Perfekt tilpassing av vinduskarmen

Det er lett å skifte vindusplaten – den vi gjerne kaller vinduskarmen. Men bare når du vet hva du skal gjøre, for det er mye som kan gå galt.

Intro

Det ville vært helt enkelt å sette inn en ny vinduskarm under det nye vinduet, hvis alle linjer var rette, alle vinkler rette, og alle flater vannrette og loddrette.

Men slik er det ingen hus som er. Derfor får du et lynkurs til hvordan du erstatter en gammel karm med en ny. Og du lærer ikke bare hvordan du får den nye platen skåret så den passer perfekt i det skjeve hullet. Du lærer også å gjøre det så du beskytter de sårbare pussede og malte sidene i lysåpningen, slik at du sparer tid og jobb.

Vi gir den nye karmen (som faktisk heter vindusplate, for karmen er den faste rammen rundt vinduet) 6 cm utstikk i sidene og ut over veggen. Dette kan naturligvis være både mer og mindre.

Veiledning

01
Lag plass 3 Trinn

Fjern den gamle uten å skade noe

Du sparer deg selv for problemer og arbeid ved å være skånsom når du fjerner den gamle vindusplaten. Med litt flid (og flaks) står puss og tapeter uskadd, klart til å ta mot den nye vindusplaten. Går det galt, kan det bli vanskelig å lage en pen overgang, og i verste fall blir det først pent når du pusser opp hele lysåpningen på nytt.

1

Skjær løs kantene. Vindusplaten går gjerne litt inn i pusslaget, hvis du har murvegger. For ikke å ødelegge det, skjærer du løs kanten. Også en malt eller fuget overgang er det viktig å skjære løs.

2

Skjær platen i mindre 2 biter. Hvis ikke den gamle platen løsner, deler du den med et skrått snitt. Da kan du lirke ut den ene delen først, uten å skade pussen. Bruk en stikksag eller en multikutter.

3

Trekk og vri forsiktig 3 løs de to delene. Er platen spikret, er du ofte nødt til å dele den i flere biter. Rengjør grundig, slik at lim og fuge masser har muligheten til å få en god vedheft.

02
Mål opp riktig 3 Trinn

Ta høyde for alle skjevhetene

Når du måler opp til den nye vindusplaten, kan du trygt gå ut fra at alle vinkler i hullet er skjeve, særlig om lysåpnin-gen er pusset. Derfor måler og tegner du opp fra et punkt på bunnkarmen som tilsvarer kanten på den nye platen.

Velg først hvor langt platen skal gå ut over veggen og i sidene. Her legger vi til 6 cm i sidene og dybden.

1

Ut fra punktet X på bunnkarmen, måler du vinkelrett ut til Y. Legg til det du vil at platen skal stikke utenfor veggen (vi legger til 6 cm), når du streker opp bredden på den nye platen.

2

Bredden på hullet ved bunnkarmen måler du i to omganger, til hver side fra punktet Z inn til punktet X. Tommestokken støtes mot lysåpningen, og du avleser målet ved X.

3

Husk utstikk i sidene. Bredden ved veggen måler du inn til punktet Y. Før du setter punktene V på platen, skal du måle avstanden inn til Z i hver side - og legge til utstikket på den nye platen.

03
Ny plate 5 Trinn

Sag ut med presise skjeve snitt

Selv om sidene i vindushullet er skjeve, er det viktig å få overført målene nøyaktig til den nye platen, og lagt snittene riktig, slik at alle overganger blir helt perfekte.

Det letteste er å kappe til platen i dybden først. Er platen spesielt laget for å være vindusplate eller utforing, har den en fals i bakkant som du beholder - ellers kan du bevare den ferdige forkanten.

Det synlige snittet i enden av platen sager vi for hånd med en fintannet sag.

1

Platen skjæres til i dybden. Husk å regne inn utstikket. Det er enklest å skjære med en sag med førings skinne som her, men du kan fint bruke en vanlig sirkelsag, som du fører langs et rett anlegg.

2

Dra en strek vinkelrett over platen, som de øvrige snittene måles ut fra. Det er den streken som på skissen forbinder X og Y. Sett den evt. så du slipper å sage i den ene siden.

3

Strek opp alle snittene. Med utgangspunkt i tverrstreken, måler du fra X til Z begge sider - og tilsvarende med alle de øvrige punktene - og streker opp snittene.

4

Skjær til sidene. Hakkene sages ut med en stikksag, mens lengden sages ut med en fintannet sag, så snittet blir så rent som mulig. Husk en loddrett strek å styre etter.

5

Alle synlige kanter rundes lett med fint slipepapir, korn 120. Skarpe kanter er ikke bare harde å butte låret mot, de er også sårbare og vanskelige å male.

