Slik skifter du vinduer selv

Har du gamle vinduer som trenger å bli byttet ut, så les med her! Du kan fint skifte vinduene selv, men det må gjøres riktig. Vi viser deg hvordan.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
500 kroner + vinduet

Intro

Det skiftes vinduer som aldri før. Eldre, kalde vinduer med slitne termoruter, og enda eldre koblede vinduer, som ikke bare er kalde, men også vanskelige å vedlikeholde, kastes ut. Inn kommer nye vinduer med varme energiruter.

Du kan fint skifte vinduer selv

Det er en jobb du fint kan gjøre selv, men det er viktig å gjøre det riktig. I første omgang når du setter fast vinduet i hullet i veggen. Her er det til stor hjelp å bruke en type karmskrue som gjør det lett å justere plasseringen. Deretter skal du gjøre ting riktig når du tetter sprekken mellom vinduet og veggen. Gjør du feil, kan luften innenfra fanges i veggen, og skape kostbare råteskader.

Veiledning

01
Hvis du skal skifte vindu 4 Trinn

Nye vinduer bestilles på mål, og det kan fort gå galt. Vinduet skal bestilles på karmmål, altså ikke de målene som hullet i veggen har, men som karmen skal ha - og den skal være 15-20 mm mindre enn hullet. Den sikre veien er:

1

Fjern først lister og omramminger.

2

Mål størrelsen på hullet i veggen, og trekk fra 15 mm i bredde og høyde, og bestill vinduet.

3

Når det nye vinduet er kommet, skjærer du karmen på det gamle i to,

4

og vrir løs vinduet.

02
Skruen flytter karmen 3 Trinn

Med Programaskruen, kan du til enhver tid justere avstanden mellom vinduet og veggen.

Noen trehus finner på å gi seg, noe som kan skape problemer for vinduer og dører. Dette tar Pro-gramaskruen høyde for. Den består nemlig av to deler, der den ene har tak i vinduskarmen, mens den andre har tak i stolpen i veggen. Det betyr at når du har skrudd fast vinduet, så kan du, ved å skru den delen som har tak i karmen, justere plasseringen til vinduet.

Teknikken er at du først plasserer vinduet så nøyaktig som mulig med kiler, luftputer eller hva du nå velger. Når det er på plass, forborer du til skruen inn i stolpen, gjennom det forborede hullet i karmen.

Deretter kan du skru fast vinduet i veggen med Programaskruen. Når du har fjernet kiler eller luft puter, kan du enkelt og greit njustere plasseringen.

Hullet bak skruen dekkes av en plastikkpropp, som følger med vinduet. Den kan fjernes igjen, slik at du til enhver kan justere plasseringen, hvis det blir nødvendig.

Deretter gjenstår det bare å lukke fugen mellom vinduet og veggen etter alle kunstens regler.

 1. SKRUEHULL De fleste vinduer har ferdige standardhull. Har ikke vinduet ditt det, borer du hull med et spesialbor, som etterlater et større hull i karmen enn i stolpen.
 1. KARMEN SKRUS FAST Programaskruen skrus inn med den delen av monteringsbitsen som griper fatt i begge deler av skruen. Begge deler skrus like langt inn for hver runde.
 1. JUSTER PLASSERING Avstanden mellom stolpe og karm justeres ved å skru med den enden av bitsen som kun griper fatt i skruedelen som sitter i karmen.

03
Vinduet settes i med karmskruer 5 Trinn

Den effektive arbeidsgangen når du setter et vindu i en trevegg, er slik: Først klosser du opp i bunnen, til vinduet står vannrett med like mye luft oppe og nede. Deretter kiles vinduet fast, så det står loddrett midt i hullet, før det skrus fast.

Tidligere ble kilene sittende, men karmskruene vi bruker låser avstanden, slik at du kan fjerne kilene. Programaskruer gjør at avstanden kan finjusteres når kilene er fjernet.

1

Her lager vi et spor i bunnkarmen til vannbrettet under vinduet (M). Som regel har vinduet en klargjort løsning for dette, der du kan plassere et vannbrett av metall eller tre.

2

Med plastbrikker klosser vi opp i begge sider, så vinduet vil stå vannrett. Høyden tilpasses, så det vil være omtrent like mye luft over og under vinduskarmen. Bruk god tid. Oppklossingen er viktig.

3

Sett vinduet (A) i hullet, og lås det med kiler eller luftputer i sidene og øverst, med like mye luft i begge sider. Karmen skal være i lodd, og flukte med det ytterste punktet på den liggende kledningen.

