Slik får du mer lys i stuen

Det er ganske vilt hvor stor forskjell det gjør på et hus å tilføre et par ekstra vinduer. Denne kjedelige, grå endeveggen ble lettere og mer levende å se på, samtidig som stuen fikk et fantastisk lysinnfall. Resultatet er verdt alt arbeidet.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 helger
Pris
25.000 kroner

Intro

Åfå hagen lenger “inn i stuen” sammen med en masse lys, er en drøm for de fleste av oss her på nordlige breddegrader. Og med store vinduspartier fra gulv til tak kan du komme langt.

Her kan du se hvordan vi monterer to vinduer på henholdsvis 70 x 210 cm og 120 x 210 cm. Det var den beste løsningen til dette huset, der det allerede var en terrassedør med tilgang til hagen - ellers ville vi ha valgt en dør og et vindu i stedet.

Monteringsarbeidet kan du klare på et par helger, hvis du allierer deg med en hjelper til det tunge arbeidet.

Resultatet snakker for seg selv. Det er kommet masser av lys inn i stuen, og utvendig er den kjedelige, grå veggen nå brutt av to store glassflater.

Før du setter i gang

Vent med å lage hullet i veggen til vinduene er levert.
Det skal være cirka 1,5 cm luft rundt vinduene, og det er ergerlig å få levert vinduer som er 1 cm for brede eller 5 cm for smale. Mål derfor opp, og bestill først. Vær for øvrig oppmerksom på at det kan være lang leveringstid.

Fjern kledningen på innerveggen før du måler opp
Da ser du hvor stenderne i veggen er plassert. Hvis de står med en relativt stor avstand, kan du med fordel sette vinduene mellom dem. Da slipper du å bygge om hele veggen.

Sjekk om veggen er bærende
Hvis den er det, skal det den bærer understøttes forsvarlig før du lager hull i veggen. Før vinduene monteres, skal det også mures inn en forsterkende overligger, som leder belastningen vekk fra vinduene og ned i veggene på sidene.

HUSK! Er du det minste i tvil, skal du få en ingeniør eller en annen byggfagmann til å hjelpe deg. Du kan riksikere at forsikringen din ikke dekker eventuelle feil, hvis du ikke er kyndig nok i det du gjør.

Veiledning

01
Plassering og størrelse 3 Trinn

Dette huset er et murhus, med en skallmur ytterst og et treskjelett kledd med gipsplater på innsiden.

Veggen er ikke bærende, så vi slipper å understøtte og mure inn en overligger, og kan nøye oss med å sage ut i gipsveggen for å klarlegge nøyaktig hvor stenderne befinner seg.

Heldigvis er avstanden mellom stenderne så stor, at det ikke er behov for å gjøre om mye på trekonstruksjonen.

1

Maskeringsteip er perfekt når du vil merke opp på en vegg. I stedet for tusj, markerer vi vinduene på veggen med teip. Det er mye lettere å jobbe med, og teipen kan flyttes rundt på.

2

Bor hull gjennom veggen utenfra, slik at du kan se hvor høyt opp vinduene maksimalt kan gå. Bruk et 50 cm langt søkebor. Det skal også brukes senere, når det skal sages hull i veggen.

3

Innerveggen er fjernet der vinduene skal være. Gipsplatene er lette å skjære i med en hobbykniv. Unngå å bruke en stikksag. Den kan komme til å skjære i stykker skjulte tekniske installasjoner i veggene.

02
Utskjæring av hull 6 Trinn

Det er voldsomt støvete å sage i murstein (og betong). Vil du redusere støvet, kan du leie en betongsag, som tilfører vann som binder støvet.

Du kan også med fordel bruke et så stort blad på betongsagen, at du sager tvers gjennom veggen i én operasjon. Her måtte vi fjerne den siste centimeteren murverk med bajonettsagen og et spesialsagblad.

Sørg for å dekke til godt innendørs. Støvet finner frem overalt i de andre rommene i huset.

1

Plasseringen til vindushullene merkes opp fra innsiden. Bor med søkeboret fra innsiden og ut i hjørnene av vindushullene. Husk å legge til 3 cm i høyde og bredde, slik at det er 1,5 cm fuge hele veien rundt.

2

Hullene sages. Med en stor betongsag med diamantblad er det rimelig enkelt å sage ut hullene. Strek opp fra markeringshull til markeringshull, og sag ut 5-6 mm dype spor langs strekene.