04
Fals i bakkant 3 Trinn

Gi vindusplaten en tynnere kant

Vindusplaten er normalt for tykk til at du uten videre kan sette den fast på bunnkarmen. Uansett om karmen har en not som platen stikkes inn i, eller om du lager et underlag til den, går du ut fra at den er 10 mm tykk i bakkant.

Ferdige utforinger har slike kanter. Har du en annen plate, freser du som her en fals på undersiden.

1

Klargjør overfresen med et 12 mm notstål. Dybden justerer du så det blir en 10 mm tykk bakkant. Parallell­ anlegget justeres så falsen blir 20­25 mm bred.

2

Lag først en prøve, så du kan sjekke at den nye kanten blir 10 mm tykk.

VIKTIG! Ledningen skal alltid være dratt ut fra kontakten når du justerer overfresen.

3

Falsen freses i et par omganger, hver gang dypere, slik at stålet jobber jevnt.

TIPS: Spenn fast platen på en masonittplate som beskyttelse, så oversiden ikke ripes opp.

05
Bærelisten 3 Trinn

Anlegget til vindusplaten

1

Vi streker opp der listen skal sitte når den nye platen ligger på plass - og platen er 10 mm tykk i bakkant. Legg til 4 mm, slik at du kan justere for skjevheter.

2

Bærelisten klargjøres. Sjekk at det er plass til den i dybden. Forbor til skruer med et 4 mm bor, 1 cm fra overkanten for hver 30 cm. Legg også en stripe med lim på skjøteflaten.

3

Skru fast bærelisten på bunnkarmen. Bruk f.eks. 4 x 50 mm skruer. Selv om du på grunn av plassen ofte må ha skrumaskinen litt på skrå, går det lett når du har forboret.

06
Monteringen 6 Trinn

Vindusplaten limes og fuges fast

Du skal ikke ha hull etter skruer i den nye vindusplaten. Derfor limer og fuger du den fast, når den er helt på plass.

For å kunne ta høyde for små skjevheter har du jo satt bærelisten så platen kan løftes litt i fronten. Det gir også plass til en fugemasse, som dels tetter sprekken, og dels binder platen til veggen.

1

Legg isolasjon i murverket, så rommet under platen blir fylt helt opp. Fei og støvsug grundig inn mot rommet, der limfugene helst skal ha godt feste i murverket.

2

Legg lim på bærelisten, der platen skal ligge. Er det en vindusplate tett mot en vannkran, legger du en tynn stripe klar silikon på karmen. Da tetter du mot vann.

3

Vindusplaten leggesinn med den ene side litt løftet, slik at den glir inn uten å skade pussen. Det siste stykket trykkes den ned på plass, og slås forsiktig inn i spenn.

4

Platen løftes vannrett opp og understøttes med avstandsklosser. Legg dem så langt inn, at du kan fuge etterpå uten at de stikker frem.

5

Lukk fugen med en klebende fugemasse som kan overmales. Lukk alle fuger. Masker med teip på oversiden, så du ikke kliner på den nye platen.

6

Dermed er den nye vindusplaten på plass. Mal overgangene forsiktig. Da slipper du å male hele veggen.

Materialer

• En plate, evt. med fals i bakkant.
• En list, f.eks. 15 x 21 mm
• Avstandsklosser (f.eks. plastklosser)
• Trelim
• Skruer til tre, 4 x 40 mm
• Evt. litt mineralull
• Malbar fugemasse (f.eks. akryl)

Verktøy

Stikksag, sirkel-/dykksag og multikutter

Tidsforbruk

4-6 timer, alt etter tilpassingsbehov

Pris

3-400 kroner

Tegning

Hullet i veggen måles riktig opp med denne teknikken. Hvert mål overføres til en skisse, og ut fra skissen streker du opp en ny plate.

➊ Marker et punkt X, omtrent midt på bunnkarmen. ➋ Mål veggdybden vinkelrett ut fra X til Y. ➌➍ Mål fra X, ut til hullets to innvendige hjørner Z. ➎➏ Mål fra Y, ut til hullets to utvendige hjørner V. ➐ Mål falsen i begge sider, og rett inn V etter dybden i hver side. ➑ Når du streker opp den nye platen, trekker du tilsvarende en vinkelrett strek gjennom X og Y, som de øvrige punktene måles ut fra. Husk å legge til utstikk (her 6 cm) i sidene og i dybden, og det stykket platen kan skyves inn under pussen med, før du streker opp snittene.

Har ikke bunnkarmen en not vindusplaten kan sitte i, gir du den en bærelist.

Bærelisten plasseres så den nye platen ligger på veggen - med plass til litt justering.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Vinduer