Rask besparelse: Skift sirkulasjonspumpen

Hvis ei sirkulasjonspumpe er av eldre dato, kan det være fornuftig å skifte den. De nye, «intelligente» pumpene kan i visse tilfeller gi en besparelse i strøm til pumpa på opptil 80 prosent.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 timer
Pris
4.000 kroner

Intro

Sirkulasjonspumpa sørger for at det er varmt vann i radiatorene og gulv-varmeanlegg og i noen tilfeller at det varme vannet kommer fram til kranene.

Er pumpa di 5-10 år gammel, vil det være penger å spare ved å skifte til en moderne type som automatisk regulerer hvor mye krefter (og strøm) som skal til for å oppnå den ønskede effekten. Hvis huset ditt varmes opp med vanlig oljefyr, kan du skifte sirkulasjonspumpa selv, men de fleste av oss vil overlate det til rørlegge-ren, som vil gjøre det på et par timer. Men du kan jo glede deg over en årlig strømbe-sparelse på f.eks. 1000 kroner, avhengig av den nåværende pumpas gangtid og hvor mye strøm den bruker. Forhør deg hos rørleggeren om løftehøyde, passende pumpe og mulig energisparing. Vanlig levetid for moderne pumper er 15-20 år.

Veiledning

01
Av med vannet 2 Trinn

1

Avtapping av vann. Kutt strømmen før du tapper ut vannet. Her er hele installasjonen plassert i fyrrommet, og stoppekrana sitter helt nede ved gulvet. Sett på en slange slik at vannet kan renne til avløp.

2

Bort med det gamle vannet. Bli ikke forskrekket om det gamle vannet viser seg å være sort. Det har ofte hatt flere år på seg, der det har sirkulert rundt i husets radiatorer og vannrør. Mengden avhenger av anleggets størrelse.

02
Av med pumpa 3 Trinn

1

Demontér den gamle pumpa. Før du prøver å løsne den gamle pumpa, bør du gi rørkoblingene et lett slag med en hammer. De kan sitte godt fast, og slaget gjør det lettere å skru dem av.

2

Skru av rørkoblingene. Bruk ei rørtang eller en skiftnøkkel og sørg for å plassere ei bøtte under pumpa, slik at de siste vannrestene kan bli samlet opp.

3

Fjern pumpa. Når begge rørkobling-ene er løsnet, kan pumpa trekkes ut. Er du i tvil om hvilken vei vannet pumpes, vil det ofte være markert bak på pumpa med ei pil. Tegn evt. opp retningen på veggen.

03
Nye «unioner» 2 Trinn

1

Hamp og gjengetetningspasta. Tett med gjengetetningspasta (rørkitt) og hamp (også kalt lin) før de nye rørkobl-ingene (unionene) monteres. Hampen skal vikles mot høyre og smøres med pasta.

2

Skru på de nye rørkoblingene. De gamle rørkoblingene passet ikke til den nye pumpa, så vi skiftet dem. Ei ekstra rørtang er nødvendig for å holde røret, mens du trekker til rørkoblingene.

04
På med pumpa 3 Trinn

1

Montér først den nye pumpa på den ene siden. Sjekk vannretningen, og skru pumpa løst på. Vær omhyggelig med å plassere den medfølgende gummipakningen riktig mellom skjøtekoblingen og pumpa.

2

Så skrur du pumpa på den andre siden. Igjen skal pakningen ordentlig på plass, før den store mutteren på skjøtekoblingen skrus løst på.

3

Stram til rørkoblingen. Når pumpa er montert løst, dreier du den opp på plass og spenner til de to store mutterne, slik at du er sikker på at alle skjøter er tette.

05
Koble på strømmen 4 Trinn

1

Smart strømtilkobling. For å koble strøm til pumpa fikk vi elektrikeren til å montere ei stikkontakt med jord. I den ene enden av ledningen monteres en spesialplugg, som passer til pumpa.

2

Skru ledningene fast i spesialpluggen. Sørg for å avisolere ledningene og skru dem godt fast. Den grønn/gule ledningen er jordet og skal monteres ved jordsymbolet. Kikk i veiledningen som skal følge med pumpa.

3

Montér dekslet på pluggen når alle tre ledningene er skrudd fast. I den andre enden av ledningen monterer du en plugg med jord.

VIKTIG! Før strømmen kobles til er det viktig å fylle vann på anlegget.

4

Pluggen klikkes på plass i pumpa.

Materialer

  • Grundfos Alpha Pro 25-40 pumpe
  • Hamp (pakkgarn)
  • Gjengetetningspasta for hamp

Tidsforbruk

Regn med å bruke to-tre timer på utskiftingen.

Pris

Cirka 4000 kroner, men sjekk pumpeprisene hos et par rørleggere. Prisene varierer.

Vanskelighetsgrad

Ikke vanskelig, men du må være fortrolig med din varme-installasjon før du gir deg i kast med oppgaven.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Varme