Blend døren så hullet blir usynlig

Skal døren blendes, er det opplagt å tette hullet med lekter som kles med gipsplater og armeres med filt eller strie. Er du nøye med sparkling og sliping av sammenføyningene, kan du unngå helsparkling.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 helg
Pris
2.000 kroner

Intro

Når du skal blende av en dør er det mange småprosjekter som skal gjøres. Du skal rive ned, bygge skjelett, sette opp gipsplater, sparkle i flere omganger, legge på tapet, male og ordne fotlister. Alt dette krever at du organiserer arbeidet og utnytter tørketiden godt. Etter både sparkling og maling kan du gjøre andre deler av prosjektet. Det er nødvendig at du bruker hurtigtørkende sparkelmasse og grunnet glassfiberstrie for å rekke alt på en helg.

Veggen er forholdsvis tynn (82 mm), så du kan nøye deg med å sette opp et skjelett av lekter rundt i karmen, slik at åpningen kan lukkes med gipsplater. Hvis du ønsker å være helt sikker på at åpningen ikke kan sees, bør du helsparkle veggen fra hjørne til hjørne, før du setter opp glassfiberstrie og maler. Det gir det optimale resultatet. Men her velger vi den nest beste løsningen, hvor vi kun sparkler i åpningen der gipsplatene settes opp. Derfor vil et trenet øyet sannsynligvis kunne se hvor åpningen har vært. Men gjør du grundig arbeid med å pusse overgangene og legger skjøtene på tapetet godt inntil hverandre, så blir det nesten like bra som helsparkling av veggen. Og du sparer mye tid.

Veiledning

01
Forberedelser 2 Trinn

Rydd rommene og dekk til gulvet skikkelig med papp før du setter i gang.

Du må sjekke tykkelsen på veggen, slik at du kjøper inn lekter i riktig størrelse til skjelettet som skal settes opp i karmen hele veien rundt.

Tykkelsen på veggen finner du ved å måle selve karmen. Er du i tvil kan du ta av listene, da er det ennå enklere å måle tykkelsen på veggen, og da er du helt sikker på å få de rette målene.

Her er veggen 82 mm. Det passer med 38 x 56 mm lekter og to lag gips. Hvert lag er 13 mm tykt, så regnestykket blir: 26 + 56 mm = 82mm. Hvis veggen din er tykkere enn vist her, må du kjøpe større lekter eller bjelker, og skjære dem til.

1

Finn tykkelsen på veggen, slik at du kan bygge trerammen, som er tilpasset veggens tykkelse. Du kan måle karmen, som har samme tykkelse som veggen. Men hvis du fjerner listene er det enda enklere å få riktige mål.

2

Fjern omrammingene. Vil du gjøre det forsiktig, så bruk først et stemjern til å løsne listene, og deretter et brekkjern. Spikerne sager du av med en baufil.

02
Sett opp skjelettet 3 Trinn

Det skal bygges et skjelett, som passer til døråpningen på 131 x 207 cm. Skjelettet lages av 38 x 56 mm lekter og består av en ramme med to lekter i midten. Det plasseres slik at det passer med 90 centimeter fra den ene siden til midten av den ene lekten, og 41 centimeter til den andre. Det tilsvarer én hel og i underkant av en halv gipsplate.

Når du skal sage til lektene så husk å ta høyde for at de to loddrette lektene i midten ikke er så lange som de to ytterste lektene, som går fra topp til bunn. De midterste lektene er to ganger lektenes bredde kortere enn de ytterste.

1

Sett sammen skjelettet som skal sitte i åpningen. Det monteres med 5 x 100 mm skruer. Husk å bore hull slik at ikke treet fliser seg opp. Det er en god idé å montere rammen på gulvet før den skrus fast. OBS! Rammen skal ikke skrus i gulvet.

2

Sett opp rammen, og mål at den sitter nøyaktig midt i karmen. Det er viktig at rammen plasseres i vater og akkurat i midten, slik at det blir plass til gipsplater på begge sider av trerammen.

