Sett en glassdør i veggen

Når du forvandler et mørkt rom til en lys stue med tilgang til hagen, er gevinsten verdt prisen mange ganger.

Intro

Få av de mer overkommelige prosjektene forandrer et hus så markant og for alltid, som når du åpner opp en mørk vegg og setter inn et stort vindusparti i stedet.

Lyset strømmer inn i stua og gjør den lysere, du får utsikten til hagen brakt helt inn i huset, og du skaper en direkte tilgang ut til hagen. Utgiftene til materialer i dette tilfellet er nesten 20.000 kroner, og jobben tar en liten uke – etterpå er huset plutselig mye mer verdt.

Det er et stort inngrep, og før du bestiller døren og lager hull, bør du rådføre deg med en arkitekt, for å forvisse deg om at det du gjør blir både pent, holdbart og lovlig.

Veiledning

01
Lag hullet i innerveggen 5 Trinn

I stedet for straks å skjære gjennom hele veggen der glassdøren skal sitte, lager vi først hullet i den innvendige gipsveggen. Det gir oss muligheten til å forsterke den øverste delen av den tunge ytterveggen på innsiden, før vi lager det store hullet i den.

Vi fjerner litt mer av gipsveggen enn døren er bred - ut til første stender som blir igjen på hver side. Da blir det enklere å tilpasse døren.

1

Vi borer gjennom veggen der hjørnene på dørhullet skal være. Sørg for å holde boret vinkelrett på veggen. Hullet i murveggen skal være 2,5-3 cm høyere og bredere enn karmen rundt døren.

2

På innsiden finner vi den første stenderen på begge sider av dørhullet, som vi har tegnet opp ut fra hullene fra utsiden. Du finner stenderne med en detektor, eller ved å sage fra hullene og ut til siden.

3

Gipsen kuttes midt over stolpen. Øverst skjærer vi helt opp mot taket. Vil du bevare taklistene, kan du skære lenger ned, men lag minst 15 cm avstand ned til dørhullet.

4

Bryt vekk gipsen. Lag eventuelt noen spor rett ved siden av skruene. Da er de enklere å bryte løs. Er det flere lag gips, kan du fjerne de synlige skruene i neste lag, og gjenta prosessen med å bryte løs.

5

Når gipsen er borte, ryddes resten; dampsperren, isolasjonen og stålstenderne. Skinnen på gulvet lar vi sitte, til vi har satt fast den nye karmen og skal lage lysåpningen.

02
Forsterk ytterveggen 3 Trinn

Før du lager hull i en murvegg, skal du spørre en byggingeniør om råd. Hvis murveggen på noe vis griper inn i den bærende konstruksjonen, skal stedet understøttes og forsterkes etter hans anvisninger.

Denne veggen bærer bare seg selv, men for å sikre at den ikke faller sammen, legger vi inn et vinkeljern i et spor 5 cm over hullet.

1

Vi borer et hull for hver 60 cm i den ene siden på vinkeljernet. Da kan vi skru det fast etter at det er lagt på plass. Vinkeljernet skal stikke 15­20 cm ut til begge sider.

2

Vi lager et 5 mm bredt og 45 mm dypt spor på inn­ siden av murveggen, 5 cm over overkanten til hullet. Vi bruker et diamantblad på multikutteren. Du kan også bruke vinkelsliper, men det støver voldsomt.

3

Vinkeljernet legges plass i sporet. Fliken med hullene skal vende oppover. Vinkelen spennes fast til veggen gjennom hullene med betongskruer.

03
Lag hull i ytterveggen 5 Trinn

Mål en ekstra gang, og bor igjen hull gjennom veggen alle fire hjørnene. Da kan du skjære helt nøyaktig på utsiden, etter det hullet du har laget på innsiden.

Dette er en porebetong-vegg med steinkledning. I første omgang skjærer vi fra utsiden, for å unngå at bladet slår av steinkledningen

Så er det hull gjennom, og lyset strømmer inn - sammen med masse stein og støv.

1

Det ytterste laget med stein skjæres gjennom med en diamantskive på en stor vinkelsliper. Det støver mye, så dekk til busker og plen, og husk hørselvern, maske og briller.