4

Forbor til skruene i hver side. Her må vi også lage hull i vinduskarmen. Som regel slipper du det, fordi karmen har forborede hull. Med forborede hull, borer du bare hull til skruen i stolpen bak karmen.

5

Med monteringsbitsen i skrumaskinen skrus Programaskruen (B) inn, til den tykke delen sitter midt inne i karmen. Skal plasseringen justeres, snus bitsen så den kun skrur delen i karmen og flytter den.

04
Fugene tettes, så veggen holdes tørr 8 Trinn

Når vinduet er på plass, skal du tette fugen rundt det. Det er egentlig en kunst, for oppbyggingen skal hindre at luften blåser gjennom fugen, den skal holde på varmen og samtidig gi fukt muligheten til å forsvinne.

Vi starter inne, med å tette med fugemasse, så det ikke trenger fukt ut i fugen, og dekker med lister. Så går vi ut, fyller opp med mineralull og tetter med lister - altså ikke helt tett. Sprekkene som blir mot den liggende kledningen tetter vi med fugebånd.

1

På innsiden tetter vi med en elastisk byggfugemasse (D). Trykk først inn et bakstopp (C) 5-7 mm inn i fugen. Fyll godt med fugemasse i fugen, trykk massen tett med en fugepinne eller fingeren og glatt etter.

2

Vi avslutter pent innvendig med utforinger (H). Her bruker vi en løsning der vi har glattkantlister som tilpasses så de flukter med veggen, før de skrus fast inn i vinduet.

3

5 mm inn på utforingene (H) setter vi på vinduslister (gerikter) (J), for å avslutte pent mot veggen. Hjørnene gjæres med 45 graders snitt og limes.

4

Utenfor setter vi vannbrettet (K) på plass. Bøyen trykkes inn i sporet, som vi har fylt med fugemasse. Vi skrur fast brettet til karmen med 3 x 20 mm rustfrie skruer, før fugemassen glattes pent ut.

5

Vi stapper inn en strimmel mineralull (E) i fugen. Fugen skal fylles opp helt inn til den runde bakstoppen på innsiden, så luften ikke sirkulerer. Ikke press så hardt at du presser ut bakstoppen.

6

Under vannbrettet (K) plasserer vi et omrammingsbord (G). Det skrus fast med 4 x 50 mm skruer. Bordet har først fått noen strøk med trebeskyttelse.

7

Over vinduet setter vi også et vannbrett (K) og et omrammingsbord (G). Vil du slippe å skjære et spor til vannbrettet, finner du et uten en vannrett bøy, og tetter med fugemasse før det settes fast.

8

De loddrette omrammingsbordene (G) skrus fast - etter at vi har trykket et ekspanderende fugebånd (F) på veggen, så sprekkene mot kledningen tettes. Husk luft under bordet, så vann slipper vekk.

Materialer

 • 1 vindu (A)
 • 4 Programaskruer (B), 90 mm 4 dekkpropper
 • Rund bakstopp, her 16 mm (C)
 • Elastisk byggfugemasse (D)
 • Mineralull i strimmel (E)
 • Ekspanderende fugebånd (F)
 • 19 x 98 mm furubord til omramming utvendig (G)
 • 21 mm glattkant furu som utforing på innsiden (H)
 • 12 x 56 mm gerikter (J)
 • Vannbrett av aluminium (K)
 • 3 x 20 mm rustfrie skruer med panhode
 • 4 x 50 mm skruer
 • 1,4 x 35 mm runde dykkert
 • Akrylsparkelmasse
 • Akrylmaling
 • Trebeskyttelse
 • Trelim

Spesialverktøy

 • Bits el. nøkkel til Programaskruen

Tidsforbruk

En dags tid.

Pris

Materialer for cirka 500 kroner, pluss det nye vinduet.

Vanskelighetsgrad

Den viktigste fasen er å ta riktige mål til det nye vinduet. Når du skal sette inn vinduet, skal du bare følge anvisningen på disse sidene. Da går det helt fint.

Tegning

Friske vinduer med gode fuger

Fugen mellom vinduet og veggen er mer tett innvendig enn utvendig. Da unngår vi at fuktholdig inneluft sperres inne i veggen, med fare for mugg og råte.

Friske vinduer med gode fuger

Video

VERKTØY: Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

TIPS: Unngå merker fra brekkjernet

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...