Ny døråpning - helt trygt

Det krever litt mot, hvis du skal slå hull i en vegg for å sette inn en ny dør. Men med litt planlegging og denne beskrivelsen for hånd, kan du trygt sette i gang. Det er ikke vanskelig.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
7.000 kroner

Intro

Det er ikke alltid at en dør sitter akkurat der vi har mest bruk for den. Men det betyr ikke at vi bare må finne oss i at det er slik. Døråpninger kan blendes, og nye dører kan settes inn. Her setter vi en ny dør i en murvegg.

Det krever en forsterkning, slik at mursteinene over døren ikke faller ned. Den tradisjonelle løsningen består av en såkalt teglbjelke. Det er en rekke murstein som er støpt rundt kraftige stålstenger. Men her forlenger vi i stedet en eksisterende 48 x 98 mm bjelke.

Før du gir deg i kast med et prosjekt som dette, skal du selvsagt være fullstendig sikker på at du ikke svekker den bærende konstruksjonen i huset. Mange års erfaring og kunnskap, kombinert med en titt på loftet, fortalte oss at det ikke ville bli problemer med den bærende konstruksjonen i dette tilfellet. Har du ikke tilstrekkelig kunnskap til å vurdere dette selv, må du rådføre deg med en fagmann.

Ellers er det bare å følge denne veiledningen.

Veiledning

01
Forberedelse 4 Trinn

Når du har konsultert en fagmann, og forsikret deg om at det ikke er noe i veien for at du slår hull i veggen, kan du kjøpe materialer og sette i gang.

Du kan velge å legge inn en tegloverligger over dørhullet (se boks på neste oppslag). I vårt tilfelle stakk det ut en trebjelke fra et tilstøtende gjenmurt dørhull over det nye dørhullet. Derfor valgte vi å “forlenge” denne trebjelken med en ny av samme dimensjon.

Første skritt består i å fjerne fotlister, merke opp til døren og fjerne eventuelle ledninger i veggen (etter at elektrikeren har brutt strømmen i dem).

1

Fjern fotlistene med et brekkjern. Hvis tapetet på veggen skal bevares, skal du først skjære med en hobbykniv langs overkanten av listene.

2

Strek opp dørens plassering på veggen. Husk å regne med 5-10 mm sprekk under døren, og 1-1,5 cm sprekker i sidene og over døren, slik at det blir plass til både isolasjon og fuge.

3

Sjekk veggen for ledninger. Med en multisøker kan du merke opp hvor det er kabler, rør, m.v. i veggen. Her fortalte en bryter på veggen oss at det måtte finnes ledninger i den.

4

Når strømmen er koblet fra, kan ledninger og rør hakkes løs og fjernes fra dørhullet uten risiko for at du får støt. Skal du fjerne vannrør, må vannet selvsagt også kobles fra før du setter i gang.

02
Hull til overliggeren 9 Trinn

1

Bank pussen av en rekke murstein (et skift) med en murhammer over dørhullet. Her møter vi bjelkeenden fra et tilstøtende, gjenmurt dørhull.

2

Skjær i de loddrette strekene med en kraftig vinkelsliper med minst 180 mm diamantskjæreskive. Skjær også vannrett i fugene over og under den frilagte rekken murstein over dørhullet.

3

Bor en rekke hull gjennom snittet langs dørhullet - bor i fugene mellom mursteinene. Deretter kan du streke opp dørhullet på den andre siden, og skjære med vinkelsliperen der også.

4

Bank forsiktig løs steinene over dørhullet. Fjern dem stein for stein. Hvis du banker voldsomt, risikerer du at flere stein løsner. Når steinene er ute, skal du rense bunnen på hullet rent for mørtel.

5

Tilpass en 48 x 98 mm bjelkebit. Legg PU-lim på endene, plasser bjelken i sprekken, og skru den fast til den eksisterende bjelken med 5 x 100 mm skruer. La limet tørke en times tid.

6

Bank inn en kile over bjelken. Etter en times tid er limet ekspandert og herdet nok til at du kan banke inn en kile over bjelken. Dermed spenner du bjelken, slik at den senere vil presse oppover.

7

Børst vekk all løs puss. For å sikre vedheftingen av mørtelen, skal hullet være rent. Bruk eventuelt en støvsuger. Med en pensel dyppet i vann fukter du flatene på mursteinene.

8

Legg en klatt med mørtel på et pussebrett. Press det inn i fugen fra begge sider med en smal fugeskje. Evt. løsnede murstein mures også fast igjen. La mørtelen sette seg en times tid.

9

Bank vekk murverket i dørhullet med en slegge. Sørg for å legge en masonittplate eller en kraftig papp på gulvet, slik at du ikke skader det.

03
Døren settes inn 5 Trinn

Når murverket er banket ut og sidene på dørhullet er noenlunde like, kan karmen settes på plass.

