Flotte fliser i 3 etapper

Veien til et virkelig flott flisgulv, går gjennom tre nødvendige etapper: en jevn bunn, optimalt leggemønster og at du følger planen din.

Intro

Hemmeligheten bak et virkelig flott flisgulv, er ofte tre faktorer, som det er lett å overse, fordi det er så mange andre ting som virker viktigere.

Det er opplagt å bruke mye tid på å velge fliser, velge riktig flislim og å finne en fugemasse i akkurat den fargen som får flisene til å fremstå så pene som mulig.

For gjør det selv-eren, er det like opplagt å tenke over de praktiske utfordringene: hvordan rører vi opp limet, hva kutter vi flisene med, hvordan fyller vi fugene og polerer dem pene til slutt?

Dermed overser vi fort at det betyr like mye hvor flisene ligger i forhold til vegger og innredning, og hvor jevnt de ligger på gulvet. Det siste handler denne historien om. Det med lim og fugemasse er jo ikke vanskelig.

Veiledning

01
Plant underlag 5 Trinn

Slik får du en helt flat bunn å jobbe på

Underlaget skal være fullstendig plant, ellers får du ikke flisene til å ligge jevnt. Det plane underlaget støpes med en veldig smidig sparkelmasse. For å få den helt plan, må du merke opp den ønskede høyden med en masse punkter du kan styre etter.

Det er uendelig mye enklere å få fliser til å danne en jevn flate, hvis du legger dem på en fullstendig plan bunn, enn det er å rette opp på det ujevne når du limer fast flisene.

Du kjenner nok teknikken med å gå over gulvet med et langt vater, og merke opp topper og fordypninger, før toppene slipes, hullene fylles opp, og alt rettes opp med en selvnivellerende sparkelmasse. Men en slik masse må hjelpes på vei. Mer selvnivellerende enn det er den ikke. Og hvordan kan du hjelpe den til riktig sted, uten at du har noe å styre etter?

Derfor setter du skruer i gulvet, og skrur dem til hodene sitter i den høyden bunnen skal ha. Deretter trekker du ut massen til den akkurat dekker disse målepunktene.

1

Sett skruer i gulvet, slik at alle hodene sitter i nøyaktig samme nivå. Skruene skrus i gulvet med plugger. Med et langt vater til hjelp, skrus de til de sitter like høyt.

2

Smør primer på underlaget. Primeren sikrer at nivelleringsmassen kleber til underlaget, og den hindrer at et sugende underlag trekker fukten ut av nivelleringsmassen.

3

Tøm ut den ferdigrørte nivelleringsmassen på gulvet. Start ved de dypeste hullene, de må kanskje også fylles litt opp først. Nå forsvinner strekene, og du har kun skruene å styre etter.

4

Trekk ut massen med en bred sparkel eller tannsparkel. Massen kalles selv nivellerende, men “gjør det selv-nivellerende” er mer dekkende. La massen herde et døgn.

5

Slip overflaten med en koppskive til betong på vinkelsliperen. Det kan nesten ikke unngås, at det blir små topper og sparkelslag i den harde massen, og de må slipes helt vekk.

02
Pen plassering 3 Trinn

Slik finner du det peneste mønsteret

Det lønner seg å legge en detaljert plan for hvordan flisene skal ligge i hele rommet, før du så mye som rører flislimet. Spesielt er det viktig å forutse hvordan flisene kommer til å ligge ute ved veggene og det faste inventaret, samt mot avløp, dører og kanter.

Hvis det er noe som kan få et ellers pent flisgulv til å virke stygt, så er det at flisene ute ved en vegg ender i en rekke smale strimler.

De er sjelden pene i seg selv, de stikker seg ut fra det øvrige mønsteret, og de får alle skjevheter i rommet og leggingen til å virke mye større.

Derfor gjelder det å finne et mønster som gjør flisene ved veggene så store som mulig - selv om du da må skjære til de ytterste flisene langs alle veggene. Ved å legge symmetrisk og fordele avskjæret jevnt i begge sider, halverer du stykket som skjæres av.

Men dette er bare en grunnregel. Ved å finjustere etter f.eks. inventar og avløp, og ta høyde for hvor flisene synes mest, blir det best.

