Monter ny dør på en formiddag

Skal du skifte ut en gammel dør med karm? Eller vil du ha en ny dør mellom to rom? Se her hvor enkel monteringen er. Følg anvisningene våre for å feste karmen uten synlige skruehull. Hvis du begynner på morgenen, er du kanskje klar til å lukke døren etter deg før du går til lunsj.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
4.500 kroner

Intro

Uansett om du har laget et hull i veggen fordi du vil ha en dør der, eller du bare vil skifte en ut en gammel dør, så er dette et perfekt gjør det selv-oppdrag. Og det tar ikke lang tid heller, selv om du ikke har gjort det før.

Sørg for å måle opp dørhullet nøye før du bestiller døren. Dørene finnes i standardmål, og du må huske at karmen skal være minst 40 mm mindre i bredden og 20 mm mindre i høyden enn dørhullet, hvis du skal bruke vår metode for å feste karmen. Ta mål flere steder, hullet kan være skjevt. Husk også hvilken vei døren slår, altså om hengslene skal være montert på høyre eller venstre side når du åpner døren mot deg selv.

Du kan eventuelt bestille en vendbar dør, da blir det ikke feil.

Veiledning

01
Montering av karm 5 Trinn

Avhengig av dørfabrikant, får du karmen levert ferdig sammensatt eller i fire deler. Den sammensatte karmen kan du bare sette i gang med å montere - den i fire deler må du først få satt riktig i sammen.

Først må du finne ut på hvilken side dørhengslene skal være, og hvilken vei døren skal åpne. Det gjør du lettest ved å legge de fire delene opp som en ramme på gulvet foran dørhullet, og flytte dem rundt til du ser at de ligger riktig.

Forbor deretter til skruene som skal gå inn i terskelen; den er av hardt tre, og kan lett sprekke når du skrur i den. Monter sammen delene med skruer og uten å lime, da får delene litt å bevege seg på.

1

Dørkarmen monteres først (A). Ofte leveres karmen ferdig montert med døren i. Men hvis du må montere den selv, husk å sette hengslene på den riktige siden.

VIKTIG! Forbor i terskelen, ellers kan det være fare for at den sprekker.

2

Monter mdf-bitene (B) rundt hele karmen. Skjær 11 biter ut av en 19 mm mdf-plate, disse skrur du fast på karmen (A) med 5 x 50 mm skruer. Da har du noe å feste karmen fast med, uten å måtte skru i karmen på den pene siden.

3

Fest karmen i dørhullet. Bank inn en trekile øverst på hengselsiden, slik at karmen ikke velter. Juster med plastbrikker til sidene, og terskelen er i vater.

VIKTIG! Plasser karmen slik at døren er i plan med veggen.

4

Skru fast karmen med to skruer oppe og to nede. Bor først 6 mm hull i mdf-bitene (ikke rett ut for en fuge!). Deretter bores 6 mm hull i veggen. Skru fast (her brukes betongskruer) direkte i veggen.

5

Sett i døren, og slå inn en kile over karmen på den siden låsen er. Juster karmen til det er like mye luft rundt hele veien mellom karm og dør. Skru deretter fast karmen gjennom alle mdf-bitene.

02
Dørlister 8 Trinn

1

Isoler mellom dørkarm (A) og vegg (F). Stapp mineralull (C) godt inn i åpningen mellom karmen og veggen, da unngår du trekk mellom rommene.

TIPS: Det er lettest å bruke en vanlig vinkel til å stappe inn isoleringen med.

2

Merk opp på karmen til dørlistene. Strek opp med en blyant i hjørnene øverst, og ned langs sidene. Her er det merket opp 10 mm fra kanten, slik at dørlistene dekker hullet ut mot veggen.

3

Merk opp på listen (D) der du skal sage. Begynn med å holde listen på plass, og merk opp der du skal sage. Lag deretter en huskestrek som viser hvilken vei vinkelen skal være.

