Legg gulvsponplater

Skal du lage et flytende gulv, er gulvsponplater et opplagt underlag. De er både formstabile og lette å jobbe med.

Gulvsponplater legges stort sett som vanlige gulvbord. Her legger vi dem på en rekke oppklossede lekter, som om det var et riktig gulv. Det strekes opp på platen hvor lekten ligger. På den måten er det lett å feste gulvsponplaten på midten av lekten.

Gulvplater gir seg nesten ikke. Derfor behøver du ikke å holde den ellers obligatoriske avstanden på 10 - 12 mm til veggen. Et par mm er nok. Med en tømmermannsvinkel strekes midten av lekten opp på hele platen. Det er nå ingen sak å feste platen med skruer nøyaktig på midten av lekten.

Det må minst være tre skruer i hver lekte. Når neste plate er lagt opp, legges det en stripe trelim på fjæren av den første platen. Alle skjøter må nemlig limes for å gi maksimal stabilitet. Fugen mellom platene skal være så liten som mulig.

Derfor bruker man en lektestump til å slå platen helt inn. Lektene tegnes opp på den nye platen med tømmermannsvinkelen. Før platen festes, forsikrer gulvleggeren seg om at skjøten ikke gaper. Ved å legge kneet på lekten når det er banket, er du sikker på at platene holdes helt tett sammen.

Platen festes så til lektene.Skal du, som her, legge to plater i forlengelse av hverandre, må skjøten alltid være over en lekte. Da er du sikker på at gulvet bevarer sin styrke.Ved disse skjøtene skal det lim på langs og i endeskjøten.

Man kan med fordel også smøre lim på lektene.Noten på platen kan nå slås inn i fjæren, så de to platene sitter helt tett sammen. Igjen bruker man en bankekloss. Slår man direkte på platen, vil det ødelegge enten not eller fjær. Når alle gulvsponplatene er lagt, bør du sparkle over skruehullene.

Det gir en helt plan flate, noe som er en forutsetning hvis det for eksempel skal legges korkfliser. Sparklingen utføres med en vanlig sparkelmasse. Undergulvet er nå ferdig, og det kan legges alt fra laminat til massive tregulv.

LES OGSÅ: Slik arbeider du med sponplater

    Akkurat nå leser andre ...