Ta alltid utgangspunkt i rette linjer inne på gulvet. Det er fristende å legge flisene ut fra et hjørne. Tanken er at du først skal kutte til flisene når du treffer de andre veggene. Men vegger er aldri rette, og hjørner er aldri i vinkel. Da er det bedre å planlegge et mønster ut fra linjer du lager inne på gulvet. Dermed slipper du å måle ut fra skjeve vegger, og kan lett se hvordan mønsteret passer i alle sider.

Velg enten flis eller fuge i midtlinjen. Som utgangspunkt er det alltid pent å legge flisene symmetrisk. Ved å planlegge mønsteret ut fra midtlinjene, kan du også fordele tilskjæringene jevnt i begge sider, og unngå en smal strimmel i den ene siden. Men pass på. Du skal finne ut om det er best å ha en fuge eller en flis i midten. Velger du riktig, får du alltid minst en halv flis i begge sider.

Rett til etter avløp, møbler og synlighet. Det er ikke bare vegger som teller når du vil ha fliser til å ligge pent. Setter du faste skap eller hyller ved en vegg, er det kanskje best å flytte mønsteret. Som alltid skal du særlig unngå smale strimler ved skjeve linjer. Noen områder synes mer enn andre. De prioriterer du høyere enn resten.

03
Presist arbeid 8 Trinn

Slik legger du flisene akkurat som planlagt

Ved å jobbe i vinkelrette hjørner fra midten av gulvet ut mot veggene, gjør du det enkelt å legge flisene akkurat som planlagt. Hjørnene skaper du ved å skru fast planker i gulvet etter et fast system. Derfra styrer du fugebredden med avstandsklosser.

Det høres litt snodig ut, men den sikre måten å få flisene til å ligge etter en plan på, er ved å begynne midt på gulvet - og det er det gode grunner til.

Den viktigste er at du kan jobbe ut fra to linjer i en rett vinkel - eller fra to kanter du kan støte den første rekken fliser opp mot - i stedet for å jobbe ut fra vegger som aldri følger rette linjer, og alltid står skrått på naboveggene.

Det er også viktig at du jobber i mindre felt. Sklir mønsteret litt, blir det ofte verre jo lenger du beveger deg vekk fra utgangspunktet.

Teknikken her gir deg på en veldig smart måte en fast vinkel å jobbe ut fra. I små rom begynner du kanskje ved annen eller tredje rekke med fliser, og i store rom er det best å begynne tett på midten av gulvet.

1

Del opp rommet på langs med en list (A) når du har bestemt deg for hvor flisene skal ligge. Legg listen noenlunde midt på gulvet, akkurat der du vil ha kanten av en rekke fliser. Sett fast listen med skruer eller lim.

2

Tilføy en list (B) på tvers i en rett vinkel ut fra den første listen (A), på den siden du skal legge fliser. Den skal tilsvarende plasseres etter planen du har lagt, slik at du kan legge fliser inn mot den. Den settes også fast.

3

Nå kan du legge flisene i det ene av feltene som de to listene (A og B) danner. Begynn inne i hjørnet mellom dem, og jobb deg ut mot veggene, der de siste flisene evt. skjæres til.

4

Fugebredden styres med brikker eller snor, der du retter inn mot trelistene. Når feltet er fylt, fjerner du listen B, og de fastlimte flisene gir deg et nytt hjørne å jobbe ut fra.

Listene A og B danner en rett vinkel, som du bygger det første feltet opp fra, altså innenfra og ut.

Listen B fjernes, og neste vinkel dannes av listen A og flisene i første felt, som nå ligger fast i limet sitt.

Listen C føyes til. Den styrer nå flisene i tredje felt, sammen med flisene i første felt.

Listen C fjernes, og flisene i fjerde felt styres på plass av flisene i annet og tredje felt.

Tegning

Tips & Triks

Du letter jobben med å finne frem til det flotteste flismønsteret ved å streke opp fliser og fuger på to lister. De kan raskt flyttes rundt på gulvet, for å se hvordan du tar hensyn til skjevheter, skap, avløp, osv. Får du det ikke til, så prøv med en litt bredere fuge, da går alt kanskje bedre opp.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...