Hvordan reparerer jeg sprekker i sålbenkene?

Problem:

Skifersålbenken under vinduene våre har sprukket et par steder. Hvordan kan jeg reparere dette?

Løsning:

Skiferplater kan ikke repareres. Hvis du ikke vil skifte dem ut, kan du i stedet klippe til en 0,6-0,7 mm tykk sinkplate, slik at den passer utover kanten på den gamle sålbenken. Den skal slutte tett mot vinduskarmen, men gå utover kanten og stikke 5 mm lenger ned. Lim fast sinken med et par striper silikon, og legg en ny mørtelfuge i endene.

Akkurat nå leser andre ...