3

Følg sporene og sag gjennom. Hvis sagbladet går helt gjennom, så sag bare løs en tredjedel om gangen. Da unngår du at alt raser ut i hodet på deg. Sag ut og fjern steinene, og fortsett med neste tredjedel.

4

Her sager vi etter med bajonettsagen, ettersom sagbladet på betongsagen ikke kunne rekke hele veien gjennom. Også her sager vi løs bare litt om gangen.

5

Det første hullet er klart. Hullet er saget ut og mursteinene fjernet. Den mørke veggen er blitt rød av murstøv. Det kunne vi ha unngått med en sag med vannskylling.

6

Kantene rettes opp. Først “knekkes” de skarpe mursteinskantene med en murstein, som trekkes opp og ned på kantene. Deretter pusses sider, topp og bunn med en pussmørtel. Det er mye lettere å gjøre det før vinduene settes inn, og mørtelen er herdet dagen etter.

Kantene pusses slik at de er snorrette og eventuelle sagspor dekkes. Bunnen pusses så den skråner lett utover.

03
Montering av vinduer 5 Trinn

Det er nødvendig å være to personer når vinduene skal løftes på plass. 3-lags glass veier 30 kg per kvadratmeter, og våre to vinduer veier henholdsvis 46 og 76 kg.

Sugekopper til løfting av glass vil også være til stor hjelp når vinduene skal bæres og settes inn på plass.

Du kan klosse opp vinduene på plastkiler eller trekiler, men det enkleste er å bruke oppblåsbare kiler, såkalte winbags. De er enkle å justere, slik at vinduet havner i lodd og vater.

1

Sett vinduet på plass. Sørg for at det står en person på innsiden, som kan holde vinduet så det ikke velter. De store vinduene er litt uhåndterlige. Derfor er det optimalt om dere er tre personer om jobben.

2

Innenfra dyttes winbags på plass langs vinduet - to i bunnen og to i hver side, henholdsvis nederst og øverst. Deretter skal de pumpes opp og justeres, til vinduets bunn er vannrett og sidene loddrette.

3

Winbagsene finjusteres, før det bores gjennom rammen og inn i murveggen. Her borer vi med et 6 mm trebor etterfulgt av et 6 mm murbor. Karmskruene er 7,5 mm tykke og skjærer seg fast i muren.

4

Karmskruene monteres. Det brukes 3 skruer i hver side og 1-2 skruer i toppen, og skruene skrus helt inn. De har egentlig ikke noe hode, og forsvinner derfor inn i karmen, der de dekkes av en plastpropp.

5

Nå sitter vinduene der de skal, og alt er klart for isolasjon. Fordi innerveggen ikke er ferdiggjort, er det enklest å stappe en dyttestrimmel (mineralull) i fugene fra innsiden.

04
Isolering og fuging 7 Trinn

Fugene rundt vinduene skal holde vann ute fra konstruksjonen til huset, samtidig som de skal kunne la fukt fra innsiden passere ut. Derfor lager vi en tradisjonell fuge som kan puste.

Den bygges opp med mineralull (dyttestrimmel) i mellomrommet og en mørtelfuge utenpå.

Noen velger å lage fugen med et fugebakstopp og byggsilikon utenpå, men den er ikke pustende, det er ikke enklere, og den kan ikke repareres senere - slik som mørtelfugen kan.

1

Fugene stappes med mineralull. Du kan fint gjenbruke isolasjonsmaterialet fra en gammel vegg, men du slipper å skjære den opp i strimler hvis du kjøper en såkalt dyttestrimmel på rull, som her.

2

Isolasjonen stappes inn, men ikke for hardt. Bruk en linjal eller en vinkel, som her. Isolasjonen skal føles fast, men ikke komprimert - da ødelegges isolasjonsevnen.

3

Gipsveggen bygges opp igjen. Mineralull legges inn i veggen, og det settes en dampsperre utenpå. Utenpå dampsperren skrus det på gipsplater, og skjøtene sparkles.

4

Utvendige fuger lukkes med mørtel. Det er også mulig (og litt enklere) å bruke ekspanderende fugebånd, som kjøpes på rull. Men velger du mørtelfugen, så velg en ferdigblandet tørrmørtel.

5

Mørtelen fylles i fugene. Når mørtelblandingen er rørt opp med vann, stappes den i fugene med en fugeskje, som har samme bredde som fugen. Stapp mørtelen godt inn, og glatt etter med fugeskjeen.