4

Sag listen i 45° etter oppstrekingen. Hvis du har en kapp-/gjærsag, er det enkelt. Hvis ikke må du bruke en fintannet finérsag og en gjærekasse, for å få snittet i riktig vinkel.

5

Spikre dørlistene fast til karmen med 1,6 x 40 mm dykkert, og dor ned spikerhodene. Deretter sparkler du over med finsparkel, slik at hodene ikke synes.

6

Etter at du har montert de loddrette listene, skal overliggeren merkes opp. Legg overliggeren utenpå de loddrette listene, og sett et merke der spissen kommer opp på baksiden.

7

Lim overliggeren fast med trelim, men prøv for å se om den passer nøyaktig først, mens du har mulighet for å finjustere. Spikre fast overliggeren med dykkert - først i endene og så på midten.

8

Rett opp overliggeren, og slå ned en dykkert i toppen av skjøten. På denne måten forsikrer du deg om at den ikke flytter på seg når limet tørker.

03
Utforinger 5 Trinn

Gamle vegger kan variere veldig mye i tykkelse. Det eneste som er sikkert, er at veggtykkelsen stort sett aldri er lik bredden på dørkarmen.

Forskjellen bygger du ut med en utforing, som du lager av en mdf-plate. Hvis karmen har ferdig utfrest spor, kan det være enklest å kjøpe ferdige utforinger som passer i de freste sporene.

Start med å måle avstanden fra hjørnet på veggen og inn til karmen. Ta mål både oppe og nede (på begge sider), for det kan hende at veggen ikke er 100 % loddrett. Overfør målene til en mdf-plate, og sag ut med en håndsirkel-sag, slik at snittet blir pent og rett.

1

Sag ut utforingene (E) med en håndsirkelsag. Her bruker vi en dykksag med føringsskinne - men har du ikke det, kan du sette fast en treplanke på utforingsplaten, og sage etter denne med en vanlig håndsirkelsag.

2

Sett fast utforingen (E) i toppen først. Ha lim på den kanten som skal være inn mot karmen. Skru deretter utforingen fast med 4 x 30 mm skruer, inn i mdf-bitene som holder døren.

3

Fortsett med å montere utforingene i sidene. Du skal lime og skru her også. Husk å tørke av overflødig lim med en fuktig klut med en gang.

4

Legg isolasjon i hulrommet mellom utforing og vegg. Du har riktignok isolert på den andre siden også, men hulrommet kan gi resonans når du lukker igjen døren.

5

Avslutt med å montere dørlister (D), på samme måte som du gjorde på den andre siden av døren. Her var det bare nødvendig å legge listene 5 mm fra kanten, da dekket de hulrommet.

Materialer

 • 1 fyllingsdør, hvitmalt furu
 • 1 dørkarmsett (A), hvitmalt
 • 11 biter (B), 19 mm mdf-plate
 • 10 m dørlister (D), 15 x 95 mm
 • 5 m utforing (E), 16 mm hvit plate

For øvrig:

 • Snekkerlim
 • Mineralull (C)
 • Skruer, 5 x 50 mm og 4 x 30 mm
 • 1,6 x 40 mm dykkert
 • 7,5 x 112 mm betongskruer uten hode
 • Plastbrikker
 • Sparkel og maling

Spesialverktøy

 • Kapp-/gjærsag og håndsirkelsag eller dykksag med føringsskinne

Tidsforbruk

En formiddag, hvis du er erfaren. Hvis ikke må du regne med å bruke dagen.

Pris

Fra 1500 til 4500 kroner, avhengig av dørtype.

Vanskelighetsgrad

Det er ikke noe problem å montere en dør i et eksisterende dørhull, bare du følger våre anvisninger.

Tegning

Slik er dørkarmen konstruert

A: Dørkarm

B: Mdf-biter

C: Isolering

D: Dørlist

E: Utforing

F: Vegg

Karmen (A) sitter fast på mdf-biter (B), som skrus fast til veggen (F)

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Dører