Slik setter du glass i innerdøren

Er det for mørkt i stuen, er det heldigvis enkelt å endre det. Ved å fjerne fyllingene i døren og erstatte dem med glass, kommer det masse lys inn fra det tilstøtende rommet.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 helg
Pris
700 kroner
Fyllingene er fjernet, og nå kommer det inn masser av lys

Fyllingene er fjernet, og nå kommer det inn masser av lys

Intro

Mange gamle dører er verdt å bevare, og det er ikke noe vanskelig prosjekt å skifte ut de opprinnelige trefyllingene med glass.

Se hvordan du setter glass i døren på en helg

I byggeveiledningen viser vi deg, trinn for trinn, hvordan du fjerner fyllingene i døren og erstatter dem med glass. Du kan se hvordan du:

  • sager ut fyllingene
  • monterer falslister og bunnstykke
  • legger i glass og setter fast de øvrige listene

Veiledning

01
Sag ut fyllingene 3 Trinn

Det er ikke vanskelig å se hva som skal skjæres vekk. Det meste av dørbladet består av fyllinger, og de skal sages ut. Det er klart enklest å gjøre med en dykksag, fordi den, som navnet antyder, kan dykke ned i det emnet den skal sage i. Men du kan også bruke en stikksag eller en vanlig håndsag.

Her bruker vi dykksagen og fører den langs en føringsskinne. Da er vi helt sikre på å sage rett. I hjørnene bruker vi en håndsag, som det er lett å komme til med.

1

Skjær vekk fyllingene. Det er ikke nødvendig å tegne opp - vi legger bare føringsskinnen mot kanten på fyllingen.

2

Sag ut hjørnene. Stopp dykksagen et stykke før hjørnet i både siden og bunnen. De siste centimeterne sages ut med en håndsag. Den er lettere å styre, og det er enklere å se hvor langt det skal sages.

3

Fyllingene fjernes. Når hjørnene er saget løs, kan fyllingen løftes ut. Det kan være en fordel å ha en til å hjelpe med å holde når det siste sages løs. Ellers kan du risikere å rive løs store fliser.

02
Monter falslister og bunnstykke 7 Trinn

Falslistene, som ruten (F) skal legges inn i, består av sidelistene (A) og toppog bunnlistene (B).

Før montering skjærer vi diagonale lister (C) i 45 grader. De legger vi opp, slik at vi kan se hvordan det går opp nede ved bunnen. Som regel vil det være nødvendig å supplere med bunnlister (E). Her skal vi bruke to stk. 35 x 45 mm lister, men det vil variere fra dør til dør. Bunnstykkene er også med på å stabilisere hele dørrammen.

1

Kapp til listene. Sidelistene (A) og listene til topp og bunn (B) kappes til, slik at de passer i døren. Kapp også tre lange diagonallister (C) i 45 grader, og legg dem opp mellom sidelistene (A).

2

Merk opp diagonallisten (C) i bunnen. Vi streker opp på sidelisten (A) i den siden diagonallisten (C) ender. Kapp av det overskytende på sidelisten i 45 grader.

3

Legg på plass den nederste listen (B), og mål opp hvor store bunnstykker (E) som skal monteres. De monteres mellom nederste list (B) og bunnrammen til døren.

4

Bunnstykkene (E) kappes til. Kapp til et eller to emner så de passer i bunnen. Her skal det brukes to.

5

Bunnstykkene (E) monteres. Smør lim på listene, og skru dem fast med kraftige skruer. Sett også i et par skruer fra sidene på dørrammen, så rammen forsterkes. Deretter slipes ramme og lister i nivå.

6

Sidelistene (A) i den ene siden festes til rammen. Bruk trelim, og påfør limet på alle lister rundt det hele. Etterpå slås listene fast med 1,4 x 35 mm dykkert.

7

Treet males. Når sidelister (A), toppog bunnlister (B) og bunnstykket (E) er festet med lim og dykkert/skruer, males alt treverket.

03
Legg i glass, og sett fast øvrige lister 6 Trinn

Vi har montert falslistene (A + B) på den ene siden, og nå snur vi døren, slik at vi kan legge i glassplaten og montere det andre settet falslister (A + B).

Når alt er på plass, skal de diagonale listene (C + D) males i samme farge som det øvrige treverket, og deretter monteres på begge sider.

1

Påfør monteringslim på falslistene (A + B). Legg limet i en smal pølse - helt inn mot kanten av dørrammen.

2

Legg glassplaten (F) i falslistene (A + B), og trykk den godt ned i limet. Forbor med et 2 mm trebor i falslistene (A + B) som skal monteres på den andre siden av glasset.

3

Spikre fast listene (A + B). Vær forsiktig, og legg en klut eller et pappstykke mellom glasset og hammeren.

4

Lim de diagonale listene (C + D) fast på glasset (F). Først settes de tre lange listene (C) fast. Deretter limes de korte stykkene (D) fast.

5

Når limet er herdet, snus døren slik at du kan lime fast enda et sett lister (C + D). De skal ligge akkurat som listene på motsatt side av glasset.

6

Skjøtene lukkes med akrylfugemasse. Vær nøye med å skrape av overskytende fugemasse, og flekkmal eventuelt hvis det er nødvendig. Dermed er døren ferdig.

Materialer

13 x 22 mm lister
• 4 sidelister (A) á 180 cm
• 4 topp- og bunnlister (B) á 61 cm

8 x 33 mm lister
• 6 lange diagonale lister (C)
• 12 korte diagonale lister (D)

35 x 45 mm lister
• 2 bunnstykker (E) á 61 cm

Dessuten
• 4 mm glass, 59,5 x 178 cm (F)
• 1,4 x 35 mm dykkert
• 5 x 100 mm skruer
• Trelim, monteringslim, akrylfugemasse og maling

SPESIALVERKTØY

• Dykksag med føringsskinne

Tidsforbruk

En helg, inkludert tørketid.

Pris

Cirka 700 kroner.

Vanskelighetsgrad

Du skal bruke litt tid på å sikre at listene er montert helt nøyaktig, men det er også det vanskeligste med dette prosjektet.

Tegning

De tverrgående listene (C + D) er både dekorative og bidrar til å holde glasset på plass. Listene monteres på begge sider av glasset (F).

Bunnstykkene (E) består av to lister. Takket være dem kan vi kappe de diagonale listene (C + D) i 45 grader og likevel få dem til å passe.

Glasset skal hvile i midten av de to “rammene” som lages av sidelister (A) og topp- og bunnlister (B).

Video

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

TEKNIKK: Skjæring av glass

En glasskjærer fikser jobben

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Dører