Vinduene setter du i selv

Hvis du er nøyaktig med forarbeidet, er det ikke vanskelig å sette i nye vinduer selv. Så hvis du vil spare en masse penger til håndverkere, er det bare å følge med på våre anvisninger. God fornøyelse.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 timer
Pris
4.800 kroner

Når du setter i nye vinduer, forandrer hele huset utseende.

Intro

Den dagen du får de helt nye vinduene dine fra fabrikken, er en dag som er både spennende og viktig. Det spennende ligger i all jobbingen som følger, samtidig som du vet at du nå forbedrer huset markant, både med tanke på utseende og varmetap.

Det viktige ligger i at du må huske å kontrollere alt du har fått levert veldig nøye. Og så raskt som mulig, slik at du kan rekke å bestille erstatningsvinduer hvis det skulle være feil på noe. Det kan være et feil mål (som høyst sannsynlig er din egen skyld), eller det kan være en vinduskarm som har fått en skade, slik at den må skiftes ut.

Når alt er sjekket, er du klar til å montere nyanskaffelsene. Først fjerner du de gamle vinduene – begynn med ett vindu, slik at du slipper å ha et helt hus med en masse gjennomtrekk i flere dager. Klargjør deretter lysåpningen.

Det varierer selvsagt etter hvilken hustype du har, hvordan forberedelsene skal være. Det er forskjeller på mur- og trehus. Her viser vi et murhus, som er blitt isolert og etterpå har fått lagt på liggende bordkledning utenpå.

Inn med vinduet

Vinduet vi monterer, er et topphengslet trevindu med tolags lydisolert termoglass, med sprossene på utsiden av glasset, slik at vi unngår kuldebroer. Det er lagt inn svarte aluminiumslister i glasset, slik at det ser ut som sprossene er gjennomgående. Rundt vinduet lager vi først en lysåpning av tre. Den isoleres så det ikke kan trekke inn der den ligger mot veggen. Rammen vi lager lysåpnin-gen av, ligger helt inntil kledningen på utsiden, og fungerer også som en omramming på vinduet. Vi bruker monteringsskruer til vinduet. Derfor skal vinduet kiles nøyaktig fast, det kan ikke trekkes på plass med skruer i etterkant.

Kompositt er fremtiden

I disse trevinduene har produsenten lagt inn et lag kompositt, som her er en blanding av tre og kunststoff. Kompositt råtner ikke, derfor er det fint å skru i, ettersom det ikke kan ødelegges av eventuelt vann som trenger inn skruehullene. Hele vinduet kan egentlig lages av kompositt, men foreløpig lages vinduer fortrinnsvis av tre.

Veiledning

01
Sålbenk 5 Trinn

Vinduene holder regn, kulde og vind ute av huset. Men når regnet treffer vinduene, renner det nedover. Hvis du ikke fanger dette, trenger vannet inn i konstruksjonen rett under vinduet. Derfor skal det monteres en sålbenk, som kan føre vannet vekk fra huset. Sålbenker kan lages på mange måter. Her har vi kostet på oss en type av skifer, som holder veldig lenge.

Vi begynner med å lage en mal av den ferdige sålbenken, som vi bruker til å streke opp etter på alle skiferplatene. Selv om sålbenkene ikke har akkurat samme lengde, kan vi likevel bruke den til å merke opp de fleste sagsnittene.

1

Ta av de gamle vinduene, slik at bare karmen sitter igjen. Skjær deretter karmen i mindre biter med en bajonettsag eller en håndsag. Dermed er den enkel å fjerne fra veggen.

2

Strek opp sålbenken etter en mal, som du har laget av tre i forkant. Vi har valgt å la sålbenkene ha et utstikk på 7 cm fra fasaden. Skjær ut sålbenken med en vannsag. Det blir penest.

