Slik monteres en varmepumpe

For å få minst mulig støy, trekk og varmetap, skal du først ha kontroll på plasseringen av ute- og innedelen til varmepumpen. Deretter er monteringen en jobb for en sertifisert installatør.

Luft til luft-varmepumper er et opplagt valg til oppvarming av mindre hus, og flere hundretusen varmepumper er blitt montert de siste 20 årene. Her viser vi hvordan det foregår i praksis.

Denne luft til luft-varmepumpen, som vi setter opp på et murhus, er utviklet for det nordiske klimaet. Den er en av de kraftigste på markedet med en SCOP på 4,2, som er i den høye enden av skalaen.

Modellen har muligheten for fjernstyring, slik at du kan endre innstillingene med mobiltelefonen, uansett hvor du befinner deg.

En “10°C”-funksjon hjelper deg å holde råkulde og fukt unna, uten at du skal foreta deg noe annet enn å trykke på en knapp. I tillegg sikrer en “Turbo”-funksjon at du kan varme opp huset med turbofart.

Installasjonen vi viser, tok montøren en halv arbeidsdag. Den totale prisen må du regne med havner på rundt 25.000 kroner. Men da bør det inkludere en fjernbetjeningsmodul. En ny stikkontakt ved innedelen kommer kanskje i tillegg.

Bosch Compress 7000 AA

Varmepumpen vi monterer i denne veiledningen, er en Bosch Compress 7000 EHP 6.5 AA.

  • Varmekapasitet: 6,5 kW
  • Kjølekapasitet: 4.0 kW
  • Energimerke: A
  • Høy ytelsesgrad (SCOP): 4,2
  • Svanemerket
  • Mulighet for fjernstyring

Innedelen monteres

Jobben begynner innendørs, der innedelens opphengsbeslag settes opp. Hullet i veggen bores innenfra og ut, slangene føres gjennom veggen og maskinen kan henges opp.

I prinsippet er den delen av jobben hvor innedelen av varmepumpen settes opp, noe en vanlig hendig gjør det selv-er egentlig kunne gjort selv.

Imidlertid krever gjennomboring av en murvegg et dyrt spesialbor, og når det gjelder sammenkoblingen av inne og utedelen, samt den senere trykk­prøvingen og vakuumpumpingen, er det ingen vei utenom en autorisert installatør. Han har alt spesialverktøyet, og han sørger for at alt fungerer slik det skal. I tillegg får du garanti på jobben.

1

Her er det valgt å henge inverteren på den ene endeveggen, tett inn mot et hjørne. Ingen kommer til å sitte under den, og den settes tett opp mot taket, så varmefordelingen blir best mulig. Opphengsbeslaget skrus solid fast til veggen.

2

Med et spesialbor bores det hele veien gjennom murveggen. Hullet lages med en lett helling utover, for å sikre at kondensen som varmepumpen trekker ut av luften renner ut av veggen. Slangen til verkstedstøvsugeren er satt rett under borehullet, for å fjerne borestøvet.

3

Mens inverteren løftes opp til beslag og hull, dyttes kabler og rør gjennom hullet til yttersiden av veggen. Deretter kan inverteren hektes på beslaget, og vi er ferdig innendørs for nå. Ved denne monteringen, som er gjort av en elektriker, ble det også satt opp en stikkontakt like ved inverteren. Det er altså en liten ekstrautgift du må regne med, hvis det ikke er en stikkontakt i umiddelbar nærhet.

4

Utenfor henger ledninger og rør klare til videre montering. Den svarte gummikabelen inneholder signalkabel og strømføring, mens det ligger kobberrør inne i den grå skumstrømpen.

Utedelen monteres

Utedelen henges opp på ytterveggen med et spesialdesignet og fleksibelt oppheng.

