Slik males fyllingsdører

Gamle fyllingsdører av god kvalitet kan holde nesten uendelig, og får de et nytt, blankt strøk maling en gang i blant, fremstår de flotte og solide. Selve renoveringsarbeidet er litt omstendelig, for det består av en del prosesser og tørketid. I tillegg gjelder det å jobbe raskt for å unngå striper i malingen når hvert enkelt strøk skal males.

Flotte fyllingsdører – slik får du en perfekt finish når du maler.

Se hvordan du får et perfekt resultat når du maler fyllingsdøren. Du skal holde tungen rett i munnen og arbeide effektivt slik at malingen ikke tørker underveis.

Vannbaserte malinger tørker utenfra og inn. Det gjør det vanskelig å få et flott og jevnt resultat uten striper – særlig på en fyllingsdør med mange detaljer og skiftende åreretninger. Men frykt ikke. Her viser en maler hvordan du skal gjøre jobben.

Det er viktig at du jobber rimelig raskt – særlig når du grunner det tørre treet. Det er dessuten en god idé å holde romtemperaturen nede og luftfuktigheten oppe. Det kan gjøres ved at du skrur ned varmen og plasserer noen spann med vann i rommet i forkant.

Du skal male på langs av årene, og det er viktig at du ikke tar pause før hvert strøk er malt ferdig.

Til tredører bør du velge en maling med glans 40 eller mer. Jo høyere glans, desto blankere blir overflaten og desto enklere er den å rengjøre – og tilsvarende mer vanskelig er det å få et pent resultat.

SLIK KLARGJØRES DØREN

1. Når grep og nøkkelskilt er fjernet, stappes det papir i hullene, slik at det ikke trenger støv og maling inn i låsen.

2. Hele døren slipes. Bruk gjerne en plansliper eller en eksentersliper til de store, plane flatene. Bruk slipepapir med korn 120, og slip overflaten helt glatt. Det gir det peneste resultatet.

3. Kanter og profiler håndslipes. Bruk en listestump som slipekloss til kantene på fyllingene, og slipepapir uten kloss til profilene. Fjern støv med støvsuger og en hardt oppvridd, fuktig klut.

4. Hengsler og øvrige metalldeler på døren slipes og males deretter med rustbeskyttende maling.

5. Er det kvister på døren, skal de forsegles med kvistlakk for å hindre harpiks i å slå gjennom malingen. Gi kvistene to strøk med en halvtimes mellomrom.

SLIK MALES DØREN

1. Begynn med å male fyllingene. Første strøk er en grunningsmaling, som dekker godt og tørker raskt. Mal også den avrundede profilen langs kantene.

2. Sørg for å tørke av fortløpende med en bomullsklut, hvis det kommer maling utenfor kantprofilene.

3. Så males de loddrette delingene, deretter de vannrette. Det gjelder hele tiden å holde malingskantene passe våte, slik at malingen flyter sammen.

4. Mal de vannrette rammene utover sammenføyningene til de loddrette, og stryk straks også den loddrette delen.

5. Til slutt males kantene på døren. Mal med en oval pensel i størrelse 45 mm for å oppnå en bra fart på jobben.

6. Når grunningen er tørr, skal det sparkles. Akrylsparkelmasse er enkel å jobbe med og slipe. Dypere skader og sprekker sparkles i flere omganger.

7. Alle sparklinger slipes for hånd, når sparkelmassen er gjennomherdet. Grunningsmalingen slipes også lett på steder der den føles ujevn.

8. Når sluttmalingen skal på, brukes samme fremgangsmåte som med grunningen. Regn med 2-3 strøk med mellomslipinger, slipepapir korn 180.

Tips til store hull

Større hull og sprekker tettes med kjemisk tre. Det kjøpes i et sett med en “tre”-masse og en herder. Når de to delene er blandet, får du en sparkelmasse som herder på cirka 20 minutter. Massen er enkel å slipe og blir like hard som treverket.

Kjemisk tre består av to komponenter, som skal blandes: en større beholder/tube med selve sparkelmassen og en mindre med en herder.

Kjemisk tre består av to komponenter, som skal blandes: en større beholder/tube med selve sparkelmassen og en mindre med en herder.

Viktig!

Når du sliper overflater som skal grunnes, sparkles eller males, skal alt slipestøv fjernes! Ellers setter det seg som små “korn”. Bruk støvsuger eller en myk kost, og vask etter med en hardt oppvridd, fuktig klut.

Se hvordan du maler en fyllingsdør

I filmen under kan du se hvordan man maler en fyllingsdør og lenger nede i artikkelen får du en beskrivelse av hva som foregår i filmen.

Først må døren slipes

Det er mange kanter på den rutete døren her. De stammer fra malertapen, som har adskilt fargene. Alle disse kantene må slipes helt vekk, så det blir en glatt flate å male på.

For å komme godt i bunnen, bruker man en eksentersliper, først med slipepapir korning 80, og til slutt med korning 220, slik at sporene etter det grove slipepapiret slettes. Dørhåndtak og nøkkelhullsbeslag på døren må monteres av.

På den måten unngår man å male over dem, og den nye malingen kommer innunder beslagene, slik at det blir en rett kant. Når alle de store flatene er slipt ned med eksentersliperen, bruker maleren en liten handy deltasliper, som kan komme inn i fyllingene på døren.

Når man benytter slipemaskiner, må man være oppmerksom på at man ikke sliper kantene på fyllingsdøren runde. På de minste kantene bruker man et stykket foldet sandpapir. Har man ikke slipemaskin, kan man gjerne slipe døren med håndkraft.

Etter slipingen løftes døren på høykant, og alt slipestøvet børstes av med en liten kost. Når støvet er børstet av, legges døren ned og tørkes over med en fuktig svamp. Til tross for tørkingen vil det fremdeles være litt sliperester, som tørkes av med håndflaten.

Start med å male i midten

Til første strøk bruker man en heftgrunn av god kvalitet. Heftgrunn har den egenskapen at den dels får sluttmalingen til å hefte bedre, dels vil grunningen dekke så godt at man kan nøye seg med ett lag sluttmaling. Døren bygges opp innenfra, det vil si at man starter med å male i midten av hver fylling og arbeider seg utover.

Det siste som grunnes er derfor de lange, rette kantene rundt døren. Først de på tvers og så de på langs, slik at penselstrøkene følger treets årer. Når døren er grunnet ferdig, må den tørke i ca. 12 timer før arbeidet kan fortsette.

Husk å mellomslipe før sluttmalingen

Maler man utendørs, bør man bære døren inn over natta. Dagen etter må døren mellomslipes med et sandpapir korning 220. Det er nødvendig å mellomslipe for at sluttmalingen skal hefte optimalt til grunnmalingen. Deretter børster man over døren. Man starter også innenfra med sluttmalingen.

Først males kanten opp til fyllingen. Her må man huske å følge treets årer, så det males på langs av treets årer. Det gir det peneste resultat. På fyllingen i midten fordeles malingen på hele flaten før det fordrives, så sporene etter penselen blir usynlige.

Fordrivingen sikrer samtidig at det blir et likt lag maling på flaten. Som det siste males rammen hele veien rundt om døren og forkanten av døren. Så er denne siden ferdig. Den andre siden av døren males på samme måte. Nå er den tidligere så spraglete døren som forvandlet til en ny flott, hvit dør.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Dører