2

Vi utvider sporet i et hjørne med en meisel. Det lager plass til å stikke inn bladet på bajonettsagen, slik at den kan skjære et dypere spor.

3

Så bruker vi bajonett­ sagen til snittet. Finner du et tilstrekkelig langt blad av hardmetall, slik at du kan skjære helt gjennom, er det lettest å holde retningen. Pass på at bladet ikke bøyer seg.

4

Skjær det siste laget fra innsiden, hvis bajonett­ sagen ikke kan rekke helt gjennom veggen utenfra. Blir det problemer, kan du løsne et par blokker og lage et nytt spor.

5

Veggen rives ned i mindre deler. Det går greit å slå og sage den istykker. TIPS: Hold materialene klart adskilt fra starten, slik at det er enkelt å sortere dem hos gjenvinningen senere.

04
Sett døren inn i hullet 7 Trinn

Den nye skyvedøren er 240 cm bred og cirka 200 cm høy. Den kan ikke tas fra hverandre, og det krever tre mann for at den skal settes ordentlig på plass.

Men først har vi med en rekke oppklossinger sikret at den straks vil stå vannrett i ønsket høyde.

Vi sørger også for at den ikke faller inn i huset mens vi løfter den inn i hullet.

Det store øyeblikket, da glassdørene løftes på plass, krever ekstra mannskap.

1

Vi spenner opp et bakstopp for å sikre at den store døren ikke kan falle inn i huset. Stoppet består av en lekt i topp og bunn, og et par lekter som vi kiler mellom dem og setter fast.

2

Bunnen på dørhullet gøres klart til å motta døren med 15 mm høye klosser for hver 50 cm. Høyden justerer vi med murpapp til de er vannrette og får akkurat samme høyde.

3

Døren løftes inn. Det må et par ekstra mann til når den 130 kg tunge døren skal på plass. Bunnstykket settes inn på klossene, og døren vippes forsiktig på plass mot lektene.

4

Vi skrur fast et par klosser i falsen. De skal sikre at døren ikke kan velte ut av hullet mens vi justerer den på plass og setter den fast på ordentlig.

5

Sørg for at bunnstykket er helt i vater. Juster med stykker av murpapp, hvis det er nødvendig. Sett deretter en kloss eller en kile i begge sider av bunnkarmen, så den er sentrert i hullet og ikke kan bevege seg.

6

Karmen rettes inn så sidene står helt loddrett og vinkelrett på bunnen. Juster i med kiler eller oppblåsbare winbags i sidene. Sjekk også at døren kan åpnes og lukkes, før de store skruene finnes frem.

7

Skru fast karmen. Ofte er det forborede hull i karmen. Hvis ikke borer du 3-4 hull i begge sider. Forbor i murverket, og skru fast karmen med lange karmskruer som passer til murverket.

05
Lag lysåpning av gips 10 Trinn

Nå skal innerveggen bygges opp igjen, og føres inn i lysåp-ningen, som bygges opp med et enkelt lag gipsplater.

Stålskjelettet får en stender i hver side av lysåpnin-gen, og en tilsvarende vannrett veggskinne i overkanten.

Forbindelsen til karmen er en smal U-skinne, som en gipsplate passer inn i. Den settes på forsiden av karmen.

1

Sett U-skinner på sidene og overstykket langs ytterkanten på dørkarmen. Siden med hull vendes inn mot døren. Stikk skruen i et hull når platen er satt i skinnen, og skru den fast i stålet bak gipsen.

2

Nå skal bunnskinnen klippes av, der den loddrette stolpen i hjørnet av lysåpningen skal stå. Det er vinkelrett ut for U-skinnen vi satte på karmen. Vi stikker en platebit inn i skinnen, og retter inn etter en vinkel.

3

I begge sider vris en ny stender inn mellom skinnen i taket og på gulvet. Ryggen på stolpen vendes mot døren i begge sider, slik at det er noe å skru fast gipsplatene i på begge sider av hjørnet.

4

Stolpene settes sammen med bunnskinnen. Igjen justerer vi vinkelen fra U-skinnen nøyaktig til med en platebit i skinnen. Stolpen festes med en fiksertang eller med en stål til stål skjøteskrue.

5

Mål opp til skinnen som skal ligge vannrett over hullet og bære gipsveggen og lysåpningen over døren. Overliggeren klippes så lang at den kan rekke godt over stolpen i begge sider.