3

Monter de midterste lektene når rammen er skrudd fast til veggen med 5 x 100 mm skruer. Er veggen av stein, kan du bruke monteringsskruer.

03
Sett opp gipsplater 4 Trinn

Med en døråpning som måler 131 x 207 cm, passer det fint å bruke gipsplater, som er 90 cm brede. Da skal det brukes knapt halvannen plate (90 + 45 = 135 cm) til hver side. Normalt skjæres sparkelkanten av når gips settes mot annet materiale, men det behøves ikke her, overgangene likevel skal sparkles.

Det skal brukes kun ett lag gips på hver side for å lukke åpningen. Mellom disse et lag isoleringsmateriale, da blir veggen lydtett nok for dette rommet.

Fjern tapetet rundt åpningen, ca 10 cm fra kanten, før du setter opp gipsplatene. Da kommer du lettere til.

1

Skjær til gipsplatene i lengde og bredde. Du kan bruke vateret som linjal. Her skal det brukes to hele gipsplater, som kun skal skjæres til på lengden, samt to halve plater, som skal skjæres til både i lengde og bredde.

Skjær med en skarp hobbykniv etter et vater, brekk av gipsplaten og skjær den helt løs.

2

Monter på den ene siden av skjelettet med 3,5 x 32 mm gipsskruer til tre. Skruene plasseres med ca. 15-18 cm avstand rundt på kanten av rammen. En avstand på 20-23 cm er greit på de midterste lektene.

3

Isoler veggen med glassull slik at veggen blir lydtett. Når gipsplatene er montert på den ene siden, kan du isolere fra den motsatte siden. Skjær til glassullen, slik at den sitter litt i spenn mellom lektene.

Bruk maske og hansker når du jobber med glassull.

4

Skjær til gipsplatene på den motsatte siden. Skru dem fast på samme måte som på den første siden.

04
Klargjør for tapet 2 Trinn

Før du setter opp tapetet, må du klargjøre underlaget. Mellom gipslaget og murpussen kan det være huller eller sprekker. De skal fylles med ekspan-sjonsskum, slik at du har et noenlunde jevnt underlag å sparkle på.

Det stykket av muren rundt åpningen hvor du har fjernet 8-10 cm av tapetet, skal også slipes rent for tapet- og limrester med pussepapir korn 80, slik at dette underlaget også blir så jevnt som mulig. Pass på at du ikke skader kanten på tapetet når du pusser.

1

Fyll de store hullene i forskalingen med ekspansjonsskum, slik at du kan sparkle kun et tynt lag. Skummet skjæres til når det er tørt. Skjær av så det er plass til litt sparkel. Murpussen slipes ren for tapet- og limrester med pussepapir korn 80.

2

Sett på selvklebende tapetbånd over skjøtene. Dette tapetbåndet får sparkelmassen til å hefte bedre, slik at skjøtene blir sterke. Alternativt kan du bruke papirteip, det er like bra.

05
Sparkling 2 Trinn

Veggen skal sparkles to ganger. Derfor er det smart å gjøre første runde på lørdag kveld, slik at veggen kan tørke over natten.

Da er veggen klar for å sparkles på nytt søndag morgen.

Du skal sparkle skjøtene på gipsplatene og overgangen mellom gipsplater og murvegg. Hvis det er blitt hull i murpussen, skal de også fylles ut. Her har vi valgt en hurtigtørkende sparkelmasse for bedre å kunne rekke alt sammen.

Bland opp sparkelmassen rimelig tynn, slik at du lettere får lagt på et tynt lag. Det tørker også raskere.

Når sparkelmassen er tørr, skal skjøtene pusses. Husk å rengjøre veggen for pussestøv, før du sparkler for andre gang.

