trinn

Taket består av bord som settes sammen i fjær og not, før det kles med takbelegg. Her bruker vi takshingel, som skal spikres på.

Det spikres på et takfotbeslag i forkanten av taket. Ute i sidene skrus det på vindskibord, og i overgangen mellom vindskien og takbordene legges det en trekantlist, som takbelegget føres opp på, før det skjæres av i flukt med vindskien og beskyttes av et beslag. Overgangen mellom husveggen og taket beskyttes også av et beslag, som settes på til slutt.

1

Skru fast takbordene (L) til toppsvillene (H). Bordene har fjær og not og slås sammen før de skrus fast. Pass på at bordene ikke skades når du slår på dem.

2

Gi bordsidene trebeskyttelse, og skru på vindskier. Her er fjæren fjernet, slik at det blir en slett flate å feste vindskiene til.

04
Slik legger du shingel på taket 4 Trinn

1

Start med et takfotbeslag, som beskytter den nedre delen av taket. Fjern klebebeskyttelsen, og spikre på en halv rekke shingel.

2

Fortsett med en hel rekke takshingel, som flukter med takfoten. Lag de loddrette sammenføyningene forskjøvet.

3

Så er det bare å legge de øvrige rekkene. Det skal ikke brukes lim, men bare spikres i toppen. Spikerne dekkes av neste rekke.

4

Inn mot vindskiene føres takbelegget over trekantlister. Avslutt med et beslag på toppen, så vann ikke kan trenge ned i overgangen.

Materialer

Galvaniserte stolpespyd:

 • 5 spyd (A) à 75 cm

73 x 73 mm stolper:

 • 5 bunnklosser (B) à ca 20 cm

48 x 73 mm:

 • 2 bunnsviller (C) à 200 cm
 • 3 tverrstykker (D) à 56 cm
 • 2 bakstolper (E) à 180 cm
 • 2 forstolper (F) à 168 cm
 • 2 mellomstykker (G1) à 56 cm
 • 3 mellomstykker (G2) à 56 cm
 • 2 toppsviller (H) à 200 cm

28 x 28 mm lister*(skåret ut av 28 x 120 mm bord):*

 • 4 anslagslister (J) à 168 cm

21 x 95 mm terrassebord:

 • 34 bunn- og sidebord (K) à 68 cm

25 x 125 mm bord med fjær og not:

 • 16 takbord (L) à 100 cm

Dessuten:

 • 1 takfotbeslag, 200 cm
 • 2 trekantlister à 100 cm
 • 2 vindskier à 11 x 2,2 cm, 100 cm brede
 • 2 vindskibeslag à 100 cm
 • Vinkelbeslag
 • Skruer til utendørs bruk

Tidsforbruk

2-3 dager.

Pris

Cirka 4500 kroner.

Vanskelighetsgrad

Skjulet har en enkel konstruksjon, så du kan trygt sette i gang, også selv om du ikke er veldig erfaren.

Tegning

Multimedia

Video

Legging av takshingel

Med shingel i små moduler er det lett å legge takbelegg

Video

Skjær enkelt gjennom takbelegg

Video

Montering av vinkelbeslag

Snu beslaget riktig så sammenføyningen får optimal styrke

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...