TIPS: Sjekk rørene først

Om radiatoren ikke virker, skal du først sjekke om det er varme i rørene. Er alle rørene kalde, er det fyren som er problemet. Er rørene varme, mens radiatoren ikke er det, er det termostaten det er noe galt med. Da har du to alternativ.

1. Runde. Få liv i ventilen

I de fleste tilfellene er problemet at den lille ventilstiften inne bak termostaten har satt seg fast i løpet av sommeren. I første omgang skal du bare prøve å trykke den inn for å få den igang igjen. Hvis det er vanskelig, så slå lett på siden av ventilen for å løsne eventuelle avleiringer av kalk eller annet, som kan blokkere den.

SE OGSÅ: Hvordan virker en termostat?

2. Runde. Skift pakkboksen

Hvis stiften er umulig å få i gang, eller det fortsatt er varme i rørene, men kaldt i radiatoren, må du skifte en del av ventilen (pakkboksen). Pakkboksen fås i en stor og en liten modell. Sørg for at du får riktig modell til ventilen din. Du trenger ikke å stenge for vannet. Det renner bare ut noen få dråper når du fjerner pakkboksen.

LES OGSÅ: Bygg en radiatorskjuler selv