Rett opp døren

Med tiden vil de fleste dører begynne å henge og bli stadig vanskeligere å åpne og lukke. Tømreren vil her vise hvordan man retter opp en dør.

Tømreren måler først hvor stort problemet er. Her er det 8 mm luft på den ene siden, mens det på den andre siden er bare 4 mm. Døren henger altså en smule på høyre side.I mange tilfeller skyldes skjevheten løse hengsler, så tømreren starter alltid med å stramme skruene i hengslet.

Hvis det som her sitter litt maling i skruesporet, kan det lett fjernes ved hjelp av skrutrekkeren.skruen strammes med en stor skrutrekker. Når det ikke er mulig å stramme skruen mer, har tømreren her et lite knep.

Med den ene hånden dreier han, samtidig som han slår på skrutrekkeren med en hammer. Dette gjør at man kan dreie skruen en ekstra halv omgang. Tømreren strammer alle skruene på samme måte. Først oppe og så nede.Så skal skruene på selve døren strammes.

Deretter sjekker tømreren om strammingen har løst problemet. Her kan vi se at det fortsatt er 4 mm på den ene siden og 6 mm på den andre. Selv om døren er blitt rettet litt opp, mangler det fremdeles noe før den er rett.

For å rette døren helt opp det siste stykket, bruker vi her et hengseljern. Hengseljernet settes ned over den øverste delen av hengslet, og tømreren presser så jernet inn mot døren.

Deretter vendes jernet og settes på den nederste delen. Her drar tømreren i stedet for å presse. På ny sjekker han avstanden mellom døren og karmen, og nå er det 4 mm på begge sider. Nå kan døren lett åpnes og lukkes uten at den er nær karmen.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Dører