Vinduer med sprosser

Vil du skifte ut de store vindusrutene med sprossevinduer, blir -det fort dyrt. Her viser vi to mye billigere alternativer, som er brukbare til vinduene likevel skal skiftes helt ut en gang.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
750 kroner

Intro

Sprossevinduer har fått en renes- sanse etter at en mengde av dem brutalt ble revet ut en gang i 60- Seller 70-årene og erstattet av store panoramavinduer.

På en del spesielt eldre hus passer disse kjemperutene dårlig, og eierne vil gjerne skifte dem. Men skifting av vin-duer med rammer i et helt hus er dyrt. Hvis de ellers ikke feiler noe, kan det pro-sjektet godt utsettes til vinduene eventu-elt er blitt dårlige og likevel skal skiftes. Imens kan våre «luresprosser» i furu være et godt alternativ. Enten den limte vari-anten som ser mest ekte ut, men som er noe vanskelig å rengjøre og vedlikeholde (som ekte sprossevinduer). Eller den praktiske varianten med rammer som kan åpnes når du skal pusse vinduer.

Faste sprosser

Sprossene limes fast på ruta med spesialteip. De sitter urokkelig fast og gir huset et helt annet preg.

Løse sprosser

De løse sprossene er hengslet på siden og kan åpnes når det skal pusses vinduer.

Veiledning

Sprossene limes direkte på glasset

En fin måte å lage «luresprosser» på er denne der vi limer nøyaktig tilpassede sprosser direkte på glasset. Vi bruker et spesielt, værbestandig limbånd som tå-ler temperatursvingninger mellom ÷20 og +90 grader.

Vi begynte med å tegne av vinduet i størrelsesforholdet 1:10 og tegnet inn de enkelte sprossene slik at vi kunne danne oss et inntrykk av antall og størrelses-forhold. Deretter ble hver enkelt sprosse saget til og tilpasset før den fikk grunningsolje og trebeskyttelse. Til slutt gjor-de vi en prøveopplegging på gulvet og var klar til montering.

Først ble den nederste vannrette rek-ka satt opp, helt i vater. Med den som utgangspunkt kunne alle de andre sprossene limes fast mens vi hele tiden sjek-ket med vinkel og vater.

På innsiden satte vi ei flat list, men det trenger du egentlig ikke å gjøre fordi listene er hvite på baksiden, og limbåndet nesten usynlig.

Oppsaging

1

Yttersprossene skal sages på skrå i den ene enden. Ut mot vindus karmen skal du sage dem rett over og litt for lange slik at du kan justere dem på stedet.

2

De innvendige sprossene (A + B) sages på skrå i begge ender. Sag et 45° snitt inn til midten av lista fra begge sider. En stoppkloss sikrer at lengden blir den samme.

3

Gjør en prøveopplegging. Når alle sprossene er saget til, pusset og malt, bør du legge dem opp på gulvet slik at du er sikker på at alt passer.

4

Sett monteringsteip på baksiden av sprossene. Teipen skjæres nøyaktig til i kanten og på skrå med en hobbykniv. La beskyttelsesfolien bli sittende til sprossene skal monteres.

Montering

1

Merk av på ruta der du skal montere den første vannrette rekka med sprosser. Kloss opp et vater på lista nede, og mål opp på ruta fra der. Ei hjelpelist settes på ruta med fire små biter limbånd.

2

Fjern beskyttelsesfolien fra teipen på den første sprossa. Nå er du klar til å montere den på ruta.

VIKTIG! Pass på, teipen sitter øyeblikkelig.

3

Den første vannrette sprossa limes på ruta. De neste sprossene monteres langs hjelpelista. De ytterste sprossene settes på til slutt og skjæres til etter vinduskarmen.

4

Montér nå de innerste loddrette sprossene (B). Bruk en vinkel til å styre etter, og sett sprossa ned i hakket først.

5

Når den nederste vannrette rekka er på plass, kan hjelpelista fjernes. Den øverste vannrette rekka med sprosser bør du sjekke med vateret.

6

Sett på de loddrette ytter-sprossene. De skal tilpasses i lengden ut mot vinduskarmen før du fjerner beskyttelsesfolien og monterer.

Løse sprosser

Sprossene består av hele rammer

Denne utgaven av et sprossevindu lages med utgangspunkt i ei løs ramme som kan åpnes når vi skal pusse vinduer. Begynn med å måle nøyaktig opp vindus-flata mellom glasslistene. Sjekk høyde og bredde flere steder, og sjekk at hjørnene er vinkelrette. Pass på at du måler alle vin-duene, og tilpass rammene individuelt.

