Kloss opp lekter

Vil du legge et massivt plankegulv oppå betong, blir du nødt til å klosse opp lekter, eller tilfarere, som fagmannen også sier. Gulvleggeren viser her hvordan.

Først måles rommet opp. Vår oppstilling er 2,4 meter. Det må holdes en avstand ut til veggen på 6 cm. I forhold til en skorstein eller et ildsted må det være en avstand på minst 10 cm. Det settes et merke som markerer den første lekten.

Det skal helst være 60 cm mellom lektene, særlig hvis det skal isoleres. Men hvis vi som her legger 5 lekter, gir det en avstand mellom dem på 57 cm. Derfor streker gulvleggeren opp på gulvet for hver 57 cm. Så legges det en lekte opp til veggen.

Målene fra gulvet overføres til lekten med en bordvinkel. Det settes et kryss som markerer på hvilken side lektene skal ligge. Det gjøres for alle 5 lekter. Deretter flyttes lekten med målene til den andre siden av gulvet, så merkene kan overføres til gulvet.

Men først forsikrer gulvleggeren seg om at det er nøyaktig samme avstand fra vegg til lekte på begge sider. Gulvarealet er nå helt rett, og oppmerkingen fra lekten kan nå overføres til gulvet.

Gulvlektene kan nå lett legges opp så de flukter med oppstrekingen. Husk at betonggulvet må være rengjort før lektene legges.I eksemplet her har vi en døråpning. Her bør du forsterke undergulvet med flere lekter, slik at gulvet klarer all ekstratrafikken som vil være ved en dør.

Her legger vi 3 ekstra lekter, som er ca. 40 cm lange. Igjen sørger fagmannen for at det er 6 cm fra lekte til vegg. Skal det også legges nytt gulv på den andre siden av døren, må lektene gå gjennom døråpningen.

Under lektene må det klosses opp. Nederst legges det et stykke asfaltpapp, som forhindrer at fukt fra betonggulvet trenger opp i lektene. Oppå pappen legges det en kloss skåret av mdf-plade, som er meget formstabil men samtidig myk.

LES OGSÅ: Legg gulvsponplater

For å oppnå et stabilt undergulv, må det være maksimum 60 cm mellom oppklossingene.Ved de ekstra gulvlektene i døråpningen kommer det naturligvis en kloss i hver ende, selv om lekten bare er 40 cm.

For å kunne få gulvet nøyaktig i lodd, må det benyttes kiler. Her brukes to kiler, som skyves sammen så de låses fast til hverandre. Kilene legges oppå mdf-klossen. Generelt vil man klosse opp så lite som mulig. Som regel mellom 3 og 5 cm, avhengig av om det nye gulvet skal møte et annet gulv.

Når alle kilene er plassert, kontrollerer gulvleggeren at lektene ikke har forskjøvet seg. Med et vater sjekker fagmannen alle lekter og justerer eventuelt på høyden av kilene, så gulvet blir i vater. Jo lengre vater du har, desto mer nøyaktig blir resultatet.

Alternativt kan du bruke en rettholt og legge vateret oppå. Det er avgjørende for det ferdige resultatet at du er nøye med å få lektene i vater i begge retninger. For ikke å forskyve oppstillingen, kan du med fordel slå et bord på tvers av lektene i begge ender.

Unnlater du å slå spikeren helt i, er den lett å trekke ut igjen når gulvbordene skal på. Det er avgjørende for holdbarheten at kilene festes, så de ikke går fra hverandre. Det slås først en spiker gjennom kilene, som fester dem til mdf-klossen.

Deretter slås neste spiker skrått gjennom lekten, så den treffer både kiler og mdf-kloss. Dropper man spikringen av kiler, kan man i verste fall risikere at gulvet synker der hvor kilene har glidd fra hverandre. Oppklossingen er ferdig, og det er klart for å legge gulvbord.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Gulv