God teknikk sikrer helt tett dampsperre

Det er ikke helt enkelt å bakse med en stor, uhåndterbar dampsperre. Men med riktig teknikk får du den på plass – helt rett og satt fast og tettet etter alle kunstens regler.

Intro

Har du noensinne prøvd å sette fast et gulvteppe i taket? Sannsynligvis ikke, men hvis du har prøvd å sette opp store, brede lengder av dampsperre i et tak, har du vært tett på. Da vet du at tyngdekraften ikke alltid er din venn; det er en knotete operasjon.

Men som med alt annet handler det om å kjenne til den riktige metoden, og den får du her. For begynner du riktig, blir det mye enklere, og dampsperren din kommer til å sitte fullstendig rett i taket, helt uten rynker.

Tett hullene effektivt

Når dampsperrefolien er på plass, skal den stiftes og limes, skjøtes og sikkert også gjennombrytes, fordi det er rør, ledninger eller andre ting som skal trekkes gjennom den. Alt dette er også kun et spørsmål om å kjenne til de riktige teknikkene og de riktige materialene.

Veiledning

01
Slik bretter du ut dampsperren 6 Trinn

Dampsperrefolien leveres normalt på rull med to meter bred folie (eller mer). Det er her en stor del av utfordringene oppstår: Det er vanskelig å styre to meter folie når den også skal strekkes ut i hele rommets lengde. Men følger du teknikken under trinn for trinn, vil selv ikke veldig lange lengder dampsperre stoppe deg i arbeidet.

1

Plasser folien litt mindre enn en foliebredde fra hjørnet, slik at den også kan rekke litt ned på den tilstøtende veggen. Stift den fast i den siden som er lengst fra hjørnet med 2-3 stifter.

2

Kanten strammes ut og stiftes i en rett linje ut fra startstedet. Hvis spikerslagene i taket ikke sitter rett, så slå en rett strek som du kan feste lengden etter.

3

Fortsett til den motstående veggen, og stift den fast for hver 30 cm. Duken skal være stram. Slutt noen få centimeter fra veggen, og la minst 10 cm folie henge ned. Brett ut lengden og la den henge fritt.

4

Brett nå ut hele folielengden. Den vil henge ned fra taket som et gardin. Sjekk at den kan rekke helt ut i alle kanter, men vent med å skjære den til.

5

Glatt ut folien i begge sider, slik at de to trekantene brettes opp og du kan lime og stifte folien på plass.

6

Stift og lim fast folien. Først legger du en stripe folielim på veggen. Deretter stifter du folien fast i taket og presser den mot limet langs veggene.

02
Tetthet er nøkkelen til suksess 3 Trinn

Tett igjen langs veggen

Hele ideen med en dampsperre er at den skal lukke hermetisk tett igjen for den fukten som er i inneluften, slik at den ikke ender i den kalde delen av isolasjonen. Derfor er det ikke nok at dampsperren er satt pent opp. Den skal også være tett, både langs vegger, i skjøten mellom to folielengder og alle steder der du kan få bruk for å lage hull i dampsperren for å føre et rør, ledninger eller noe annet gjennom den.

Den store dampsperreduken i taket er med vilje laget litt for lang, slik at den henger cirka 10 cm ned langs alle veggene. Det gjør den for at du skal kunne lage skjøten mellom dampsperrefolien og veggene helt tett med folielim.

1

Legg en stripe folielim på veggen under det nedhengende foliestykket. Du skal ikke spare på limet, og du SKAL bruke lim som er beregnet til nettopp dette ene formålet.

2

Fortsett hele veien rundt langs alle veggene. Du kan trykke til folien underveis, men pass på at du ikke lager rynker som gir utettheter.

3

Trykk fast dampsperren mot veggen, slik at folielimet flyter ut; dog skal limet være minst 4 mm tykt.

Lag skjøtene tette

Når du skal skjøte to lengder dampsperre­ folie, skal du gjøre det grundig. Ellers kan det oppstå utettheter.

De to lengdene skal overlappe med minimum 10 cm. Deretter skal du lime sammen de to lengdene med dampsperreteip. Og det SKAL skje på et fast underlag. Du skal altså lage skjøten over en stender eller et spikerslag. Trykk teipen godt fast, slik at den sitter helt tett. Hvis den krøller seg litt underveis, sørger du for å tette den med et ekstra teipstykke der det eventuelt er en utetthet.

03
Tett hullene etter stifter 2 Trinn

Når du setter fast dampsperrefolien med stifter, etterlater du små hull både der stiftene sitter og spesielt der en stift slipper taket i underlaget eller blir slått skjev.

Produsentene krever at du setter en liten teipbit over stiftene (og eventuelt øvrige små hull). Hvis du setter opp en dampsperre i et tak eller på en vegg med stålprofiler, skal du i stedet for stifter bruke dobbeltsidig dampsperreteip.

