Montér vindu i uthuset

Har du f.eks. en mørk garasje, kan det lett monteres et vindu. Vi har funnet vinduet her på verkstedet vårt, og det må derfor passes inn i fasaden med tømmermannspanel.

Har du f.eks. en mørk garasje, kan det lett monteres et vindu. Vi har funnet vinduet her på verkstedet vårt, og det må derfor passes inn i fasaden med tømmermannspanel.

Håndverkeren begynner med å plassere vinduet innvendig mellom de to spikerslagene, for å se hvordan det penest kan plasseres i kledningen. Det skal sitte et stykke over det nederste spikerslaget, og selvfølgelig flukte med den utvendige kledningen.

Da han vet at det utvendige bordet sitter 2,5 cm forskutt fra det innvendige, måler han 2,5 cm inn og markerer hvor vinduets ene side skal være. For å forsikre seg om at vinduet plasseres korrekt, skrur han innvendig-fra en lang skrue gjennom vindusplasseringens nederste hjørne.

Skruen går gjennom kledningen, og fra den er det ikke vanskelig å streke opp vinduets mål og sørge for at det blir sittende helt vannrett og loddrett ved hjelp av et vater og en tommestokk.

Skruen som ble benyttet til markeringen er skrudd ut, og nå er det bare å bore et passelig hull, slik at stikksagbladet kan komme inn. Sørg for ikke å presse stikksagen fram under jobben. Det vil bare resultere i et unøyaktig og stygt sagsnitt.

For ikke å tvinge stikksagen rundt i hjørnet, borer han enda et hull og sager videre derfra. Nederst sager han av bordene i en 30 graders vinkel, slik at han til slutt kan montere et skråliggende vannbrett. Ved hjelp av et par klosser får han vinduet opp i riktig høyde, hvor det så kan festes.

Vinduet skrus fast med 6-8 skruer, som er lange nok til å gå halvveis inn i kledningen. Når skruene er montert, kan klossene fjernes. Nå gjenstår det for håndverkeren bare å sette opp vannbrettet.

Det skjæres av et stykke 100 x 25 mm furubord.Også her skjærer han til bordet i en 30 graders vinkel, så det passer til den skrå utskjæringen på den nederste raden med kledningsbord. Bordet slås forsiktig på plass med en hammer og festes med 60 mm skruer.

For å forlenge holdbarheten på både vindu og vannbrett, fuger håndverkeren overgangen med silikon. Det tok ham ca. 20 minutter å bringe dagslys inn i det tidligere så mørke rommet.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Vinduer