Hvordan reparerer jeg døren?

Problem:

Jeg har tenkt å ta fra hverandre en gammel fyllingsdør, for å rette den opp og lime den skikkelig sammen. Men det ser ut som hjørnetappene har knekt, og da blir prosjektet mer omstendelig. Må jeg lage helt nye tapper?

Løsning:

Før du fortviler, bør du kikke nærmere på tappskjøtene. Det henger sannsynligvis sammen slik at det du ser som et brudd, bare er uttrykk for at tappen er holdt fast med en kile, som ikke nødvendigvis sitter i plan med tappen.

Når du tar fra hverandre døren, vil du oppdage det spesielle med konstruksjonen. Og når du har satt i stand alle delene og skal sette sammen døren, skal du passe på at kilen som skal limes, bare får lim på den siden som vender mot tappen. Ellers risikerer du at rammetreet sprekker. På tegningen kan du se oppbyggingen med kilene som holder tappen i spenn.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Dører