9 dumme dørfeil

Det er mye som kan gå galt når du setter inn en ny ytterdør. Eller mye som kan gå bra, hvis du bare er oppmerksom på de klassiske feilene som mange av oss gjør.

Du kan fint montere en ny ytterdør selv. Men før du begynner, skal du vite at det er en rekke fallgruver du skal unngå når døren monteres. For selv om det er en forholdsvis enkel jobb, er rekkefølgen, valget av materialer og detaljene langt fra likegyldig for det ferdige resultatet.

Begynner du for eksempel med å sette skruene i feil side, vil du ende med en skjev dør. Og glemmer du klosser bak skruene til karmen, går det også ganske sikkert galt.

Les om de 9 klassiske feilene mange gjør, slik at du kan unngå dem neste gang du monterer en dør.

1. Feil oppmåling

Overraskende mange dører og vinduer viser seg å ikke passe i de hullene de er bestilt til. Det skyldes helt enkelt feil oppmåling.

Husk at karmen skal være 2,5-3 cm kortere enn vegghullet i hver retning. Da er det plass til en fuge på 1,2-1,5 cm hele veien rundt. Du skal altså måle hullet og trekke fra 2,5-3 cm i hver retning.

I tillegg skal du ikke måle bare ett sted i hver retning. Mål tre forskjellige steder, og bruk det minste målet som utgangspunkt. Er hullet for eksempel 1 cm smalere øverst enn nederst, får du ikke plass til isolasjon og fuge hvis karmen passer til det bredeste stedet.

2. Feil skruer

En vanlig skrue kan fort trekke karmen skjev. En karmskrue er derimot utstyrt med gjenger helt oppe under skruehodet, og derfor trekker den ikke i karmen.

Karmskruer brukes i mur og betong, og krever ikke plugger.

3. Feil karmbredde

Hvis bredden på karmen passer til tykkelsen på veggen, slipper du å lage utforinger, eller i verste fall skjære til en for bred karm. Legg derfor merke til hvilken bredde karmen kan fås i.

Har du ukurante mål, kan du flere steder bestille karmer med spesialmål. Eller du kan kjøpe en flexikarm, som du kan justere selv.

4. Synlige skruer

Skruer er nødvendige for å sette fast karmen, men det er ingen grunn til å plassere dem i den delen av karmen som er synlig når døren er lukket. Sett dem inne i falsen, slik at den lukkede døren skjuler dem. Det ser mye bedre ut enn synlige skruer, selv om de dekkes med dekknapper av plast.

5. For lite isolasjon

Ikke spar på isolasjonen. Mellomrommet mellom karmen og veggen skal fylles med mineralull. Du kan kjøpe ruller som er laget til nettopp dette formålet, eller bare skjære ut noen tynne strimler selv.

Ikke press inn mineralullen så hardt at den komprimeres; det er luften i materialet som isolerer.

6. Manglende oppklossing

Bak hver skrue skal det sitte en kile eller et trestykke, slik at karmen ikke buer innover og blir skjev.

Skruer kan også presse karmen ut. I begge tilfeller vil det bety ujevn luft mellom dør og karm.

7. Kludder i rekkefølgen

Det er ikke likegyldig i hvilken rekkefølge du monterer skruene. Når bunnstykket er klosset opp i vater, begynner du med å sette hengselsiden i lodd og skru den fast.

Deretter setter du døren på hengslene, skrur anslagssiden fast, og forsikrer deg om at det er jevnt med luft mellom døren og karmen overalt.

8. Ingen understøtting

Det skal være så mye oppklossing (for eksempel avstandsklosser) under bunnstykket (terskelen), at det ikke svikter når du tråkker på det. Ellers vil det knirke.

9. Skjev oppklossing

Bunnstykket (terskelen) skal klosses opp slik at den er helt i vater. Ellers kommer du skjevt ut fra start, og da blir karmen aldri rett.

    Akkurat nå leser andre ...