3

Forbor i sålbenken, og undersenk skruehullene. Den skrå listen, som sålbenken hviler på, sørger for at hullene får riktig vinkel mens vi borer og undersenker.

4

Skru deretter fast den skrå bunnlisten i vindusåpningen. Undersenk skruene, slik at du har et helt jevnt underlag å skru fast sålbenken til.

5

Skru fast sålbenken med rustfrie, syrefaste skruer (5 x 50 mm). Pass på når du spenner skruene, slik at de ikke skrus til så hardt at skiferplaten knekker.

02
Lysåpningen 5 Trinn

I forbindelse med at vinduene skulle skiftes ut, har vi isolert huset utvendig og kledd det med bordkledning. Derfor skal vinduene trekkes ut, slik at de følger fasaden, og det skal monteres nye lysåpninger.

Lysåpningene lages av samme tre som huset er kledd med. Her er det Thermowood, som er varmebehandlet tre. Begynn med å skjære til de to sidestykkene med 45° skråskjæring i toppen, og en vinkel i bunnen som flukter med sål-benken. Den nederste skråskjæringen trenger ikke å være helt nøyaktig ennå, det tilpasser vi senere.

1

Skru fast avstandsklosser, slik at de kan støtte lysåpningene på baksiden. Mål med en vinkel, som vist, hvilken tykkelse du skal bruke på klossene for å få lysåpningen til å flukte med fasaden.

2

Isoler lysåpningen i sider og topp. Vær veldig nøye med å skjære til isolasjonen mellom avstandsklossene, slik at du unngår trekk.

3

Forbor i lysåpningsbordene når du har skjært dem ut. Her har vi laget gjærskjøter i hjørnene, fordi vindusrammene er skjøtt på samme måte. På andre vinduer vil det kanskje se penere ut med vinkelrette hjørneskjøter.

4

Strek opp i bunnen av sidene; det skal være cirka 5 mm luft mellom sider og sålbenk, slik at du har noe å fuge i. Bruk tømrerblyanten som "rettesnor", og sag til bordet før du skrur det fast.

5

Skru fast lysåpningsbordene med rustfrie, syrefaste skruer (5 x 70 mm). I forkant skal du ha saget sidene i bunnen nøyaktig, slik at de flukter med sålbenken i 5 mm avstand. Sett skruene så langt inn at de blir skjult av vinduene senere.

03
Montering 4 Trinn

Nå kommer det morsomme - vinduene skal settes inn i hullene. Først skal du lage deg en god beholdning med 20-25 cm lange trekiler, som skal slås i fra ytter- og innersiden og holde vinduene i spenn mens du skrur dem fast. Lengden gjør at du og hjelperen din lett kan løsne og spenne kilene, en om gangen med et slag med hammeren. Når vinduet er skrudd fast, fjernes kilene.

1

Sag noten fri med en håndsag. Det er frest not til innvendige utforinger i vinduskarmen. Men notene er ikke gjennomgående, så det kan være lurt å sage litt i dem.

2

Skru på avstandsklosser i bunnen av vindusrammene. En i hver side, og en på midten. Klossene skal holde vinduet fri fra vindusåpningen, slik at eventuelt vann kan komme unna.

3

Sett vinduet inn i lysåpningen. Plasser først et par merker cirka 5 cm fra lysåpningens forkant, og press vinduet inn, slik at det flukter med merkene. Få en hjelper til å holde mot på innsiden.

4

Sett i trekiler for å holde vinduet. To kiler i hver side, henholdsvis innenfra og utenfra. Da kan du og hjelperen din justere vinduet, slik at det sitter nøyaktig der det skal før du skrur.

04
Festing 5 Trinn

Når vinduet er kilt fast på nøyaktig plassering, skal du åpne det og forbore til monteringsskruene i de loddrette karmstykkene. Du skal bore i kompositt-delen, som er lagt inn mellom trelagene.

