Hva er U-verdi?

Kan du merke trekk og kulde i huset ditt? Da bør du kanskje etterisolere. Når du etterisolerer, blir U-verdien lavere og varmetapet mindre. I denne artikkelen kan du lese mer om U-verdi og hvordan U-verdi beregnes.

Hva forteller U-verdi noe om?

U-verdien beskriver hvor mye varme som trenger ut gjennom en bestemt bygningsdel.

Kan du merke trekk og kulde, og synes det også på fyringsutgiftene? Da har huset ditt kanskje behov for bedre isolering.

Du kan fint etterisolere et hus selv, både innvendig og utvendig.

Etterisolerer du huset ditt, vil du kunne øke isolasjonsevnen i de forskjellige bygningsdelene, noe som igjen vil kunne merkes på fyringsutgiftene.

Når isolasjonsevnen økes, blir U-verdien nemlig lavere og du reduserer varmetap.

Hvis du skal ha nye vinduer, er U-verdien også viktig å kjenne.

Hva er U-verdi?

U-verdien er et tall som beskriver hvor mye varme som trenger ut gjennom en bestemt bygningsdel. Jo lavere U-verdien er, desto mindre er varmetapet.

U-verdi kalles også “varmegjennomgangskoeffisient”, og er altså et uttrykk for en bygningsdels varmeisoleringsevne.

U-verdi krav

Bygg som skal isoleres etter de nyeste byggforskriftene, skal overholde flere krav til de forskjellige bygningsdelenes U-verdi.

Kravene er forskjellige, alt etter om det isoleres i gulv, vegger, vinduer eller tak.

Les mer om hvilke krav som gjelder her: https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/14/14-3/

Hvordan beregnes U-verdi?

U-verdien beregnes ut fra hvor mye varme som trenger ut av 1 kvadratmeter ved 1 grads temperaturforskjell mellom den kalde og den varme siden av bygningsdelen.

Jo lavere U-verdien er, desto bedre isolert er bygningsdelen – og desto mindre varmetap vil det være.

U-verdi måles i watt per kvadratmeter, per varmegrad i kelvin. Formelen er slik: W/m2 * K.

En bygningsdel består ofte av flere forskjellige elementer, i forskjellige tykkelser. Du skal derfor beregne U-verdien for de forskjellige materialene enkeltvis.

Høy varmemotstand i bygningsdelen gir lav U-verdi og dermed en god isolerende evne.

Byggforskriftene oppgir U-verdikravene til den samlede bygningsdelen, slik at det er den samlede varmeledning som beregnes.

For eksempel vil isolasjonen mellom bindingsverket i en vegg ha en mye lavere U-verdi enn selve bindingsverket. U-verdien skal da angi det totale varmetapet i veggen, inkludert bindingsverk og andre kuldebroer.

Beregning av U-verdi

Det er vanskelig å gjøre en U-verdiberegning selv, så du må ha en fagkyndig person med på laget for å lage en nøyaktig beregning.

Men det finnes retningsgivende kalkulatorer, som hjelper deg å se sånn omtrent hvor U-verdien på de forskjellige bygningsdelene dine ligger. Her er for eksempel Hunton sin kalkulator: https://www.hunton.no/radgivning/for-forhandler/u-verdikalkulator/

En mer omfattende beregning kan du få hjelp til med Rockwools energiprogram (krever innlogging) her: https://www.rockwool.com/no/downloads-og-tools/beregningsprogram/energiprogram/

Og hvilke krav byggforskriftene stiller til de enkelte bygningsdelene kan du se her: https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/14/14-3/

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Isolering