Skift til bunnglasslist av aluminium

Kjellervinduer er svært utsatt for regnvann, noe som gjør at bunnglasslisten veldig ofte råtner fort. Det er akkurat det som har skjedd her. Og derfor må den skiftes.

Fjern forsiktig den nedbrutte listen med et stemjern, så du ikke ødelegger den underliggende karmen, som ofte er like fin. Rens falsen, og riv av eventuelle gamle gummilister. Det kan også sitte noen gamle spiker, som må fjernes så det blir en helt ren bunn. Selv om den gamle glasslisten var gjennområtten, viser en rask test med spissen av skrutrekkeren at det ikke er noe i veien med underkarmen.

Hvis skrutrekkeren ikke kan stikkes inn i treet, er det bra nok. I stedet for tre til den nye glasslisten, velger vi nå å sette på en aluminiumslist i bunnen. Før den monteres, må du sette på mottakerbeslaget, så du får riktig høyde på listen. Marker så listehøyden, og legg til 5 mm.

Det må nemlig være 5 millimeters mellomrom mellom aluminiumslistens overkant og sideglasslistenes bunn. Dermed vil regnvannet dryppe av på bunnglasslisten og ikke renne inn i vinduskonstruksjonen. Til å skjære av sideglasslistene i den markerte høyden er multikutteren et perfekt verktøy. I motsetning til en sag er den veldig lett å komme til med. Legg merke til at snittet er skrått, så det følger aluminiumslisten. Før bunnlisten monteres, må karmen være helt ren, og det er en god idé å gi karmen en god omgang med grunning eller beis.

Denne type bunnglasslist skal clipses på med de medfølgende plastbeslagene. Beslagene har en liten skrå «vinge», som er beregnet til skrå karmer. Men da karmen her er rett, må den skjæres av. Det gjøres lett med en hobbykniv. Beslagene skrus på ca. 10 cm fra hvert hjørne, og deretter med en avstand på ca. 30 cm. Det betyr at vi i dette tilfelle skal bruke 4 beslag, som monteres helt opp mot ruten.

Aluminiumslistene kommer i standardlengder, så det må måles ut hvor mye den skal kuttes av for å passe til dette vinduet. Strek opp på listen hvor den skal kuttes, og spenn den så godt fast i en skrustikke og skjær den over med en baufil.

Plassér clipsene rett over de beslagene som er montert på karmen. Og så er det bare å trykke bunnglasslisten på plass, til du hører et lite klikk. Den nye glasslisten av aluminium er montert, og vil sørge for at det ikke renner noe regnvann inn i vinduskonstruksjonens tre.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Vinduer