1

Sparkle skjøtene mellom gipsplatene og i overgangen mellom gips og pusset mur. Legg et forholdsvis tynt lag med sparkel på, og sparkle så nøyaktig som mulig slik at du begrenser pussejobben. La så sparkelmassen tørke.

2

Puss de sparklede skjøtene, slik at du får et helt jevnt underlag. Puss gjerne med et pussebrett som er så bredt, at det dekker hele skjøten. Pussepapir korn 80 er fint. Sparkle etter hvis nødvendig. Sparkelmassen tørker på et par timer.

06
Legg på tapet 5 Trinn

Før du legger på tapet, skal veggen finpusses en enkelt gang og rengjøres grundig for pussestøv med for eksempel en børste før tapetsering.

Når du skjærer til tapetet, må du lage lengdene 5 cm for lange slik at du har litt å ta av hvis det må justeres litt. Det er viktig at du skjærer etter en linjal/vater slik at lengdene blir helt rette.

Her skal det brukes fire lengder grunnet glassfiberstrie. Det er nødvendig for en oppgave som denne, for å kunne rekke jobben i løpet av en helg.

1

Legg på tapetet. Rull godt på med tapetlim på veggen. Start ovenfra, og legg den første lengden opp mot det gamle tapetet på den ene siden. Plasser tapetet, slik at det passer med de vannrette linjene i mønsteret.

2

Glatt over tapetet med en tapetkost. Start på midten, og glatt ut derfra, slik at det ikke blir luftbobler mellom veggen og tapetet. Skulle det bli en luftboble, må du løfte opp tapetet så mye som nødvendig og glatte ut igjen.

3

Skjær til langs paneler og det gamle tapetet. Bruk en bred sparkel til å skjære etter med hobbykniven. Hold den slik at du kan skjære et rent snitt uten å komme til å skjære inn i tapetet som allerede sitter på veggen.

Pass på så du ikke skjærer ned i gipsplatene.

4

Skyv neste lengde inntil den første. Vær nøye når du skyver lengdene sammen, slik at linjene i tapetets struktur flukter både vannrett og loddrett. Hvis det blir for mye lim i skjøtene, så fjern dette med en gang.

5

Puss overgangene forsiktig mellom ny og gammel tapet hvis det er noen små ujevnheter. Deretter maler du først den nye veggen. Ta på godt med maling. Det blir penest hvis hele veggen får et strøk med maling til slutt.

Slip skjøtene lett etter 1-2 timer. Bruk slipepapir korn 120.

Materialer

• Lekter, 38 x 56 mm
• Skruer, 5 x 100 mm
• Gipsplater, 90 cm brede
• Gipsskruer til tre, 3,5 x 32 mm
• Ekspansjonsskum
• Selvklebende glassfiberstrimler
• Sparkelmasse, hurtigtørkende
• Tapetlim
• Glassfiberstrie, forgrunnet
• Slipepapir, korn 80 og 120
• Maling

Spesialverktøy

• Slipesåle: Er smart fordi den sliper hele skjøten på én gang
• Tapetkost: Glatter ut strien
• Bred sparkel: Brukes til å skjære til strien med, og til å sparkle med

Tidsforbruk

1 helg

Pris

2.000 kroner

Tegning

Slik plasseres gipsplatene

Fordi det kun skal være ett lag gips på hver side skal skjøtene være forskjøvet, slik at gipsveggen får optimal styrke. Du skal altså plassere den hele gipsplaten på den siden der den halve gipsplaten sitter på motsatt side.

Slik plasseres gipsplatene

Video

TEKNIKK: Deling av gipsplater

Med en skarp hobbykniv er jobben rask og enkel

TEKNIKK: Montering av gipsplater

Med to lag gips får du det sterkeste resultatet

TIPS: Løft gipsplaten helt tett opp mot taket

TEKNIKK: Skjøting av gipsplater

Selvklebende glassfibernett gjør skjøten sterk

TEKNIKK: Oppsetting av strie

De smale lengdene støtes tett sammen i en usynlig sammenføyning

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Dører