6

Overliggeren settes fast. Den klippes til litt lang, slik at den i begge sider kan skyves inn over stolpene. Sideflikene lar du stå, og bunnen klippes til så den kan bøyes opp langs stolpen. Deretter skrus den fast.

7

Korte stendere settes inn mellom overliggeren og den eksisterende skinnen i taket. Stenderne settes for hver 45 cm, i samme avstand som de bevarte stenderne, slik at det passer med gipsplatebredden.

8

Strimler av båndstål skrus inn der det ikke er understøtting for de nye platene ved overgangen til gamle. Her blir det øverst, der vi bevarte taklistene og litt gipsplate. Fyll skjelettet med isolasjon.

9

Så lukkes lysåpningen med gipsplater i biter som går 12 mm utenfor hjørnestolpen. Dampsperrefolie klemmes fast i U-skinnen og folien til den gamle sperren. Veggen dekkes med gips, sparkles og males.

10

Når du først har laget skjelettet rundt lysåpningen ferdig, og skrudd fast gipsplatene i både U-skinnene, hjørnestolper og overligger, er det ren rutine å lage resten av gipsveggen.

06
Før gulvet ut til terskelen 8 Trinn

Når den innvendige veggen er kledd med gips og blitt malt, mangler vi bare gulvet og fotlister på veggen på innsiden. I stedet for å rote med et ekstra gulvbord, “utvider” vi dørterskelen med et bord som passer i type og farge.

Utvendig gjenstår det å lukke fugen mellom veggen og karmen, samt å pusse snittet i porebetongen pent.

1

Vi tilpasser et bord som i farge passer godt til terskelen. I lengden tilpasses det til lys-åpningen. I bredden skjærer vi det til, slik at litt over halvparten hviler på gulvbordene.

2

Bordet skrus fast i gulvet, og skruene dekkes med propper. Du kan kjøpe propper, men penest er det å bore dem ut av samme bord med et proppbor. Ytterkanten av gulvet slipes i plan først.

3

Avslutt med fotlister. Enten nye, eller ved å tilpasse og gjenbruke de gamle. Listene tilpasses til overgangen mot terskelen. Sprekken mot veggen fuges med akrylmasse.

4

Fugene fylles med mineralull. Pass på at du ikke trykker luften ut av ullen. Isolasjonen legges like langt tilbake som fugen er bred.

5

Bland pussmørtel i et spann med blandevisp på en kraftig bormaskin. Bruk en ferdigblandet pussmørtel, og følg anvisningen på posen. Ha vann i spannet først, og hell i pulveret etterpå.

6

Trekk et lag mørtel på falsen med stålbrettet eller murskjeen helt inn til ullen. Når mørtelen har satt seg slik at du ikke lenger kan trykke en finger inn i den, glattes den forsiktig med et fuktig filsebrett.

7

Fugen lukkes også med mørtel. Her bruker vi en murmørtel som er forsterket med fiber. Mørtelen trykkes inn i fugen med en fugeskje, slik at den havner cirka 1 mm innenfor kanten på karmen.

8

Alt er ferdig innvendig. Nå mangler vi bare å fuge rundt den nye døren, og pusse der vi har skåret i veggen.

Materialer

45 mm bunnskinne i stål
• 1 overligger, 250 cm

45 mm stendere i stål
• 2 stolper à 337 cm
• 6 stolper à 40 cm

Gipsplater 90 x 240 cm
• 5 plater til å kle veggen
• 1 plate til lysåpningen

50 x 50 x 5 mm vinkeljern
• 1 understøtting, 300 cm

Dessuten:
• 1 skyvedør 240 x 202 cm
• Karmskruer (152 mm)
• Dampsperre med teip og lim
• Akrylfuge
• Båndstål
• Gipsskruer
• Skruer til stål mot stål
• Betongskruer
• Gipssparkelmasse
• Pussmørtel
• Murmørtel
• Fiber til forsterkning av mørtel

Spesialverktøy

• Langt vater
• Multikutter
• Stor vinkelsliper
• Bajonettsag
• Kiler/winbags
• Platesaks
• Fiksertang
• Murskje og fugeskje
• Stålbrett og filsebrett
• Proppborsett

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Dører