Mål opp riktig til nye vinduer

Noen ganger går det galt når det skal måles opp til nye vinduer. Følg med når vi viser deg hvordan du gjør det riktig, slik at du unngår feilbestillinger og ekstrautgifter.

Fugen, eller rettere sagt den glemte fugen, er en av årsakene til at enkelte vinduer og dører som bestilles hos vindusprodusentene ikke passer i hullene de er bestilt til. Slurv, feilmålinger og uklare bestillinger står også for en del av feilene. Gjør du din del av jobben riktig, selve oppmålingen, så har du ditt på det tørre hvis andre gjør feil underveis. Derfor: mål opp nøye, husk en fuge i begge sider, samt i topp og bunn. Vær også klar over at det er vanlig å trekke fra fugen på vinduer med standardmål.

Se over nøye når du har bestilt vinduene og får ordre bekreftelsen. Foreta deretter en siste sjekk når vinduene ankommer - før du pakker dem ut, og før du fjerner det gamle vinduet. Her viser en håndverker hvordan det gjøres i et hus med murvegger.

Slik måler du riktig

1

Dette skal vi unngå: Det er ingen fuge rundt det gamle vinduet. Det er sannsynligvis oppmålingen som er blitt feil. Deretter er vinduet bare satt i uten fuge.

2

Du trenger disse målene: Høyden (H) fra vinduets underside til overliggeren, minus fuge (2,5 cm). Bredden (B) fra murstein til murstein, minus fuge (2,5 cm). I tillegg til dybden på karmen.

3

Ta målet B nederst, på midten og øverst. Mål fra murstein til murstein, og trekk fra 25 mm (bredden på to fuger). Dermed har du breddemålet B.

4

Sjekk at falsen, her selve veggen, er i lodd. Hvis den er veldig ute av lodd, må du justere på fugebredden. Men den skal ikke være smalere enn 8-9 mm noe sted. Nå er du klar til å måle høyden H.

5

Mål fra veggen over vinduet og én meter ned. Sett en strek på én meter. Da blir det lettere å måle nøyaktig etterpå.

6

Vær oppmerksom på sålbenken. På dette gamle vinduet går sålbenken opp i en not. På det nye skal det i stedet være en fuge mellom vindu og sålbenk.

7

Mål fra sålbenkens overkant til én-meter-markeringen. Legg til én meter på målet, og trekk fra to fugebredder (2,5 cm). Det er målet H.

8

Mål karmdybden. De fleste karmer er som standard 92-98 mm. Eldre karmer kan være bredere enn dette. Det må du i så fall ta hensyn til når kjøper utforinger.

9

Når du får ordrebekreftelsen, ser du over alle mål og måler opp enda en gang. Da har du gjort det du kan - til vinduene dukker opp, og du kontrollmåler dem før du setter dem inn.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Vinduer