Når det gjelder utedelen av varmepumpen, spiller det ikke noen teknisk rolle på hvilken side av huset den plasseres, men det skal selvfølgelig ikke være noen hindringer for luftstrømmen like ved maskinen. I tillegg er det også viktig at den ikke henger nærmere enn 40 cm fra bakken. I løpet av vinteren kan det renne ut mye kondensvann fra den. Det vil fryse til en stor issvull på bakken.

1

Her plasseres utedelen rett under hullet i veggen, noe som gjør kabel- og rørføringen meget enkel. I tillegg kommer denne utedelen til å henge under et halvtak, som skjermer den for snø. For utedelen spiller det for øvrig ingen rolle hvilken himmelretning den peker mot.

2

Utedelens oppheng består av en skinne som skrus på veggen, og to L-formede beslag. Skinnen har en libelle, som sitter litt skjevt – skjevheten kompenserer for at maskinen er vesentlig tyngre i den siden kompressoren sitter. Derfor skal skinnen også justeres inn etter libellen som sitter på den, og ikke etter et vater.

3

Det robuste opphenget er laget slik at det passer til flere forskjellige størrelser varmepumper. Det er derfor justerbart i bredden. De to L-formede beslagene hektes på skinnen og skrus i veggen med kraftige skruer og tilhørende plugger.

4

Forbindelsen mellom inne- og utedelen består av en strøm- og signalkabel, et trykksystem i kobberrør til kjølemiddelet og et rør til å lede ut kondens. Alt samles i en kabelskinne fra hullet ned til maskinen.

Montering og testing

Rør og elektronikk fra innedelen kobles til utedelen, før det er tid for en anleggstest.

Kobberrørene fra innedelen blir nå koblet sammen med kobberrørene fra utedelen. Før strøm- og signalkabelen også blir koblet til, testes skjøtene på kobberrørene med kraftig trykk. Det foregår ved at montøren sender nitrogen inn i rørene, før han skaper et trykk på opptil 15 bar med den.

1

Kobberrørene skjæres til, og med et spesialverktøy utstyres rørene med rørkoblinger. Deretter kan kobberrørene fra inne- og utedelen skrus sammen, og vi er klare for en trykktest.

2

Via en ventil settes systemet under trykk på opptil 15 bar med nitrogen. Skjøtene sprayes med lekkasjeskum som – når skummet akkurat har lagt seg – danner en tett hinne på skjøtene, og vil avsløre utettheter med luftbobler.

3

Etter den vellykkede trykkprøven slippes nitrogenet ut, og eventuell kondens fjernes med en vakumpumpe. Mens vakumpumpen gjør jobben sin i en times tid, isoleres rørene, og hullet i veggen tettes med skum.

4

Før anlegget kan startes, settes filteret på plass på innedelen. Det fanger urenheter i luften og skal renses med jevne mellomrom. Deretter gjenstår bare å stille inn styringen og trykke på start.

Tenk grundig over plasseringen

... og besøk eventuelt et hus som allerede har varmepumpe.

Plasseringen av inverteren (innedelen av varmepumpen) er en balansegang. På den ene siden skal den helst sitte så diskret som mulig, men samtidig skal den plasseres ”sentralt”, slik at du får best mulig varmefordeling.

Det skal altså prioriteres. I tillegg skal du være oppmerksom på at inverteren sender ut en luftstrøm (trekk) og gir fra seg lyd (en summing/susing).

Med hensyn til luftstrømmen, er det opplagt å finne et sted hvor det ikke sitter folk rett foran, for eksempel i en sofa eller ved et spisebord. Når det gjelder lyden, er det litt verre, for det vanlige rådet fra fagfolk er at den beste plasseringen er et sted du ikke oppholder deg lenge om gangen, for eksempel i en mellomgang. Lyd påvirker oss forskjellig. Det som for noen nesten ikke høres, er for andre en fryktelig støy. Det beste er derfor å ta med hele familien på "lyttebefaring", og høre på et eksisterende anlegg i et annet hus, før dere bestemmer dere.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Varmepumpe