Slipp inn lyset

Setter du inn ei glassrute i ei innvendig dør, oppnår du stor effekt med små midler. Lyset spres, og rommene knyttes sammen uten at kulda og støyen får fritt spill.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dage
Pris
300 kroner

Den hvite malinga binder sammen den gamle døra, de nye rutene og karmen til en harmonisk helhet. Og nå kan familien stenge ute støy og kulde i gangen og likevel få både lys og kontakt gjennom døra.

Intro

Du kan endre et helt hus ved å sette inn ei rute i ei innvendig dør. Når du slipper lys inn i de mørke områdene av et rom, får du rommene til å virke større og mer åpne. Du binder også rommene sammen slik at huset i større grad framstår som en enhet. Dersom det er ei fyllingsdør det er snakk om, er arbeidet ikke så vanskelig.

Her skal vi erstatte ei fylling med klart glass i døra mellom en gang og et stort oppholdsrom. Nå kan døra til den kjølige gangen holdes lukket og slik også dempe støyen fra gata – og likevel la dagslyset slippe inn og lyse opp i de før så mørke krokene. Vi kan også se hvem som kommer på besøk.

Du kan endre et helt hus ved å sette inn ei rute i ei innvendig dør. Når du slipper lys inn i de mørke områdene av et rom, får du rommene til å virke større og mer åpne. Du binder også rommene sammen slik at huset i større grad framstår som en enhet.

Dersom det er ei fyllingsdør det er snakk om, er arbeidet ikke så vanskelig. Her skal vi erstatte ei fylling med klart glass i døra mellom en gang og et stort oppholdsrom.

Nå kan døra til den kjølige gangen holdes lukket og slik også dempe støyen fra gata - og likevel la dagslyset slippe inn og lyse opp i de før så mørke krokene. Vi kan også se hvem som kommer på besøk.

Veiledning

01
Skjær hull i døra 5 Trinn

Fyllingsdøra inviterer nesten til ruta som vi håper vil binde huset bedre sammen.

Det er ramma som bærer døra, og slik gjør det ikke så store forskjell om det er ei treplate eller ei glassrute som sitter i den øverste åpningen.

En ambisiøs snekker ville kanskje ta døra fra hverandre og lagt ruta i de sporene trefyllinga ligger i. Vi velger i stedet å skjære ut både fyllinga og sporene slik at vi får et firkantet hull med rene kanter.

Ideen er så å holde ruta fast i hullet med lister på begge sider. Det er enklere, og det gir oss mulighet for å dele hullet i to mindre åpninger, når det som her er én stor fylling som tas ut.

1

Døra måler vi godt opp for å gjøre arbeidet så enkelt som mulig. Ramma er 35 mm tykk slik at med 3 mm glass er det 16 mm på hver side. Det passer godt: Ei 15 mm kvartstafflist (en rundstokk delt i fire) passer godt med stilen.

2

Vi skjærer ut den øverste fyllinga med stikksag. For å få bladet gjennom døra borer vi et 10 mm hull rett ut for streken vi skal sage etter - men så langt ute at vi ikke ødelegger fyllinga. Det kan jo hende at vi ombestemmer oss en dag!

3

For å få et rent snitt med stikksaga spenner vi, ved hjelp av tvinger, fast ei list på døra til å styre etter. Og vi væpner oss med tålmodighet: Sag med ei fintannet sag uten for stor pendelsvingning og uten å presse saga framover.

4

Og så er det hull igjennom. Vi fjerner fyllinga og nå får vi belønning for vår nøyaktighet med saga: Bladet på stikksaga har fulgt sporet uten å vri seg, og dermed blir det ikke vanskelig å gjøre kantene klar til glass og lister.

5

Med slipemaskin, slipepapir og fil glatter vi kantene. Det er viktig at de blir helt rette i hjørnene, og at kantene er skarpe overalt, ellers er det vanskelige å få listene til å ligge pent og på samme måte hele veien rundt.

02
Sett glass i hullet 8 Trinn

Ei enkel glassrute øverst i fyllingsdøra kan virke litt firkantet. Vi har bestemt oss for å dele hullet i to med to ruter ved siden av hverandre.

Den nye lista må virke som en del av ramma, så vi må på jakt etter noe høvlet tre som i tykkelse og bredde ligner så mye som mulig.

Fordi vi skal skjære til glasset selv, kan vi vente med å ta mål til den ekstra rammelista er på plass. Rutene er ikke særlig store slik at vi bruker 3 mm glass.

Så er det listene som skal holde glasset. Disse skal vi bruke mange av. Vi har derfor kjøpt inn åtte meter. Hvert snitt må skjæres for seg på grunn av vinklene.

1

Den loddrette sprossa mellom de to rutene skal være ca. 75 mm bred og minst 35 mm tykk for å passe inn i ramma. I byggmarkedet finner vi ei justert lekt på 48 x 73 mm som vi høvler til.