6

Overskytende mørtel fjernes med en våt klut. Det kan ikke unngås at du treffer litt ved siden av. Men bare du fjerner mørtelen før den tørker, er ingen skade skjedd.

7

Velg riktig mørtel. Mørtelen som er valgt her, tørker hvitere opp enn pussen på huset. Hvis huset ikke skal males etterpå, er det smart å lage et par pussprøver først. Da øker du sjansen for å treffe med riktig farge på pussen

05
Lysåpninger kles inn 5 Trinn

De innvendige lysåpningene kles med gips, slik at det blir en pen overgang mellom vinduene og resten av veggen.

Hjørnene på platene er sårbare, så de forsterkes med gipshjørner. I dette tilfellet bruker vi gipshjørner av metall, som skrus på og oversparkles.

Til slutt settes det glassfilt på både vegger og i lysåpninger, før alt males.

1

Lysåpningene ferdiggjøres med gipsplater og hjørneforsterkninger, før de sparkles og alt kles med glassfilt og males. Hjørneforsterkninger fås i både metall som skrus på og i et selvklebende plastmateriale.

2

Veggen er nesten ferdig. Alle plateskjøter er sparklet og forsterket med gips hjør ner og armeringspapir. Utenpå er det limt glassfilt. Det eneste som mang ler er 2­3 strøk maling og inndekking i bunnen.

3

Hullene i gulvet må selvsagt dekkes. Vi velger trelister som er malt i samme farge som vindusrammene.

4

Dekklistene kappes og males før de monteres. Hvis de ikke skal kunne fjernes igjen, er det enklest å feste listene med monteringslim. Det hefter i løpet av få minutter - og det sitter godt fast.

5

Dekklistene er på plass, og det er avsluttet med en feielist i samme tresort som gulvet. Listen spikres eller limes fast enten til gulvet eller til dekklisten - ikke begge deler.

Spesialverktøy

Hvis du skal i gang med et vindusprosjekt, så vurder disse tre hjelperne. De sparer deg for tid og krefter.

WINBAGS
Til oppklossing av de store vinduene velger vi vekk tradisjonelle kiler, fordi de er litt vanskelige å jobbe med når det skal finjusteres. I stedet bruker vi oppblåsbare fiberputer, såkalte winbags.

Pris: Sett til 179 kroner per stk.

BETONGSAG
Lei deg en kraftig betongsag med et stort diamantsagblad, som kan sage helt gjennom veggen. Sørg for at den kan kobles til vann, som både kjøler ned diamantbladet og binder støvet. Det sparer mange timers rengjøring.

Kjøpspris: Fra cirka 6000 kroner.
Leiepris: Cirka 500 kr/døgn

SPESIALBLAD TIL BAJONETTSAG
Hvis sagbladet på betongsagen ikke rekker helt gjennom, må de siste par centimeterne klares med en bajonettsag og et spesialblad fra Bosch (S 1243M) som er beregnet til murverk.

Pris: Cirka 500 kroner.

Materialer

 • 3-lags vinduer, 70 x 210 cm og 120 x 210 cm
 • 7,5 x 152 mm betong-/karmskruer
 • 2 x 6 cm dyttestrimmel
 • Pussmørtel
 • Fugemørtel

Spesialverktøy

 • 50 cm søkebor
 • Betongsag m/diamantblad
 • Bajonettsag m/blad til murstein
 • 6 winbags
 • Eventuelle sugekopper til glass
 • Langt og kort vater
 • Fugeskje

Tidsforbruk

2-3 helger.

Pris

Cirka 25.000 kroner for materialer. Maskinleie kommer i tillegg.

Vanskelighetsgrad

Du skal være nøye når du tar mål. I tillegg krever de store vinduene en hjelper når de skal løftes på plass.

Video

Slik bruker du bajonettsagen

Sagen har masser av kraft og er uovertruffen til rivingsarbeid og andre grove oppgaver. Utstyrt med riktig sagblad, gnager den seg uproblematisk gjennom alt fra tre og jern, til tegl og betong. I denne videoen kan du se alle sagbladene, og lære hvordan du bruker sagen optimalt.

Deling av gipsplater

Med en skarp hobbykniv er jobben rask og enkel

Gipsbits sikrer riktig skruedybde

Forsterkning av gipshjørner

Med slagfaste hjørneprofiler blir sårbare hjørner sterke

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Vinduer