Kompositten kan ikke råtne, derfor skal du bore og senere skru i den. Du finner komposittdelen mellom glideskinnen og gummilisten inne i sidekarmen. Sett tre skruer i hver side, da blir vinduet sittende. Mange vinduer leveres med ferdig forborede hull. Finnes dette på dine vinduer, bruker du selvsagt dem.

1

Sjekk at vinduet er i vater, og prøv å åpne og lukke det et par ganger. Et par lette slag på kilene kan rette opp vinduet hvis det er skjevheter.

2

Forbor i de loddrette karmdelene. Du skal ikke bore i gummilisten (A) eller i glideskinnen (B). Boret skal passe til monteringsskruene du bruker (6,5 x 12 mm), så her skal du bruke et 6 mm bor.

3

Skru fast de loddrette karmene først. Her bruker vi 6,5 x 12 mm monteringsskruer med gjenger hele veien, slik at karmen sitter fast med det samme.

4

Skruene her har ikke noe hode, eller rettere sagt; det er veldig lite, og kan skrus helt inn i karmen. Så det er ingen grunn til undersenking eller plastpropper etterpå, slik vi ellers pleier.

5

Juster lukkemekanismen til slutt. Hvis vinduet klaprer, kan du justere det ved å bøye flikene i bunnbeslagene med en skrutrekker, som vi viser her.

05
Isolasjon og fuger 5 Trinn

Hulrommet mellom vindu og lysåpning skal selvsagt lukkes. Det gjør vi med isolasjon, som stappes inn mellom de to delene. Ikke for hardt, for jo mer komprimert isolasjonen blir, desto mindre isolerer den.

Vi fuger med silikon utvendig. Det er det ikke noe problem med, da det er luft mellom lysåpningen og trekledningen. Her bruker vi svart byggsilikon, som dels kan holde til nesten hva som helst og dels passer fint til det svarte huset. Silikonen presses inn og glattes med en fugepinne, som kjøpes i f.eks. en maleforretning. Du kan med fordel maskere de hvite karmene før du fuger.

1

Stapp inn isolasjonen med en trekile eller en vinkel. Ikke press for hardt, men mellomrommet skal være fylt helt ut.

2

Så skal du legge i fugebakstopp. Skumslangen skal gi bunnen på den elastiske fugen riktig fasong. Ellers vil fugen etter hvert slippe i sidene.

3

Fug også i bunnen av lys-åpningene, slik at eventuelt regnvann ikke kan trenge opp og ødelegge lysåpningsbordene fra undersiden.

4

Glatt bunnfugene med en fugepinne. Først legger du fugen og presser den sammen med pinnen, så glatter du fugen ved å trekke over overf aten. Dypp evt. i såpevann underveis.

5

Avslutt med å fuge de loddrette fugene, som du også glatter med fugepinnen. Du kan maskere vinduet med teip hvis du ikke er vant til å arbeide med silikon. Silikon er nemlig vanskelig å fjerne.

Materialer

• 1 stk. 12 x 130 mm skiferplate til sålbenk, 133 cm
• 3 stk. 19 x 120 cm lysåpningsbord, à 110 cm (Thermowood)
• 1 topphengslet 100 x 110 cm trevindu med tolags termoglass

Dessuten:
• Isolasjon
• Fugebakstopp
• Silikonfuge
•List til sålbenk
• 5 x 70 mm rustfrie, syrefaste skruer
• Avstandsklosser
• Monteringsskruer 6,5 x 12 mm

Spesialverktøy

• Vannsag
• Fugepinne
• Trekiler

Tidsforbruk

Når du har gjort forberedelsene, og prøvd et par ganger, skal du regne med et par timer per vindu.

Pris

Ca 300 kroner til lysåpning, sålbenk, isolasjon og fuge. Vinduet koster ca 4500 kr.

Vanskelighetsgrad

Det krever tankekraft og nøyaktighet å montere nye vinduer, men så blir resultatet også flott.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Vinduer