2

Når lista er skåret og høvlet til, limes den i endene og settes på plass midt i hullet. Utsettes døra for kulde og fuktighet, bruk da utendørs lim.

3

Den limte midtsprossa sikres med skrå skruer. Vi bruker 4 x 45 mm skruer og borer opp først. Skruene forsenkes helt, ellers får du aldri glasslistene på plass. TIPS: Fest sprossa med ei tvinge mens du borer og skrur, hvis den kan gi seg.

4

Glasset skjæres uten problemer fordi vi har verktøyet i orden. Det avgjørende er å trykke skjæreren hardt ned og trekke den med et fast trykk i en ubrutt bevegelse langs linjalen. Da vil en god glasskjærer etterlate et helt rent riss.

5

Glasset flyttes slik at risset ligger over en skarp kant, og knekkes. Du kan være uheldig slik at det spretter ut små glassplinter i alle retninger. Vernebriller og hansker er derfor nødvendig.

6

Glasslistene stiftes fast på den ene siden av døra så nøyaktig som mulig slik at glasset ikke sprekker når det legges på listene. For at ikke listene skal sprekke, kan du slå spissen av stiftene (40 mm) med et slag med hammeren først.

7

Rutene legges på plass etter at vi har trukket ut en streng silikon eller kitt på listene. Det jevner ut bunnen under rutene under monteringen, og så unngår vi at rutene klirrer når vi bruker døra.

8

Listene på den andre siden stiftes fast, også disse med silikon eller kitt, slik at rutene ligger helt fast. Hodet på stiftene dykkes ned under overflata. TIPS: Spiller barna ball innendørs, så bruk skruer slik at det er lettere å skifte glass!

03
Slip og mal døra 4 Trinn

Etter at vi har satt glass i den nye fyllingsdøra vår, maler vi den også. Det er naturlig av to årsaker. For det første vil det nye treet være forskjellig fra det eldre. For det andre handler hele operasjonen jo blant annet om å skaffe mer lys, og ei hvit dør reflekterer mye mer lys enn ei dør som f.eks. er lutet.

At det også klær døra og trolig har vært snekkerens tanke opprinnelig, gjør det bare mer naturlig å male.

Som ved så mye annet malerarbeid handler det om forarbeidet. Det er den blanke hvite malinga vi drømmer om, men før vi dypper penselen i den, skal det til kvistlakk, grunning, slipe papir, fugemasse og sparkelmasse.

1

Den rengjorte og nyslipte døra males med grunning. Spør gjerne fargehandleren hvilken grunning som er best til malinga.

2

Sprekkene fyller vi med en god, elastisk akrylfugemasse, som bedre enn hard sparkelmasse vil holde ei pen overflate hvis treet senere gir seg.

3

Når vi har trykt massen ned i sprekkene, tørker vi døra med en hardt oppvridd svamp slik at det ikke er igjen noe av den elastiske massen på overflata.

TIPS: En dråpe oppvaskmiddel i vannet er bra - men tørk etter med rent vann.

4

Så sparkler vi over hele døra med sparkelmasse. Her duger det ikke med akrylfuge, for er den god og elastisk, er den vanskelig å slipe! Når sparkelmassen er tørr, slipes døra med fint slipepapir og males to-tre ganger med mellomsliping.

Tegning

Mange muligheter

I denne døra har vi valgt å fj erne den øverste fyllinga, dele hullet opp i to med ei loddrett sprosse som i bredde og tykkelse minner om de andre delene i ramma. Deretter setter vi klart glass inn i hullene og holder glassene på plass med kvartstafflister. Men vi kunne også ha valgt andre alternativer.

Alt etter hva stilen på døra legger opp til, kan du utstyre døra med flere eller færre ruter med tilsvarende eller tynnere sprosser.

Og du kan velge å sette inn matt, farget eller mønstret glass dersom du gjerne vil ha lyset inn gjennom døra, men ikke er interessert i at vi kan se fra det ene rommet til det andre.

Mange muligheter

Video

TEKNIKK: Skjæring av glass

En glasskjærer fikser jobben

VERKTØY: Slik bruker du stikksagen

I denne videoen lærer du alt om om stikksagens muligheter, sagblad og funksjoner. Med riktig innstilling, kan sagen klare nesten alle oppgaver: kurvede snitt, rette snitt, vinklede snitt og raske, grove snitt. Og med riktig sagblad kan du sage i både tre, plast, metall og sårbare overflater.

VERKTØY: Slik bruker du el-høvelen

I denne videoen lærer du hvordan du bruker el-høvelen til å omdanne uhøvlede bord og annet grovt tre, til fine, glatte materialer. Høvelen kan stilles inn miliimeternøyaktig, slik at det blir enkelt å oppnå perfekt snekkerfinish.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Dører