Mål også hvor dypt glasset ligger i forhold til framkanten på glasslistene slik at du kan få sprosserammene helt inn i vinduet uten at ramma berører glasset - ellers risikerer du at ramma blir stående å slå i vinden. Rammene er laget av lister som er montert sammen med blad-sammenføyninger. Listene er saget halvt igjennom med 33 mm brede innsnitt som er stemt ut der hvor de skal føyes sammen. Kantene er frest i profil med en overfres. Deretter er det montert brede lister som går ut over rammekanten. Slik dannes en fals som slutter tett til vindus-ramma slik som på gammeldags overfal-sede kjøkkenskapdører.

Rammene fungerer på samme måte som skapdører og slutter helt tett til vinduskarmen.

Ramma lages

1

Merk opp sammenføyningene på sprossene. Mål ut på ei vannrett og ei loddrett sprosse og tegn opp snittene.

VIKTIG! Sag sprossene på overmål ca. 10 cm slik at du har noe å feste dem i når du freser. Se trinn 2.

2

Legg sprosse på fresebordet, og merk opp snittene. Fresebordet består av ei plate og to (her blå) hjelpelister som holder styr på listene når du freser.

3

Lag en freseguide av fire lister. Med en freseguide har du god kontroll med overfresen når du skal lage snittene dine. Guiden er laget slik at fresesålen føres langs innsiden av ramma.

4

Skru fast freseguiden, og fres snittene i sprossene. Når guiden er skrudd på hjelpelistene, ligger den helt fast når du freser.

5

Flytt freseguiden, og fres alle snittene. Ta fresebordet forsiktig fra hverandre slik at det kan brukes til de neste sprossene, og sag nå sprossene i riktig lengde.

6

Montér ramma med lim og tvinger. Pass på at den er i vinkel, og sett ei tvinge på hver sammenføyning. Har du ikke nok tvinger, må du montere den i flere omganger.

7

Fres profil langs alle innvendige kanter på siden som skal snu utover. Vi brukte et kvartstaffstål med 5 mm radius. Den ytterste kanten av ramma skal ikke freses, den dekkes med ei list.

8

Stift frontlistene (C og D) på ramma. Listene som er frest med samme profil som sprossene, danner en fals som ligger an mot framkanten av vinduet. Rammene er nå klar til grunning og maling.

Montering

9

Merk opp på vinduene hvor hengslene skal sitte. Vi bruker tre kanthengsler på den ene siden og to vridere på den motsatte siden av hver ramme.

10

Skru kanthengslene på sprosse-ramma. Hold hengselet løst på, merk opp til skruer, og bor opp før du skrur slik at treet ikke sprekker.

11

Nå kan du montere ramma på vinduet. Få en medhjelper til å holde sprosseramma mens du skrur et par skruer i de to ytterste hengslene. Sjekk plasseringen før du skrur fast resten.

Materialer

Faste sprosser

21 x 45 mm høvlet furu (glattkant):
• 6 vannrette sprosser (A) á 43,5 cm
• 4 loddrette sprosser (B) á 42 cm
• 12 yttersprosser (C) á cirka 45 cm (tilpasses individuelt i lengden ut mot vinduskarmen)

Dessuten:
• 4 ruller Tesa Outdoor dobbeltsidig teip, grunningsolje, trebeskyttelse

Spesialverktøy

• Kapp-/gjærsag

Løse sprosser

15 x 34 mm glattkant (høvlet furu):
• 4 loddrette sprosser (A) á 141 cm
• 5 vannrette sprosser (B) á 91 cm
• 2 hjelpelister á 155 cm
• 4 deler til freseguide, i alt ca. 100 cm

15 x 45 mm glattkant (høvlet furu):
• 2 vannrette framkanter (C) á 146 cm
• 2 loddrette framkanter (D) á 95 cm

Dessuten:
• 3 kanthengsler (15 x 40 mm), vridere,skruer, vannfast trelim, grunningsolje, trebeskyttelse

Spesialverktøy

• Overfres

Tidsforbruk

1 - 2 dager uansett metode

Pris

Cirka 750 kroner til de limte sprossene (per vindu). Cirka 450 kroner til den løse ramma (per vindu).

Vanskelighetsgrad

Du må være nøyaktig når du limer sprosser på ruta, for de kan ikke tas av igjen. Og du bør være fortrolig med bruk av overfres.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Vinduer