Flytt varme

Vil du utnytte vedovnen din optimalt, kan du med fordel flytte varmen fra ovnen til ett eller flere av husets kjølige rom.

Til det må du bruke et varmeflyttingssytem, som i hovedsak består av en masse rør og en ventilator. Dessuten må du bruke en del isolasjon. Av verktøy trenger du en god kniv, hullsag og litt håndverktøy.

Varme stiger som kjent til værs, så det beste stedet å ta varmen fra er over vedovnen. Først bores et hull gjennom taket. Bruk et langt bor, så du er sikker på å komme helt gjennom isolasjonen og loftsgulvet. Deretter sages det med en 120 mm hullsag gjennom taket.

Husk alltid å sjekke for ledninger og rør på loftet før du borer. Hullet er 6,5 cm. Dette målet overføres på røret hele veien rundt, og det skjæres over med en vinkelsliper med metallblad.

Gradene fjernes med en metallfil. Nå når du først er i gang, kan du like gjerne sage til alle rørene. Rørstumpen settes ned i hullet oppe fra loftet, og det monteres en liten krage med tre skruer nede fra stuen. Det monteres et filter, som filtrerer de små partiklene. Så kan ventilen monteres.

Fagmannen forsikrer seg om at den kan åpne og lukke. Nå er innsugingen klar. På loftet monteres det første vinkelrøret og en overgang, som forlenges med et 15 cm rørstykke.

Bøyningen er nå ferdig, og det monteres et stykke isolert rør, som lyddemper ventilatorstøyen i anlegget. Nå skal ventilatoren, som sørger for å suge den varme luften opp og sende den videre, monteres.

Det skjer på samme måte med et stykke ekstrarør, pluss et skjøtebånd som passer til ventilatorinngangen. På ventilatoren er det tydelig vist hvilken vei den blåser luften. På den andre siden av motoren settes det også et stykke isolert rør, før rørene føres videre.

Nå skal rørene føres til alle rommene som skal ha den ekstra varmen fra vedovnen. Det gjøres med U-rør, forgreningsrør og skjøtestykker. er hvor røret skal ned i rommet, bores igjen et hull, og det sages gjennom taket med en hullsag nedenfra.

På akkurat samme måte som tidligere monteres det en krage og ventil. Og på loftet fortsetter man med rørskjøtene, og det bores huller i taket i de andre rommene som skal tilsluttes. På et vanlig anlegg kan det fortrinnsvis være utblåsing i tre rom, tilsvarende en bolig på ca. 120 kvadratmeter.

Alle rørskjøtene skrus fast med selvborende skruer. På den måten behøver du ikke å forbore. Isolasjonen legges på plass på loftet, og dessuten må du isolere alle rørene.

Nå er det bare å få elektrikeren til å koble til ventilatormotoren. Det må man ikke gjøre selv. Tre rom får nå glede av varme fra vedovnen – og det er noe som vil merkes godt på energiforbruket!

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Vedovn