1

Skyt inn stifter for hver 10 cm når du setter opp folien, både langs kantene og i overlappet mellom to lengder folie.

2

Klipp til et lite stykke dampsperreteip, og sett det oppå stiften. Gjør det samme over andre små hull, for eksempel etter en stift som har gått gjennom folien.

Dampsperre når du bygger nytt

Hvis du skal i gang med et tilbygg eller bygge hus eller hytte, så tenk inn dampsperren fra starten. Det er mye enklere å få den på plass underveis enn å skulle etablere den etter at alle vegger og tak er bygget.

Legger du for eksempel en svill oppå en eksisterende bygningsdel, har du muligheten til å legge en lengde sterkt selvklebende folie (sokkel- og svillefolie), som dels tetter under svillen, og dels sikrer at du etterpå kan få dampsperrefolien til å klebe seg effektivt fast mot veggen. På den måten får du en sterk og sammenhengende dampsperre helt uten risiko for de utetthetene som enkelt kan oppstå når du renoverer og skal ha en ny dampsperrefolie til å sitte helt tett mot en eksisterende dampsperre.

Sørg for at bygningsdelen er plan og fri for støv før du limer fast folien. Ellers blir det også her risiko for utettheter.

Slik sikrer du tettheten når du er nødt til å lage hull i dampsperren

Selv om dampsperren skal være hermetisk tett, vil du ofte være nødt til å lage hull i den. For eksempel rundt et ventilasjonsrør eller annen utlufting, rundt ledninger, rør, eller når du skal føre dampsperrefolien rundt en sperre.

Her gjør du smart i å kjøpe de kragene og muffene som produsenten av dampsperren du bruker har. Det sikrer tette gjennomføringer, og er mye enklere å håndtere enn dampsperreteip i større mengder. Her bruker vi fire av de produktene produsenten DAFA har i sitt system.

04
Rundt rør 3 Trinn

Krager til rør fås i flere størrelser.

I denne er det utstansninger til rør fra 125 til 160 mm – men du kan velge krager fra 12 til 400 mm. Hvis røret er firkantet, bruker du samme krage, men da må du tette med dampsperreteip i tillegg.

1

Trekk kragen rundt røret. Dampsperren er skåret opp med et kryss, slik at røret kan komme gjennom.

2

Hold kragen inn mot dampsperren. Du bør lage et underlag av kryssfiner eller noe annet rundt røret, slik at kragen kan trykkes godt fast.

3

Fjern papiret fra kragens bakside, og trykk klebeflaten inn mot dampsperren. Unngå å lage buler eller folder.

05
Rundt sperrer 2 Trinn

Med en sperrefotkrage kan du lage tette sammenføyninger når du skal føre dampsperren rundt en sperre.

1

Klipp opp folien, slik at den kan komme rundt sperren. Sørg for at plastfolien sitter så tett som mulig rundt sperren.

2

Sett kragen rundt sperren og trykk den fast. Øverst må du tette med strimler av dampsperreteip.

06
Rundt ledninger 2 Trinn

Hvis du er nødt til å føre ledninger gjennom dampsperren, eller du skal lage hull til for eksempel en eksisterende koblingsboks, så er kabelkragen løsningen. Her er det stanset ut flere ringer. Du fjerner bare den ringen som akkurat passer med at du kan føre ledningen eller koblingsboksen gjennom.

1

Trekk rørene eller kablene gjennom kragen, slik at den sitter inn mot dampsperren.

2

Fjern papiret på baksiden og trykk fast kragen.

07
I vindusåpningen 2 Trinn

En ofte oversett detalj når det skal etableres dampsperre, er vindusåpningene.

Men de skal også dekkes inn, før du får optimal tetthet i forhold til de kravene som stilles til en dampsperre.

Du kan kjøpe en karmfolie, designet til nettopp dette formålet, og så tette fra vinduets karmer til dampsperren på veggene.

1

Press folien inn under vinduet. Fjern papirstrimmelen, og trykk folien fast oppe under vinduskarmen. En strimmel kraftig klebende butyl sikrer at folien limer seg godt fast til karmen.

2

Legg en strimmel folielim i vindusåpningen, og trykk fast folien. I hjørnene skal du også bruke folielim.

3D-modell

3D-modell

Sikker dampsperre

Dampsperren hindrer fukt i å trenge ut i konstruksjonen

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Første langside er satt fast

Dampsperren settes alltid slik at den åpne siden tvers gjennom rommet følger et spikerslag.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Ut av senterlinjen

Folielengden er hengt opp i taket, og stiftet fast med jevne mellomrom.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Lengden er festet på veggen

Folien er montert med dampsperrelim langs toppen av veggen.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Teip over alle hull

Alle overganger er stiftet 15 cm inn, alle hull er lappet og åpninger sikret med elastiske felt.

Åpne 3D-modellen

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Isolering