Normalt vil vi se litt rart på folk som prøver å selge “varm luft”. Ikke desto mindre er det akkurat det leverandørene av isolasjon lever av. Utfordringen deres er stigende krav fra myndigheter og huseiere, med ditto krav til isolasjonsmaterialenes effektivitet.

Med de nåværende løsningene, betyr stigende isolasjonskrav at vegger, tak og gulv skal inneholde et stadig tykkere lag av mineralull, polystyren, celluloseisolasjon eller en annen type isolasjon. I tillegg til å skape byggtekniske vanskeligheter, betyr det også at vi må bruke mange kvadratmeter flatemål til vegger – kvadratmeter som trekkes fra boarealet vårt.

Fremtiden handler derfor om mer effektiv, og dermed tynnere, isolasjon. Helst et supermateriale som kan isolere så godt, at en tynn matte på et par centimeter har samme isolerende effekt som 10-20 ganger så mye mineralull eller polystyren.

De senere årene er det også kommet helt nye materialer på markedet, som er både tynnere og isolerer bedre. For eksempel har Rockwool lansert produktet Aerowolle på det tyske markedet. Det er tynne mineralullsplater, som inneholder stoffet aerogel; et fast stoff som bl.a. kan videreutvikles og brukes som isolasjonsmateriale på grunn av sin veldig høye isolasjonsevne.

Men som med andre av fremtidens isolasjonsmaterialer, kjemper forskerne for å redusere produksjonsprisen, som fortsatt er veldig høy. Og det er gode grunner til å fortsette å forske, for varmen vil vi gjerne holde på.