Slik lapper du et hull i døren

Selv om celledøren kan tåle en del, kan du være uheldig å slå hull i den. Heldigvis er det ganske enkelt å lage en lapp og sparkle opp hullet.

Slik lapper du et hull i døren

Hullet i døren kan enkelt lappes. Men først skal det ødelagte området fjernes.

Intro

Celledøren er, som navnet antyder, bygget opp av en kjerne av bikubelignende celler med to tynne plater rundt. Fordelen er at både pris og vekt holdes nede. Ulempen er at du kan komme i skade for å slå hull i den tynne platen.

Hvis du har det riktige utstyret, er det heldigvis ganske enkelt å lime en lapp på hullets bakside og sparkle det pent opp. Hullet sparkles først med kjemisk tre. Det er en tokomponent masse, som herder steinhardt og solid opp. Straks massen blandes, begynner den å herde – så du må jobbe effektivt. Derfor er du også nødt til å blande og sparkle i to omganger. Det kan dog gjøres med få minutters mellomrom.

Det er en god idé å fjerne den overskytende tokomponente massen før den herder. Da sparer du deg for litt sliping. Til slutt sparkles reparasjonen med en tresparkelmasse, før du sliper og maler.

Dette skal du bruke

Fremgangsmåten er ganske enkel, men reparasjonen krever litt utstyr:

  • Multikutter
  • Hobbykniv
  • Bor-/ skrumaskin
  • Stikksag
  • Slipemaskin
  • Sparkel

Veiledning

1

Skjær vekk den ødelagte delen av døren. Marker en firkant 1 cm utenom hullene. Skjær etter streken med en multikutter. Dørens innmat bak hullet fjernes også. Det gjøres enkelt med en hobbykniv.

2

Skjær ut en lapp med en stikksag. Lappen lages i 3 mm masonitt eller lignende, og skal være 1 cm større enn hullet i døren på alle fire sider – altså 2 cm bredere og høyere.

3

Lag et “nøkkelhull” med bormaskin og stikksag i en hjelpelist. En vanlig sponskrue skrus i lappen for å kunne styre den inne i døren. Hullet i “nøkkelhullet” skal være litt større enn skruehodet.

4

Lappen limes fast på hullets bakside. Hele veien rundt langs kanten av lappen legges det en stripe vanlig trelim. Lappen legges inn i døren, og hjelpelisten gjør det mulig å holde lappen på plass. Hjelpelisten klosses opp, og en kloss eller plastbrikke skrus fast til lappen, slik at den holdes på plass mens limet tørker. Det tar et døgns tid.

5

Sparkle hullet. Først med kjemisk tre i to omganger, og til slutt med tresparkelmasse. Mellom hvert lag rettes massen opp, og overskytende masse fjernes.

6

Slip overflaten. Først med grovt slipepapir, korn 60-80. Til slutt med korn 150, slik at overflaten blir helt glatt. Nå er reparasjonen klar til å bli malt. Du må male hele døren for å få et pent resultat.

Video

HULL I CELLEDØR

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Dører