Ingen støy fra gulvet

Laminatgulv er sterke og enkle å vedlikeholde. Men bekvemmeligheten har sin pris, for gulvene er nemlig ganske harde. De må derfor dempes for at de skal bli bedre å gå på – og ikke minst for at de ikke skal gi lyd når du går på dem. Vi har sett på hvilke lyddempende muligheter du har før gulvet legges.

Laminatgulv har mange fordeler. De er raske å legge, de ser pene ut i mange år, og de er enkle å vedlikeholde og rengjøre. Da er det ikke rart at de har blitt så populære blant gjør det selv-folket.

Men, og det er et men, laminatgulv er veldig harde, nettopp for å gjøre dem holdbare. Derfor er de også harde å gå på. Og derfor har de et støyproblem. Det harde gulvet forplanter lyden nedover. I etasjen under kan du nesten høre hva slags sokker du lister deg over gulvet med. Denne støyen kalles trinnlyd. I tillegg kan du høre en tydelig gan-glyd i det rommet du går over gulvet med sko på.

Slik støy skal selvfølgelig dempes. Derfor har de forskjellige produsentene av laminatgulv også utviklet en lang rekke produkter til formålet. Det dreier seg om alt fra tynn skumplast på rull, over trefiberplater til spesialgummi med påklistret metallfolie. Du må selv bestemme om du bare skal dempe lyden ned mot etasjen under (trinnlydsdemping), eller om du også vil dempe lyden i det rommet gulvet ligger (ganglyden). Avgjørelsen har noe å gjøre med hvor mye trafikk det er i de enkelte rommene. En stue skal f.eks. ha dempet ganglyden av hensyn til de som sitter i stuen, mens dette kanskje ikke er like viktig på soverommet.

Vi har kikket på et utvalg av lyddempende underlag, slik at du kan danne deg et inntryk av hvilke muligheter du har, og bestemme deg før du kjøper det nye laminatgulvet.

Undergulvet skal være fast

Du kan legge laminatgulv på betong, på eksisterende bordgulv, på linoleumsgulv og på et gulv av kryssfinérplater.

Disse platene med fjær og not i ender og sider er enkle å legge og gir et godt underlag til laminatgulvet. Men det er en god idé å skru fast gulvplatene til de underliggende bjelkene (tilfarerne), slik at du unngår knirking eller et gulv som svikter.

Tynn skumplast

Den billigste og mest brukte formen for støydemping blant gjør det selv-ere, er den tynne skumplasten som kjøpes i store ruller.

Den reduserer trinnlyd like godt som andre lyddempere, men den stiller store krav til undergulvet. Det kan ikke være ujevnheter, fordi skumplasten er så tynn at den ikke kan utligne dem.

• Tykkelse: 2 mm
• Trinnlydsreduksjon: 18-20 dB
• Ganglydsreduksjon: Ingen
• Utligningsevne: Opp til 1 mm
• Densitet: 20 kg/m3
• Pris: 10 kr/m2

Billig, men ikke optimalt

Trefiberplater klarer mindre ujevnheter

Vil du ha lyddempet et litt ujevnt gulv, skal du legge trefiberplater under laminatgulvet. Platene kan fange opp til 3 mm ujevn -heter i undergulvet, samtidig som de suger opp lyd.

Her bruker vi Pergos Whisperwalk Comfort-plater, som både demper støyen fra det harde gulvet, og gjør det mer behagelig å gå på. Platene er av hardt pressede trefibre, det vi også kjenner som masonitt. Platene legges best på tvers av laminatgulvet. Da unngår du at skjøter på langs blir liggende over hverandre.

• Tykkelse: 4 mm
• Trinnlydsreduksjon: 17-19 dB
• Ganglydsreduksjon: Ingen
• Utligningsevne: Opp til 3 mm
• Densitet: 300 kg/m3
• Pris: 30 kr/m2

Smart skumunderlag

Et kraftig skumunderlag, med god lyddemping som fanger opp små ujevnheter, er dette Pergo Smart Underlay. Det fås ikke i rull, men er brettet som et trekkspill, 10 m² om gangen. Det eneste du skal gjøre, er å brette ut trekkspillet og legge ut underlaget. Dermed er du klar til å legge laminatgulv.

Det skal ikke ha overlapping, du støter bare kantene inn mot hverandre. Det kraftige skummaterialet er lett å skjære til med en hobbykniv, både i lengden og når du skal rundt rør og hjørner.

• Tykkelse: 3 mm
• Trinnlydsreduksjon: 18-20 dB
• Ganglydsreduksjon: 6 %
• Utligningsevne: Opp til 2 mm
• Densitet: 40 kg/m3
• Pris: 20 kr/m2

1

Underlaget brettes raskt ut.

2

Underlaget flytter seg ikke, og tåler at du går eller krabber på det.

3

Underlaget skjæres lett til rundt rør og hjørner.

Lyddemper med fuktsperre

VÅR FAVORITT

Skal du legge laminatgulv oppå et beton ggulv, kan du bruke alle de tidligere nevnte, men da må du huske en fuktsperre. Du kan også legge både lyddemper og fuktsperre på én gang.

Her bruker vi en såkalt akustikkmatte fra Pergo på gulvet. Den består av en elastisk polymermatte, som er limt sammen med en spesielt fukts perrende metallfolie.

I tillegg til å gi en god isolering mot fukt, får du også den beste reduksjonen av både trinnlyd og ganglyd.

• Tykkelse: 4 mm
• Trinnlydsreduksjon: 22 dB
• Ganglydsreduksjon: 32 %
• Utligningsevne: Opp til 1,5 mm
• Densitet: 100 kg/m3
• Prisen er cirka 70 kr/m2

1

Akustikkmatten kan legges rett på betonggulv på grunn av fuktsperren, men den er også flott på alle andre undergulv.

2

Skjøtene teipes med spesialteip.

Akkurat nå leser andre ...