Det er enkelt og raskt å sette inn en moderne dør. Den er helt fleksibel, og kan snus som du ønsker.

Her skrur vi fast karmen med skruer som er så stabile at du ikke trenger å ha kiler mellom karmen og murverket. Begynn med å rette opp hengselsiden til karmen, og skru karmsiden fast før du setter i døren. Juster hvis det er nødvendig, og gjenta prosedyren i låssiden. Med fire skruer i hver side, kommer karmen til å sitte solid fast.

1

Pensle alt murverket med en akrylgrunner før du setter inn døren. Da er det forberedt til pussing av veggen etterpå. Du kan enkelt lage en grunning selv, av en del hvitt trelim til ti deler vann.

2

Sett sammen karmen. Den skrus sammen med 4,5 x 70 mm skruer. Husk å forbore i den harde terskelen (bunnstykket), ellers kan den sprekke.

3

Sett karmen i dørhullet. Legg en trekloss under karmen, og hold den fast med en trekile du banker inn i sprekken over karmen i hengselsiden. Rett inn siden, slik at den står nøyaktig i lodd.

4

Skru 7,5 x 112 mm karmankerskruer gjennom karmen og inn i murverket. Du trenger ikke en avstandskloss mellom karmen og muren.

5

Sett døren i karmen. Med kiler justerer du karmen i låsesiden, slik at det er like mye luft hele veien mellom karmen og døren. Sett fast karmen med karm-ankerskruer i låsesiden.

04
Den siste finishen 6 Trinn

Nå handler det bare om kosmetikk. Resultatet skal helst bli slik at det ikke skal synes at det ikke alltid har sittet en dør på plassen. Dette løser du med hjelp av puss og lister.

Når du skal pusse veggen, er det mye enklere å bruke gipsmørtel enn en tradisjonell mørtel. Den henger bedre fast og krymper lite, slik at du kan fylle hull med opp til 5 cm dybde på en gang.

Når pussen er tørr, kan veggen pusses, tapetseres og males, avhengig av hva du ønsker. Skal du pusse hele veggen, eller tapetsere med strie eller tapet, skal du huske grunning først, så limet ikke suges inn i veggen før får opp tapetet.

1

Stapp sprekken mellom karmen og veggen med en isolasjonsstrimmel. Da unngår du trekk mellom rommene. Det lydisolerer også litt.

2

Merk opp listenes plassering på veggen. Mål bredden til listene, og trekk fra 1 cm. Da får du oversikt over hvor mye av veggpussen som blir synlig.

3

Sett opp armeringsnett, slik at pussen sikres mot sprekking. Plast-armeringsnett klippes enkelt til med en saks. Sett det fast med stifter eller pappspiker i fugene mellom steinene.

4

Trekk på gipspuss med et stålbrett. Når det er stivnet litt, kan du glatte etter med brettet. Legg eventuelt på et lag ekstra. Når gipspussen er tørr, slipes den med korn 60.

5

Spikre fast listene til karmen med passende dykkert. Husk å lime hjørneskjøtene på listene.

6

Den ferdige døren gir ekstra lys i stuen.

Materialer

• 1 hvitmalt glassdør
• 1 karmsett, 128 mm
• 1 listesett til døren
• 48 x 98 mm trebjelke
• (Eventuelt en teglbjelke)

Dessuten:
• 4,5 x 70 mm skruer
• 5 x 100 mm skruer
• PU-lim
• Evt. akrylgrunning
• 7,5 x 128 mm karm-ankerskruer
• Isolasjonsstrimmel
• Plastarmeringsnett (f.eks. Skalflex)
• Stifter eller pappspiker
• Gipspuss
• Dykkert

Spesialverktøy

• Vinkelsliper med minst 180 mm diamantskjæreskive
• Fugeskje

Tidsforbruk

Ca 2 dager. Pluss tørketider.

Pris

Cirka 2000 kr med en billig dør, uten herdet glass. Cirka 7000 kr for den viste kvalitetsdøren fra Swedoor med herdet glass.

Vanskelighetsgrad

Du får ingen problemer hvis du følger anvisningene nøye.

Video

VERKTØY: Slik bruker du en stor vinkelsliper

I denne videoen lærer du alt om hvordan du bruker en vinkelsliper med 230 mm store skiver. Den klarer en lang rekke av de samme oppgavene som en mindre modell. Men utstyrt med riktig blad, skjærer den seg enkelt gjennom tykkere emner, for eksempel betongstein.

TEKNIKK: Montering av dørkarm

Med kiler og karmskruer blir karmen helt i vinkel

TEKNIKK: Montering av karmlister

Med dykkert blir hjørneskjøten helt tett

TIPS: Unngå merker fra brekkjernet

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Dører