Hvordan sitter termoruten fast?

Problem:

Før jeg gir meg i kast med å skifte et par termoruter selv, kan jeg godt tenke meg å vite litt mer om hva det er jeg står overfor når jeg avmonterer de gamle rutene?

Løsning:

Når den gamle ruten er tatt ut, skal alle kanter renses nøye, og treverket skal ha et strøk med grunningsolje. Når den nye termoruten skal på, skal den stå på en plan flate, på plastklosser eller kiler, slik at det er luft mellom ruten og karmen. Både inn og utvendig skal ruten ha klebende fugetetningsbånd som settes på henholdsvis glasslisten og karmtreet. Innvendig bør fugebåndet settes litt under karmkanten, slik at det kan legges en syntetisk fuge øverst, som settes på treet. Glasslisten skal både ha et ventilasjonsspor, som hindrer innsuging av fukt, og en dryppnese, slik at regnvannet drypper av i stedet for å renne inn under listen.

Akkurat nå leser andre ...